К 85-летию профессора Олега Анатольевича Щербакова

O. E. Kochneva

Аннотация


Приведены сведения о деятельности доктора геолого-минералогических наук Пермского национального исследовательского политехнического университета Олега Анатольевича Щербакова.


Ключевые слова


кафедра геологии нефти и газа; политехнический университет

Полный текст:

PDF

Литература


Shcherbakov O.A. 1970. Osnovnye osobennosti osadkonakopleniya i rasprostraneniya fauny v turneyskiy vek na zapadnom sklone Srednego Urala [The main features of the sedimentation and distribution of fauna in the Tournaisian age on the western slope of the Middle Urals. Dis. Cand. Geol.-Min. Sci., Perm, p. 483. (in Russian)

Shcherbakov O.A. 1970. Bukvennye oboznacheniya turneiskikh fatsiy [Lettering of Tournaisian facies]. Proc. of conf. Geology and mineral resources of the Western Urals. Perm, pp. 96–101. (in Russian)

Shcherbakov O.A. 1981. Postroenie litologo-paleogeograficheskikh kart na palinspasticheskoy osnove [Construction of lithologic-paleogeographic maps on the palinspastic basis]. Izv. vyssh. uchebn. zaved. Geol. i razv. 9:3–11. (in Russian)

Shcherbakov O.A. 1981. Rekonstruktsii drevnikh basseynov sedimentatsii v oblastyakh so slozhnoy skladchato razryvnoy tektonikoy na primere karbona Zapadnogo Urala [Reconstruction of ancient sedimentation basins in areas with complex fold-and-rupture tectonics on example of the Carboniferous of the Western Urals]. Diss. Doc. Geol.-Min. Sci., Perm, p. 518. (in Russian)

Shcherbakov O.A. 1982. Zakonomernosti prostranstvennogo raspredeleniya osadkov v kamennougolnykh moryakh Zapadnogo Urala [Regularities of spatial distribution of sediments in the Carboniferous sea of the Western Urals]. In Geology and Geophysics of oil and gas areas. Ufa, p. 83–92. (in Russian)

Shcherbakov O.A., Shcherbakov M.V., Kochneva O.E. 1991. Biolitmostratigraficheskiy metod – osnova sverkhdrobnogo raschleneniya i ikh korrelyatsiya na primere devona i karbona Zapadnogo Urala [Biolaboratory method as base for detailed partition and their correlation on example of Devonian and Carboniferous of the Western Urals]. In Paleontology and correlation of different provincial and polyfacies sediments. Proc. 38th UPR Session. Nauka, Novosibirsk, pp. 101–103. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.33.96

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 O. E. Kochneva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/