Оценка состояния природной среды при инженерно-экологических изысканиях по функциональным характеристикам биогеоценозов

T. I. Karavaeva, V. P. Tikhonov

Аннотация


Практика оценки состояния природной среды при инженерно-экологических изысканиях в основном ориентирована на изучение компонентов среды как ресурса, в частности на загрязнение воды, почвы, растительности. В экологическом отношении средообразующая функция природной среды часто является более приоритетной, чем ресурсная. Методическая основа изучения средообразующей функции принципиально отличается от традиционных способов изучения ресурсной функции тем, что объектом изучения является основной самостоятельный структурный элемент биосферы – биогеоценоз, а предметом – качество выполняемых экологических функций. Функциональное состояние биогеоценозов предлагается оценивать по интегральным показателям: экологическая норма лесистости, фрагментация площади продуцирования биомассы, активность микробного дыхания почвы. Показатели отражают экологическое состояние природной среды, достоверно определяются для каждой природной зоны без существенных затрат времени и ресурсов, могут быть использованы в качестве нормативных зональных характеристик. Средообразующая функция биогеоценозов оценивается в градациях: экологически недостаточная, достаточная и оптимальная, что позволяет принимать решение о допустимости ожидаемых воздействий на природную среду в связи с планируемым использованием территории.


Ключевые слова


инженерно-экологические изыскания; биогеоценоз; средообразующая функция; оценка состояния природной среды

Полный текст:

PDF

Литература


Agakhanyants P.F. 2003. Ekologicheskaya ocenka fragmentatsii territorii pri proektirovanii dorozhno-transportnykh setey [Environmental assessment of the territory fragmentation for design of road networks]. Dis. kand. tekhn. nauk. St. Petersburg. (in Russian)

Atlas biologicheskogo raznoobraziya lesov Evropeyskoy Rossii i sopredelnykh territoriy [Atlas of forest biodiversity of European Russia and adjacent territories]. 1996. Moskva, PAIMS. (in Russian)

Gribov A.I. 1997. Sredoobrazuyushchaya rol lesnykh ekosistem yuga Sredney Sibiri [Environment-forming role of the forest ecosystems in southern part of Central Siberia]. Abakan, HGU. (in Russian)

Gusev A.P. 2013. Antropogennaya transformatsiya landshaftnoy struktury i lesnye suktsessii [Anthropogenic transformation of landscape structure and forest succession]. Izvestiya BGPU. 3(1):24-28. (in Russian)

Dmitriev V.V., Ogurtsov A.N. 2013. Podkhody k integralnoy otsenke i GIS-kartografirovaniyu ustoychivosti i ekologicheskogo blagopoluchiya geo-sistem. II. Metody integralnoy otsenki ustoychivosti nazemnykh i vodnykh geo-sistem [Approaches to integrated assessment and GIS-mapping of stability and environmental sustainability of geosys-tems. II. Methods of integrated assessment the sustainability of land and water geosystems]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 7(3):88-103. (in Russian)

Ivonin V.M., Pinkovskiy M.D., Egoshin A.V. 2012. Fragmentatsiya gornykh lesov pri razmeshchenii obyektov Olimpiady – 2014 [Fragmentation of mountain forests for sitting of the facilities of Olympics - 2014]. Lesnoe khozyaystvo. 1:31-34. (in Russian)

Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I., Valkov V.F. 2003. Biologicheskaya diagnostika i indikatsiya pochv: metodologiya i metody issledovaniy [The biological diagnosis and soil indication: methodology and study methods]. Rostov na Donu, RGU, p. 216. (in Russian)

Kamenshchikova V.I. 2011. Ekologicheskoe sostoyanie i ustoychivost pochv taezhnolesnoy zony k antropogennym vozdeystviyam [Ecological condition and stability of soils of the taiga-forest zone to anthropogenic impact]. Vestnik Permskogo universiteta. Biologiya. 1:64-67. (in Russian)

Kraynov K.N., Kurmanskaya A.V. 2010. Vliyanie pochvenno-ekologicheskikh usloviy Varmiyskoy vozvyshennosti na razvitie lugovoy rastitelnosti [Effect of soil and environmental conditions on the development of Warmia upland meadow vegetation]. In Otrazhenie bio-, geo-, antroposfernykh vzaimodeystviy v pochvakh i pochvennom pokrove. Tomsk, TML-Press. 2:108-111. (in Russian)

Kuzmenko Ya.V., Lisetskiy F.N., Kirilenko Zh.A., Grigoryeva O.I. 2013. Obespechenie optimalnoy vodookhrannoy lesistosti pri basseynovoy organizatsii prirodopolzovaniya [Providing of optimum forest cover of water conservation for basin wildlife arrangement]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN. 15(3(2)). URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2013/2013_3_652_657.pdf (visited 21.10.2014) (in Russian)

Metodika opredeleniya ekologicheskogo normativa lesistosti v ekologo-geograficheskom rayone pri provedenii ekologicheskogo rayonirovaniya territoriy oblastey: Respublikanskiy normativnyy document [Methodology of determining the environmental standard of the forest cover in ecogeographical area for environmental zoning of regional areas: Republican regulatory document]. 1998. Ministerstvo prirodnyh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy respubliki Kazakhstan. Kokchetau. p. 11. (in Russian)

Ostroumov S.A. 2002. Novye varianty opredeleniya ponyatiy i terminov «ekosistema» i «biogetsenoz» [New versions of the definition of concepts and terms "ecosystem" and "biogeocoenosis"]. Doklady RAN. 383(4): 571-574. (in Russian)

Parakshin Yu.P., Kurmanskaya A.V., Kraynov K.N. 2011. Sovremennoe pochvenno-ekologicheskoe sostoyanie lugovykh landshaftov Kaliningradskoy oblasti [The contemporary soil-ecological state of the meadow landscapes of the Kaliningrad region]. Proc. of conf. Perspektivy osvoeniya innovatsionnykh tekhnologiy v selskom khozyaystve na primere Kaliningradskoy oblasti. Kaliningrad. GNU Kaliningradskiy NII selskogo khozyaystva Rosselkhozakademii. pp. 155-159. (in Russian)

Struktura, funktsionirovanie i evolyutsiya sistemy biogeotsenozov Baraby. Tom 1. Biogeotsenozy i ikh komponenty [Structure, functioning and evolution of ecosystems of the Baraba system. Volume 1. Biogeocoenosises and their components]. 1974. Novosibirsk, Nauka. p. 315. (in Russian)

Tikhonov V.P., Karavaeva T.I. 2013. Geosistemnaya otsenka ekologicheskikh usloviy trassy lineynogo obyekta pri inzhenerno-ekologicheskikh izyskaniyakh [Geosystem assessment of environmental conditions of the line object route during geotechnical investigations]. Inzhenernye izyskaniya. 6:62-66. (in Russian)

Báldi A., Vörös J. 2006. Extinction debt of Hungarian reserves: A historical perspective. Basic and Applied Ecology. 7:289-295. doi: 10.1016/j.baae.2005.09.005

Boudreault C., Bergeron Y., Drapeau P., Lo´pez L.M. 2008. Edge effects on epiphytic lichens in remnant stands of managed landscapes in the eastern boreal forest of Canada. For. Ecol. Manage. 255(5–6): 1461-1471. doi: 10.1016/j.foreco.2007.11.002

Dickson James G. 2001. Wildlife of southern forests: habitat and management. WA USA: Hancock House Publishers, p. 473.

Gignac L.D., Dale M.R.T. 2005. Effects of fragment size and habitat heterogeneity on cryptogam diversity in the low-boreal forest of western Canada. The Bryologist. 108(1): 50-66.

Hedenеs H., Ericson L. 2008. Species occurrences at stand level cannot be understood without considering the landscape context: cyanolichens on aspen in boreal Sweden. Biological Conservation. 141(3): 710-718.

Kuussaari M, Bommarco R, Heikkinen RK, Helm A, Krauss J, Lindborg R, et al. 2009. Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation. Trends Ecol. Evol. 24: 564-571.

Rheault H., Drapeau P., Bergeron Y., Esseen P-A. 2003. Edge effects on epiphytic lichens in managed black spruce forests of eastern North America. Canadian Journal of Forest Research. 33(1): 23-32.

Yahner, Richard H. 2003. Eastern Deciduous Forest: Ecology and Wildlife Conservation. Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 279.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.31.91

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 T. I. Karavaeva, V. P. Tikhonov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/