Современный химический состав вод озер зоны сочленения Уфимского вала и Предуральского прогиба

V. N. Kataev, E. N. Kopantseva, I. G. Ermolovich

Аннотация


Выполнена оценка современного гидрохимического состояния озер, расположенных в Кишертско-Суксунском карстовом районе Пермского края. Район в геолого-структурном отношении соответствует узкой контактной зоне карбонатов Уфимского вала (восточная окраина Восточно-Европейской платформы) и терригенных пород западной окраины Предуральского прогиба. Результаты исследований позволяют существенно дополнить концептуальную гидрохимическую модель этого сложного по геолого-гидрогеологическому строению района.

Ключевые слова


карст; карстовые озера; химический состав

Полный текст:

PDF

Литература


Akhmedova N.S. 2011. Klassifikatsiya kotlovin karstovykh ozer mira po osobennostyam morfologicheskogo stroeniya na osnove klasternogo analiza [Classification of karstic lakes basins of the world using the morphological

features and cluster analysis]. Obshchestvo. Sreda. Razvitie. 1:228-232. (in Russian)

Akhmedova N.S. 2010. Osobennosti morfometricheskogo stroeniya razlichnykh tipov karstovykh ozer [Characteristics of morphometric structure of different types of karstic lakes]. In Geografiya: problemy nauki i obrazovaniya. LXIII Gertsenovskie chteniya. Mat. ezhegodnoy Vseross. nauch.-metod. konf., SanktPeterburg, Poligraf-Resurs, pp. 360-362. (in Russian)

Gorbunova K.A. 1963. Vliyanie usloviy pitaniya i stadiy razvitiya na khimicheskiy sostav karstovykh ozer [Influence of feeding and formation stages conditions on the chemical composition of karstic lakes]. Khimicheskaya geografiya i gidrogeokhimiya. 2(3):73-80. (in Russian)

Gorbunova K.A. 1965. Osobennosti gipsovogo karsta: putevoditel po KishertskoSuksunskomu karstovomu rayonu [Characteristics of the gypsum karst: Guidebook on the Kishert-Suksun karstic region]. Perm, p. 119. (in Russian)

Gorbunova K.A., Butyrina K.G., Yashchenko R.V. 1967. Karstovye ozera [Karst lakes]. Khimicheskaya geografiya vod i gidrogeokhimiya Permskoy oblasti. 4(5):64-72. (in Russian)

Gorbunova K.A. 1979. Morfologiya i gidrogeologiya gipsovogo karsta [Morphology and hydrogeology of gypsum karst]. Perm, Perm. Univ., p. 93. (in Russian)

Gorbunova K.A., Maksimovich N.G. 1981. Tipy razgruzki karstovykh vod v rayonakh gipsoangidritovogo karsta [Types of karst waters discharging in the areas of gypsum-anhydrite karst]. In Evropeiska regionalna konferencia po speleologii, Sofia, pp. 439-441. (in Russian)

Gorbunova K.A., Andreichuk V.N., Kostarev V.P., Maksimovich N.G. 1992. Karst i peshchery Permskoy oblasti [Karst and caves of Perm region]. Perm, Perm. Univ., p. 200. (in Russian)

Kataev V.N. 2000. Gidrogeologicheskie usloviya Krasnoyasylskogo poligona: tipy vod, vodoproyavleniya i ikh khimizm [Hydrogeological conditions of Krasnoyasylskiy region: water types, water occurrences, and their chemical composition]. In Gidrogeologiya i karstovedenie. Mezhvuz. sb. nauch. tr., Perm, Perm. univ., 13: 127-136. (in Russian)

Kovaleva T.G., Kataev V.N. 2014. Podzemnyy relief karstuyushchikhsya porod kak indicator prostranstvennogo raspredeleniya form karsta [Subsurface relief of karstic rocks as an indicator of spatial distribution of karst forms]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 4. URL: www.science-education.ru/11814415 (in Russian).

Kopylova N.S. 2014. Statisticheskie otsenki osnovnykh morfometricheskikh parametrov karstovykh ozer mira [Statistical evaluation of the morphometric parameters of karstic lakes of the world]. Obshchestvo. Sreda. Razvitie. 4:169-172. (in Russian)

Maksimovich G.A. 1963. Osnovy karstovedeniya [Fundamentals of karstology]. Perm, Permskoe knizhnoe izd., T. 1, p. 444. (in Russian)

Maksimovich G.A. 1969. Osnovy karstovedeniya [Fundamentals of karstology]. T.2, Geogr. Obshch. SSSR, Inst. karstovedeniya i speleologii, Perm univ., Perm, p. 529. (in Russian)

Ryanzhin S.V., Ulyanova T.Y. 2000. Geograficheskaya informatsionnaya sistema “Ozera mira” - GIS WORLDLAKE [Geographical Information System “World’s Lakes” - GIS WORLDLAKE]. Doklady AN SSSR. 370(4):542-545. (in Russian)

Tkachenko K.S., Tarazanov V.V. 2009. Ekosistema Golubogo ozera, kak primer karstovogo sernogo vodoyoma s izolirovannoy biotoy [Blue lake ecosystem as an example of karstic sulfuric reservoir with isolated biota]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. 11(1):140-145. (in Russian)

Shimanovskiy L.A., Shimanovskaya I.A. 1973. Presnye podzemnye vody Permskoy oblasti [Fresh groundwaters of Perm resion]. Perm, Permskoe knizhnoe izd., p. 197. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.4.340

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 V. N. Kataev, E. N. Kopantseva, I. G. Ermolovich

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/