Анализ онтогении волокнистого кальцита на примере одного его кристалла

E. B. Treivus, V. I. Silaev

Аннотация


Анализируются впервые полученные результаты фотогониометрии удлиненно-призматического волокнистоподобного индивида кальцита из карбонатной жеоды. Обсуждаются условия и механизмы кристаллизации таких форм, зависимость морфологической эволюции минералов от термодинамических и физико-химических условий.

Ключевые слова


кальцит; кристалломорфология; фотогониометрия; условия образования

Полный текст:

PDF

Литература


Aliev R.M. 1996. Issledovanie ontogenii kristallov kaltsita iz Dashkesanskogo zhelezorudnogo mestorozhdeniya [Study of ontogeny of calcite crystals from the Dashkesan iron ore deposit]. In Genezis mineralnykh individov i agregatov. Nauka, Moskva, pp. 181–200. (in Russian)

Andreicheva L.N. 2002. Pleystotsen evropeyskogo Severo-Vostoka (Pleistocene of northeastern part of Europe). UrO RAN, Ekaterinburg, p. 322. (in Russian)

Dolivo-Dobrovolskiy V. V., Shafranovskiy I. I., Alyavdin V. F. et al. 1938. Opredelitel kristallov [Crystals identification guide]. T. I, 2-ya polovina. GONTI. Moskva. p. 863. (in Russian)

Dena Dg., Dena E.S., Pelach Ch. et al. 1953. Sistema mineralogii [System of mineralogy]. T. II. Polutom 1. Inostarannaya Literatura, Moskva, p. 777. (in Russian)

Ikornikova N.Yu. 1975. Gidrotermalnyy sintez kristallov v khloridnykh sistemakh [Hydrothermal synthesis of crystals in the chloride systems]. Nauka, Moskva, p. 223. (in Russian)

Kievlenko E.Ya. 1974. Geologiya i otsenka mestorozhdeniy islandskogo shpata [Geology and assessment of the Iceland spar deposits]. Nauka, Moskva, p. 158. (in Russian)

Kliya M.O. 1951. K voprosu izmeneniya ogranky kaltsita s ponigeniem temperatury kristallizatsii [To the problem of calcite facet alteration with an increase of crystallization temperature]. Vestnik Moskovskogo universiteta. 3: 91–97. (in Russian)

Kozlovskiy V.H., Kuznetsova N.N., Snoyko Ya.P. 1969. Issledovanie prirody zholtoy okraski kristallov islandskogo shpata i mehanizma ikh obestsvechivaniya [Study of nature of yellow coloring of the Iceland spar crystals and mechanism of their discoloration]. In Trudy Vsesoyuznogo NII mineralnogo syrya T. X. Nedra, Moskva, pp. 118–129. (in Russian)

Kornilov Yu.B. 1978. Kaltsity odnogo iz yuzhnouralskikh mestorozhdeniy [Calcites of one of southern Urals deposit]. In Issledovaniya po mineralogii i geokhimii Urala. Trudy Ilmenskogo gosudarstvennogo zapovednika im. V.I. Lenina. V. XVI. Sverdlovsk, pp. 107–111. (in Russian)

Krasnova N.I., Petrov T.G. 1997. Genezis mineralnykh individov i agregatov [Genesis of mineral individuals and aggregates]. Nevsky kuryer, SPb, p. 228. (in Russian)

Kukuy A.L. 1989. Kristallograficheskie osobennosti islandskogo shpata Sibirskoy platformy po rezultatam statisticheskoy obrabotki [Crystallographic features of the Iceland spar of the Siberian Platform on the results of statistical processing]. Zapiski VMO, 6: 107–116. (in Russian)

Kukuy A.L., Atabaev K.K., Matveeva O.P. 2009. Morfologiya kristallov, sostav i svoystva islandskogo shpata Sibirskoy platform [Crystal morphology, composition and properties of Iceland spar of the Siberian Platform]. Razvedka i okhrana nedr. 3: 32–38. (in Russian)

Kukuy A.L., Matveeva O.P. 2003. Opticheskie svoystva i khimicheskiy sostav islandskogo shpata mestorogdeniy razlichnikh tipov [Optical properties and chemical composition of Iceland spar from different type deposits]. Zapiski VMO, 132(5): 78–86. (in Russian)

Ponomarenko V.V. 2009. Kaltsit Dalnegorska: obzor nakhodok za 2003–2008 gody [Calcite of Dalnegorsk: review of findings for years 2003 - 2008]. V mire mineralov. Mineralogicheskiy almanakh. 14(1): 41–54. (in Russian)

Samoylovich M.I., Lushnikov V.G. 1969. O prirode zholtoy okraski kaltsita [About yellow coloring of calcite]. Zapiski VMO. 98(4): 492–495. (in Russian)

Semenov K.P. 1997. Mekhanizmy i otnositelnaya skorost rosta idealnykh graney kristallov [Mechanisms and relative growth rates of the ideal crystal faces]. In Trudy Vsesoyuznogo NII sinteza mineralnogo syrya. T. 14. p. 200–206. (in Russian)

Silaev V.I., Khazov A.F. 2003. Izotopnoe disproportsionirovanie karbonatnogo ugleroda v protsessakh gipergenno-eksogennoy peregruppirovki veshchestva zemnoy kory [Isotope disproportionation of the carbonate carbon in processes of hypergene-exogenic rearrangement of the Earth crust material]. Geoprint, Syktivkar, p. 41. (in Russian)

Skropyshev A.V., Kukuy A.L. 1973. Islandskiy shpat [Iceland spar]. Nedra, Leningrad, p. 190. (in Russian)

Chernov A.A., Givargizov E.I., Bagdasarov H.S. et al. 1980. Obrazovanie kristallov [Formation of crystals]. Sovremennaya krystallografiya [Modern crystallography]. T. 3. Nauka, Moskva, p. 402. (in Russian)

Treivus E.B. 1988. Zavisimost formy kriatallov ot temperatury i peresyshcheniya rastvora [Dependence of crystals shape on the temperature and solution oversaturation]. Zapiski VMO. 117(4): 401–411. (in Russian)

Treivus E.B. 2010. Metod otsenki morfologicheskoy vazhnosty graney po rentgenovskim dannym [Method of assessment of the faces morphological importance on the X-Ray data]. Kristallografiya. 55(5): 925–929. (in Russian)

Goldschmidt V. 1913. Atlas der Krystallformen. Carl Winters Universitӓts Buchhandlung, Heidelberg, Bd. 2. Atlas. 155 Taf. Bd. 2. Text, p. 200. (in German)

ICCD-1997. JCPDS – International Centre for Diffraction Data. PCPDWIN. V. 1, 30. Card 47–1743.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.31.14

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 E. B. Treivus, V. I. Silaev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/