Условия образования минеральных включений в гидротермальных метасоматитах г. Двугорбой, Южная Камчатка

O. M. Topchieva, V. A. Petrovsky, A. E. Sukharev

Аннотация


Исследования гидротермальных метасоматитов выявили их минералогические и геохимические особенности. Рассмотрены вероятные физико-химические условия образования исследованных минеральных включений в гидротермально измененных породах.

Ключевые слова


минеральные включения; метасоматиты; гора Двугорбая; Мутновский вулкан; Камчатка

Полный текст:

PDF

Литература


Betekhtin A.G. 1950. Mineralogiya [Mineralogy]. Gosgeolizdat, Moskva, p. 956. (in Russian)

Bolshakov V.A., Dolotov A.V. 2012. Magnitnye svoystva greygita iz otlozheniy pozdnego neopleystotsena severnogo Kaspiya [Magnetic properties of the greigite from deposits of the Late Neoplestocene of the northern Caspian]. Fizika Zemli, 6:56-73. (in Russian)

Vakin E.A., Kirsanov I.T. 1976. Termalnye polya i goryachie istochniki Mutnovskogo vulkanicheskogo rayona [Thermal fields and hot springs of the Mutnovsky volcanic region]. In Gidrotermalnye sistemy i termalnye polya Kamchatki. Vladivostok, pp. 85-114. (in Russian)

Glavnye gidrotermalnye mineraly i ikh znachenie [The main hydrothermal minerals and their significance]. Belousov V.I. (Ed.), Otdel geotermalnoy i rudnoy Sluzhb Kingston Morris Limited, 2009. p. 40. (in Russian)

Leonov V.L. 1989. Strukturnye usloviya lokalizatsii vysokotemperaturnykh gidroterm [Structural conditions of high-temperature hydrotherms localization]. Nauka, Moskva, p. 104. (in Russian)

Naboko S.I. 1959. Vulkanicheskie eksgalyatsii i produkty ikh reaktsiy [Volcanic exhalations and products of their reactions]. Akademii Nauk SSSR, Moskva, p. 304. (in Russian)

Naboko S.I. 1954. Pauzhetskie geyzery [The Pauzhetskiy Geysers]. Byulleten vulkanologicheskoy stantsii. 22:30-38. (in Russian)

Naboko S.I., Piyp B.I. 1961. Sovremennyy metamorfizm vulkanicheskikh porod v rayone Pauzhetskikh gidroterm (Kamchatka) [Modern metamorphism of volcanic rocks in the area of the Pauzhetskiy hydrotherm (Kamchatka)]. Tr. Lab. Vulkanologii, Moskva, 19: 99-114. (in Russian)

Naboko S.I., Karpov G.A., Roznikova A.P. 1965. Gidrotermalnyy metamorfizm porod i mineraloobrazovanie [Hydrothermal metamorphism of rocks and mineral formation]. In Pauzhetskie goryachie vody na Kamchatke. Moskva, pp. 76-119. (in Russian)

Petrova V.V. 2005. Nizkotemperaturnye vtorichnye mineraly i ikh rol v litogeneze (silikaty, alyumosilikaty, gidroksidy) [Low temperature secondary minerals and their role in lithogenesis (silicates, aluminosilicates, hydroxides)]. GEOS, Moskva, p. 240. (in Russian)

Rychagov S.N., Glavatskih S.F., Sandimirova E.N. 1996. Rudnye i silikatnye magnitnye shariki kak indikatory struktury, flyuidnogo rezhima i mineralo-rudoobrazovaniya v sovremennoy gidrotermalnoy sisteme Baranskogo (o-v Iturup) [Ore and silicate magnetic balls as indicators of structure, fluid regime, and mineral-ore formation in the modern Baranskiy hydrothermal system (Iturup Island)]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 38(1):31-40. (in Russian)

Slovtsov I.B. 1994. Mineralogo-geokhimicheskie kriterii fiziko-khimicheskikh usloviy v nedrakh geotermalnykh mestorozhdeniy: na primere Mutnovskogo geotermalnogo mestorozhdeniya, Kamchatka [Mineralogical and geochemical criteria of physical and chemical conditions within the geothermal deposits: the example of the Mutnovsky geothermal deposit, Kamchatka]. Avtoref. Diss. kand. geol.-min. nauk. Moskva, p. 29. (in Russian)

Chashchin A.A., Martynov Ju.A. 2011. Petrologiya porod vulkanov Gorelyy i Mutnovskiy (Yuzhnaya Kamchatka) [Petrology of the rocks of Gorely and Mutnovsky volcanoes (Southern Kamchatka)]. Dalnauka, Vladivostok, p. 270. (in Russian)

Skinner B.J., Erd R.C., Grimaldi F.S. 1964. Greigite, the thio-spinel of iron, a new mineral. American Mineralogist, 49:543-555.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.1.1

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 O. M. Topchieva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/