Карст района Гарлыкского месторождения калийных солей (Туркменистан)

N. G. Maksimovich, O. Yu. Meshcheryakova

Аннотация


Мировой опыт разработки калийных рудников показывает, что аварии на них часто связаны с карстовыми процессами. В Туркменистане в скором времени планируется разработка Гарлыкского (Карлюкского) месторождения калийных солей. В связи с этим в статье дается характеристика карста района месторождения. Приводятся его районирование, литологическая характеристика, описаны поверхностные и подземные формы карста, среди которых наибольшее внимание уделено карстовым провалам, находящимся в непосредственной близости от разрабатываемой залежи. Даны рекомендации по карстомониторингу территории.

Ключевые слова


Гарлыкское месторождение калийных солей; карст; Туркменистан

Полный текст:

PDF

Литература


let geologicheskomu fakultetu Permskogo universiteta [70th anniversary of the Geological Faculty of the Perm State University]. In Yubileynyy sbornik statey. Perm. St. Univ., Perm, 2001. p. 313. (in Russian)

Abduzhabarov M.A., Kucheryavykh V.I. 1979. Ispolzovanie podzemnykh karstovykh vod Kugitangtau v hozyaystvennykh tselyakh [The use of underground karst Kugitangtau water for economic purposes]. Karst Sredney Azii i gornykh stran. Tezisy dokladov Vsesoyuznogo nauchno-tekhnicheskogo soveshchaniya. Tashkent. pp. 85-86. (in Russian)

Abduzhabarov M.A., Sultanov Z.S. 1978. Ostantsy Hodzhaifila – uchastki intensivnogo razvitiya sovremennogo karsta v gipsakh nizkogoriy Kugitangtau [Hodzhaifil outliers – the areas of intensive development of modern gypsum karst of Kugitangtau]. Karst mramorov, dolomitov, rifov, izvestkovykh tufov i galogennykh otlozheniy. Tezisy dokladov nauch.-prakt. konf. Perm. pp. 41-42. (in Russian)

Gvozdeckiy N.A. 1978. Gipsovyy karst i peshchery v gorakh yugo-vostoka Sredney Azii [Gypsum Karst and caves in the mountains of southeastern Central Asia]. In Peshchery. Perm. 17: 18-24. (in Russian)

Gvozdeckiy N.A., Abduzhabarov M.A. 1977. «Mingchukur» kak osobyy tip karstovogo landshafta i drugie tipy karsta v gorakh Sredney Azii ["Mingchukur" as a specific type of karst landscape and other types of karst in the mountains of Central Asia]. In Voprosy obshchego i regionalnogo karstovedeniya. Izd-vo Mosk. Univ. Moskva, pp. 86-92. (in Russian)

Geologiya SSSR. Turkmenskaya SSR [Geology of the USSR. Turkmen SSR]. Tom XXII. Chast I. Gl. 7. Geomorfologiya. Gaurdak-Kugitangskiy rayon. Gosgeoltekhzdat, Moskva, 1957, pp. 565-568. (in Russian)

Gidrogeologiya SSSR. Turkmenskaya SSR [Hydrogeology of the USSR. Turkmen SSR]. Tom XXХХVIII. Nedra, Moskva, 1972, p. 565. (in Russian)

Gorbunova K.A. 1979. Morfologiya i gidrogeologiya gipsovogo karsta [The morphology and hydrogeology of gypsum karst]. Uchebnoe posobie po spetskursu. Permskiy Univ., p. 95. (in Russian)

Gorbunova K.A., Andrejchuk V.N., Kostarev V.P., Maksimovich N.G. 1992. Karst i peshchery Permskoy oblasti [Karst and Caves of Perm Region]. Perm, p. 200. (in Russian)

Gorbunova K.A., Maksimovich N.G. 1988. Tipy obstanovok karstoobrazovaniya na territorii SSSR [Types of karst environments in the USSR territory]. Inzhenernaya geologiya. 4: 93-97. (in Russian)

Gorbunova K.A., Maksimovich N.G. 1991. V mire karsta i peshcher [In the world of karst and caves]. Izd. TGU, Perm, p. 120. (in Russian)

Gorbunova K.A., Maksimovich N.G. 1991. Tekhnogennoe vozdeystvie na zakarstovannye territorii Permskoy oblasti [Technogenic impact on the karstified territories of Perm region]. Geografiya i prirodnye resursy. 3: 42-46. (in Russian)

Laptev B.V. 2011. Istoriografiya avariy pri razrabotke solyanykh mestorozhdeniy [Historiography of accidents during exploitation of salt deposits]. Bezopasnost truda v promyshlennosti. 12: 41-46. (in Russian)

Rakhmanov Zh.V. 1994. Analiz sovremennykh ekzodinamicheskikh protsessov Govurdak-Koytenskogo regiona [Analysis of the modern exodynamic processes of Govurdak-Koytensk region]. Avtoreferat Dis. kand. geograf. nauk. Ashgabat. (in Russian)

Rotko M.A., Tiunov K.V., Fedin V.P. 1980. Karst Turkmenii [Karst of Turkmenistan]. Turkmen. Politekh. Inst., Ashkhabad, p. 49. (in Russian)

Rotko M.A., Fedin V.P., Tiunov K.V. 1983. Mineralnye soli Turkmenskoy SSR [Mineral salts of Turkmen SSR]. Turkmen. Politekh. Inst., Ashhabad, p. 67. (in Russian)

Sedletskiy V.I. 1964. Novye dannye po tektonike Gaurdak-Kugitangskogo rayona [New data on the tectonics of Gaurdak-Kugitang area]. Tr. Gos. proizvod. geol. kom. TSSR. Vyp. 2. Izd. Ilym, Ashkhabad. (in Russian)

Tiunov K.V., Minkevich I.I. 2000. Razvitie predstavleniy G.A. Maksimovicha o rayonirovanii karsta Turkmenistana [Development of G. A. Maksimovich’s representations about karst zonation of Turkmenistan]. Gidrogeologiya i karstovedenie. Mezhvuz. sb. nauch. tr. Perm. Univ., Perm, 13: 255-258. (in Russian)

Tiunov K.V., Fedin V.P., Filenko G.D., Hudaykuliev H.H. 1979. Karst v Turkmenskoy SSR [Karst in the Turkmen SSR]. In Karst Sredney Azii i gornykh stran. Tezisy dokladov Vsesoyuznogo nauchno-tekhnicheskogo soveshchaniya. Tashkent, pp. S. 20-22.(in Russian)

Tiunov K.V., Filenko G.D. 1979. Formirovanie iskusstvennogo gidrotermokarsta pri obrabotke sernykh mestorozhdeniy metodom podzemnogo vyplavleniya sery (PVS) na primere Gaurdakskogo sernogo mestorozhdeniya [Formation of artificial hydro thermo karst in the development of sulfur deposits by underground sulfur melting (PVA), an example of Gaurdak sulfur deposit]. Tez. dokl. nauch.-tekhn. semin., Perm, pp. 40-42. (in Russian)

Fedin V.P., Bushmakin A.G. 1990.Estestvennyy i tekhnogennyy karst Turkmenistana [Natural and technogenic karst of Turkmenistan]. Problemy osvoeniya pustyn. 4: 11-19. (in Russian)

Fedin V.P., Krasilnikov B.A., Tiunov K.V. 1986. Karstovye obrazovaniya v Turkmenistane [Karst formations in Turkmenistan]. Problemy osvoeniya pustyn. 6: 49-53. (in Russian)

Khodzhakuliev A.R. 1979. Karst Gaurdak-Kugitangskogo rayona [Karst of Gaurdak-Kugitang area]. Karst Sredney Azii i gornykh stran. Tezisy dokladov Vsesoyuznogo nauchno-tekhnicheskogo soveshchaniya. Tashkent. pp. 18-20. (in Russian)

Shilin N.I., Pereladov M.V. 2014. Koytendagskiy (Kugitangskiy) slepoy golets – redkiy i uyazvimyy predstavitel peshchernoy ikhtiofauny [Koytendag (Kugitang) blind loach: a rare and vulnerable representative of the cave ichthyofauna]. Peshchery. Perm. 37: 150-157. (in Russian)

Encyclopedia of caves and karst science. Gunn J. (Ed.). New York – London: Fitzroy Dearborn, 2004, p. 902.

Jumamuradov B., Khasibulin S., Iskanderov T. 1995. Karst systems of Turkmenistan and karst hydrochemistry. Karst Waters and Environmental Impacts. Abstr. of International Symposium, September 10-20, Beldibi-Antalya-Turkey. pp. 77-78.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.31.64

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 N. G. Maksimovich, O. Yu. Meshcheryakova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/