Сектор наноминералогии Пермского госуниверситета в 2013 году

B. M. Osovetskiy

Аннотация


Представлены результаты второго года деятельности Сектора наноминералогии
ПГНИУ. Приведены данные о фундаментальных, прикладных и инновационных направлениях работ, организационной и других видах деятельности.

Ключевые слова


сектор наноминералогии; кафедра минералогии и петрографии; научное оборудование; тематика; публикации

Полный текст:

PDF

Литература


Aptukov V.N., Mitin V.Yu., Moloshtanova N.E., Morozov I.A. Mekhanicheskie kharakteristiki karnallita, shpatovoy soli i silvinita v nanodiapazone [Mechanical characteristics of carnallite, sparry halite, and sylvinite in nanometer scale]. Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopayemykh, № 3, 2013. P. 49-56.

Badyanova I.V., Kazymov K.P., Sinkina I.V. Zolotonosnost otlozheniy Tykotlovskoy ploshchadi [Gold mineralization of deposits of Tykotlovskaya area]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, № 1, 2013. URL: www.science-education.ru

Barannikov A.G., Osovetskiy B.M. Morfologicheskie raznovidnosti i nanorelief poverkhnosti samorodnogo zolota raznovozrastnykh rossypey Urala [Morphological varieties and surface nanorelief of native gold of mixed-age placers of the Urals]. Litosfera, № 3, 2013. P. 89-105.

Blinov S.M., Voronchikhina E.A., Menshikova E.A. Tekhnofilnye elementy v estestvennykh i urbanizirovannykh ekosistemakh Permskogo kraya [Technophile elements in natural and urban ecosystems of Perm kray]. Ekologiya urbanizirovannykh territoriy, № 1, 2013. P. 18-25.

Ilaltdinov I.Ya., Koltsov V.A., Naumov V.A., Naumova O.B. Otsenka soderzhaniya zolota v tekhnogennykh namyvnykh otlozheniyakh [Estimation of gold content in technogenic outwash deposits]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, № 3, 2013. URL: www.science-education.ru.

Isayeva G.A., Kazymov K.P., Menkvova T.V., Suslov S.B. Gabbro-dolerity Usvinskogo kompleksa (Sredniy Ural, Permskiy kray) i otsenka ikh prigodnosti dlya proizvodstva bazaltovogo volokna [Gabbro-dolerites of Usvinskiy complex (Middle Urals, Perm kray) and estimation of their feasibility for basalt fibre production]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, № 5, 2013. URL: www.science-education.ru.

Karban S.V., Perevozchikov B.V., Samartsev B.S. Mekhanoaktivatsiya kak metod polucheniya nanomodifitsirovannykh biologicheskikh materialov [Mechanoacivation as a method of production of nanomodified biological materials]. Fundamentalnye issledovaniya, Т. 7, № 3, 2013 С. 429-434.

Kopylov I.S., Osovetskiy B.M. O vliyanii struktury allyuvialnykh krupnooblomochnykh gruntov na ikh inzhenerno-geologicheskie svoystva [About the influence of structure of coarse alluvial soil on their geotechnical properties]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, № 6, 2013. URL: www.science-education.ru/97-4705.

Meshcheryakov K.A. Burenie skvazhin malogo diametra kak sposob snizheniya zatrat pri stroitelstve ekspluatatsionnykh i razvedochnykh skvazhin [Smaller diameter drilling as a mean to reduce the cost of exploitation and exploration boreholes]. Territoriya «NEFTEGAS», Тюмень, № 9, 2013. P. 10-11.

Naumov V.A., Osovetskiy B.M. Rtutistoye zoloto i amalgam v mezozoy-kaynozoyskikh otlozheniyakh Vyatsko-Kamskoy vpadiny [Mercurous gold and amalgams in the Mezo-Cainozoic deposits of Vyatsko-Kamskaya basin]. Litologiya i poleznye iskopayemye, № 3, 2013. P. 257-273.

Osovetskiy B.M. Prirodnoye nanozoloto [Native nanogold]. Permskiy Universitet, Perm, 2012.

Osovetskiy B.M., Moloshtanova N.E. Litologiya (klassifikatsiya, metody issledovaniya, opisanie osadochnykh porod) [Lithology: classification, investigation methods, description of sedimentary rocks]. Permskiy Universi-tet, Perm, 2013.

Perevozchikov B.V., Osovetskiy B.M., Menshikova E.A., Kazymov K.P. Otsenka prigodnosti melanokratovogo bazalta dlya proizvodstva mineralnogo volokna [Estimation of feasibility of melanocratic basalt for mineral fiber production]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya, № 2, 2013. URL: www.science-education.ru.

Aptukov V.N., Mitin V.Y., Moloshtanova N/E. et al. Nano-Range Mechanical Characteristics of Carnallite, Spathic Salt and Sylvite. Journal of Mining Science, No 3, 2013. P. 382-387.

Ilaltdinov I.Y., Naumov V.A. Method of determination the gold balance in the tailing cone deposits. Abstr. 45th Intern. Conf. on mining and metallurgy. Serbia. 2013. P. 25-26.

Naumov V.A., Osovetsky B.M. Mercuriferous gold and amalgams in Mesozoic-Cenozoic rocks of the Vjatka-Kama Depression. Lithology and Mineral Resources, Vol. 48, No 3, 2013. P. 237-253.

Naumova O.B., Naumov V.A., Osovetskiy B.M. et al. Nanoforms of Secondary Gold in the Tailing Wastes: Placers of Is River, Russia. Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 18, No 3, 2013. P. 316-320.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.