Микро- и наноформы поверхности импактных алмазов

B. M. Osovetsky, O. B. Naumova

Аннотация


Описаны микро- и наноразмерные формы поверхности импактных алмазов По-пигайского кратера и россыпей западного склона Урала с применением методов электронной микроскопии высокого разрешения. Среди микроэффектов поверхности импактных алмазов отмечено широкое развитие трещиноватости, кавернозности и пористости. Наиболее распространенными наноформами поверхности являются нанотрещины и нанопоры. На поверхности импактных алмазов проявляются особенности их внутреннего строения (слоистость, поликристалличность). Постоянно присутствуют пленки и налеты, в химическом составе которых выявлены литофильные элементы и различные металлы.


Ключевые слова


алмаз; импакт; микроформы; наноформы

Полный текст:

PDF

Литература


Bartoshinskiy Z.V., Makarov V.A., and Polkanov Yu.A., 1977. Elektronno-mikroskopicheskie issledovaniya uploshchennykh, silno deformirovannykh almazov iz rossypey Ukrainy [Electron microscopy study of flattened highly deformed diamonds from the Ukraine placers]. Miner. sb. Lviv. Univ. 31(2):53–55.

Zinchuk N.N., Koptil V.I., 2003. Tipomorfizm almazov Sibirskoy platformy [Typomorphism of diamonds of the Siberian Platform]. Moscow, Nedra, p. 603.

Zinchuk N.N., Koptil V.I., and Kvasnitsa V.N., 2003. Osobennosti melkikh almazov iz kimberlitovykh tel i rossypey Sibirskoy platform (Yakutia) [Particularities of fine diamonds from kimberlite bodies and placers of the Siberian Platform (Yakutia)]. Mineralogicheskiy Zhurnal. 25(4):32–47.

Kamentsev L.I., 2005. Rossypnye mestorozhdeniya impactnykh almazov: vozniknoveniye i detalnaya spetsifikatsiya [Placer deposits of impact diamonds: origination and detail specification]. In Rossypi i mestorozhdeniya kor vyvetrivaniya: fakty, problem, resheniya. Perm, pp. 92–93.

Kvasnitsa V.N., 1985. Melkie almazy [Fine diamonds]. Kiev, Naukova Dumka, p. 216.

Kvasnitsa V.N., Zinchuk N.N., and Koptil V.I., 1999. Tipomorfizm mikrokristallov almaza [Typomorphism of diamond micro crystals]. Moscow, Nedra, p. 224.

Kudryavtseva G.P., Posukhova T.V., Verzhak V.V., et al., 2005. Morfogenez almaza i mineralov sputnikov v kimberlitakh i rodstvennykh porodakh Arkhangelskoy kimberlitovoy provintsii [Morphogenesis of diamond and indicator minerals in kimberlites and related rocks of the Archangelsk Kimberlite Province]. Moscow, Polyarny krug, p. 624.

Lunev B.S., Osovetskiy B.M., 1996. Melkie almazy Urala [Fine diamonds of the Urals]. Perm, Perm Univ., p. 128.

Malkov B.A., 2006. Rudny potentsial krupnykh (Karskaya, Popigayskaya, Kozhimskaya) i gigantskikh (Vredefort, Sudbury, Banchuk) astroblem [Ore potential of large (Karskaya, Popigayskaya, Kozhimskaya) and giant (Vredefort, Sudbury, Banchuk) astroblems]. In Almazy i blagorodnye metally Timano-Uralskogo regiona. Syktyvkar, Geoprint, pp. 25–26.

Marakushev A.A., 1996. Rudonosnost vzryvnykh koltsevykh struktur [Ore content of explosion circular structures]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy, 38(6):500–511.

Marakushev A.A., Shakhotko L.I., 2001. Stadii formirovaniya i priroda Popigayskoy almazonosnoy koltsevoy struktury [Stages of formation and origin of the Popigai diamondiferous circular structure]. Doklady RAN, 377(3):366–369.

Masaitis V.L., Gnevushev M.A., and Futergendler S.I., 1972. Almazy v impaktitakh Popigayskogo meteoritnogo kratera [Diamonds in impactites of Popigai meteoritic crater]. Zapiski VMO, 101(1): 108–112.

Polkanov Yu.A., 1973. Almazy v rossypyakh Russkoy platform [Diamonds in the placers of the Russian Platform]. Sinteticheskie almazy, 3:68–70.

Polkanov Yu.A., Eremenko G.K., and Sokhor M.I., 1973. Impaktnye almazy v melkozernistykh rossypyakh Ukrainy [Impact diamonds in the finegrained placers of the Ukraine]. Dokl. AN SSSR, Seria Б., 11:989–990.

Osinski G.R., 2006. The geologycal record of meteorite impacts. In 40th ESLAB Symp. 1st Inter. Conf. on Impact Cratering in the Solar System/ Noordwijk, pp. 156–158.

Smit J., 2006. Crises in the history of life and the record of large impacts. In 40th ESLAB Symp. 1st Inter. Conf. on Impact Cratering in the Solar System/ Noordwijk, pp. 203–204.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.23.8

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 B. M. Osovetsky, O. B. Naumova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/