Влияние фациальных особенностей на коллекторские свойства башкирских карбонатных отложений месторождения Озерное

O. E. Kochneva, A. A. Efimov

Аннотация


Представлены результаты исследований влияния фациальных условий на коллекторские свойства карбонатных отложений Озерного месторождения, в которых были использованы описания кернового материала и промыслового исследования скважин.

Ключевые слова


керн; карбонатные отложения; фациальные особенности; коэффициенты открытой пористости; абсолютная проницаемость по газу

Полный текст:

PDF

Литература


Galkin V.I., Yefimov A.A., Kochneva O.E., Savitsky Ya.V. 2013. Issledovanie zavisimosti koeffitsienta podvizhnosti nefti ot petrofizicheskikh kharakteristik na primere plasta Bsh Sibirskogo mestorozhdeniya [Study of dependence of oil mobility coefficient on petrophysical characteristics, example of Bsh layer of the Siberian field]. Neftyanoe khozyaystvo. 4:13–15. (in Russian)

Yefimov A.A., Kochneva O.E. 2010. Ispolzovanie fatsialnykh osobennostey karbonatnykh otlozheniy Sibirskogo mestorozhdeniya dlya issledovaniy svyazey mezhdu koeffitsientami poristosti i pronitsaemosti [Use of facial features of carbonate deposits of the Siberian field for studies of relationship between the coefficients of porosity and permeability]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 12:15–18. (in Russian)

Yefimov A.A., Kochneva O.E. 2011. Otsenka vliyaniya fatsialnoy priurochennosti na priyomistost karbonatnykh otlozheniy bashkirskogo yarusa Sibirskogo mestorozhdeniya [Evaluation of influence of a facial confinedness on the accelerated performance of the Bashkirian carbonate deposits of the Siberian field]. Neftyanoe khozyaystvo. 10:15–19. (in Russian)

Yefimov A.A., Kochneva O.E. 2011. Kollektorskie svoystva i strukturno_fatsialnye osobennosti bashkirskikh otlozheniy Sibirskogo mestorozhdeniya [Reservoir properties, structural and facial features of the Bashkirian deposits of the Siberian field]. Nauchye issledovaniya i innovatsii. 5(1):72–75. (in Russian)

Yefimov A.A., Kochneva O.E. 2012. Issledovanie priemistosti otlozheniy bashkirskogo yarusa Sibirskogo mestorozhdeniya v razlichnykh fatsialnykh usloviyakh [Study of the accelerated performance of the Bashkirian deposits of the Siberian field in various facial conditions]. PNIPU Bulletin. Geology. Oil and gas and mining. 3:15–23. (in Russian)

Krasheninnikov G.F. 1971. Uchenie o fatsiyakh [The doctrine about facies]. Vysshaya shkola, Moskva, p. 367. (in Russian)

Krinari A.I. 1959. Ob unifikatsionnoy skheme klassifikatsii kollektorov nefti i gaza [About the unification scheme for classification of oil and gas reservoirs]. Geologiya nefti i gaza. 7: 8. (in Russian)

Mitrofanov V.P. 2002. Osobennosti filtratsionno-emkostnykh svoystv karbonatykh kollektorov Solikamskoy depressii [Characteristics of filtration-capacitive properties of carbonate reservoirs of the Solikamsk depression]. VNIIOENG, Moskva, p. 116. (in Russian)

Nalivkin D.V. 1956. Uchenie o fatsiyakh [The doctrine about facies]. AN SSSR, Moskva.

Rukhin L.B. 1959. Osnovy obshchey paleogeografii [Fundamentals of the general paleogeography]. Gostoptekhizdat, Leningrad, p. 557. (in Russian)

Scherbakov O.A. 1982. Zakonomernosti prostranstvennogo raspredeleniya osadkov v kamennougolnykh moryakh Zapadnogo Urala [Regularities of spatial distribution of precipitation in the Carboniferous seas of the Western Urals]. In Geologiya and geofizika neftegazonosnykh oblastey. AN SSSR, Ufa, pp. 83–92. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.1.68

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 O. E. Kochneva, A. A. Efimov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/