Проблемы освоения «неудобных» земель урбанизированных территорий (на примере г. Гомеля, Республика Беларусь)

T. A. Melezh

Аннотация


Охарактеризованы факторы формирования инженерно-геологических условий территорий города Гомеля. Рассмотрено влияние природных условий на выбор площадей с целью их инженерного освоения. Изучены проблемы освоения «неудобных» земель урбанизированных территорий.

Ключевые слова


градостроительство; пойменные территории; инженерно-геологические условия; освоение; «неудобные» земли

Полный текст:

PDF

Литература


Gusev A.P. Andrushko V.S. 2011 Landshaftno-ekologichesky analiz antropogennoy evolutsii geosystem lokalnogo urovnya (na primere izmeneniy poimy v cherte g. Gomela v XIX-XXI vv.) [Landscape ecological analysis of anthropogenic evolution of geosystems of local level (on example of floodplain changes in the boundaries of Gomel city in XIX–XXI centuries)] Prirodopolzovanie. 19:103-107. (in Russian)

Melezh T.A., Melezh A.A., Pavlovsky A.I. 2012 Zonirovanie territorii g. Gomela po proyavleniyu inzhenerno-geologicheskikh protsessov ekzogennoy geodinamiki [Zoning of the territory of the city of Gomel on the manifestation of geological processes of ex-ogenic geodynamics] Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Nauki o Zemle. 2:176-195. (in Russian)

Melezh T.A., Pavlovsky A.I. 2012a. Kriterii otsenki vybora territoriy dla inzhenernogo osvoeniya [Assessment criteria for choice of the territories for engineering development] Vestnik Brestskogo universiteta. Seriya Himiya. Biologiya. Nauki o Zemle. 2: 92-98. (in Russian)

Melezh T.A., Melezh A.A. 2012 Inzhenerno-geoekologicheskie pokazateli i kriterii vybora territoriy dlya vyyavleniya ogranicheniya ikh osvoeniya (na primere respubliki Belarus) [Geotechnical and environmental indicators and criteria of selection of territories to identify the limitations of their development (example Republic of Belarus)] Vestnik Voronezhskogo universiteta. Seriya Geologiya. 2:225-229. (in Russian)

Melezh T.A., Pavlovsky A.I. 2012b Prostranstvenno-vremennye izmeneniya fluvialnykh system v predelakh urbanizirovannykh territoriy (na primere g. Gomelya) [Spatio-temporal changes in fluvial systems within urban territories (example of city of Gomel)] Litosfera 2:68-74. (in Russian)

Pavlovsky A.I., Shnyparkova G.V. 2007 Geomorfologicheskaya karta territorii g. Gomelya [Geomorphological map of the territory of Gomel]. Vestnik BSU. 2:136-139. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.2.114

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.