Влияние расхода воздуха сверх нормы на потребляемую и полезную мощность источника тяги

A. I. Petrov

Аннотация


Представлены результаты исследования экономичного функционирования системы вентиляции подземного горного предприятия. Его целью явилась необходимость сокращения финансовых затрат на ее функционирование за счет снижения потребления электроэнергии вентиляторными установками. В статье рассматривается главный фактор, служащий причиной высокого уровня энергопотребления – расход воздуха сверх нормы.

Ключевые слова


рудник; шахта; проветривание; вентиляция; энергопотребление; электроэнергия; система вентиляции; расход воздуха; вентиляторная установка

Полный текст:

PDF

Литература


Alymenko N.I., Minin V.V., 1999. Ventilyatornye ustanovki i ikh primenenie [Fan systems and teir usage]. Yekaterinburg, UB RAS, p. 224.

Alymenko N.I., 1982. Issledovanie raboty ventilyatornykh ustanovok glavnogo provetrivaniya I razrabotka meropriyatiy po povysheniyu effektivnosti ikh ekspluatatsii primenitelno k usloviyam kaliynykh rudnikov [Study of functioning of fan system of main ventilation and design the measures for their effective exploitation according to the conditions of potash mines]. Diss, na sosisk. uch. st. kandidata tekh. nauk, Leningrad.

Kovalevskaya V.I., Bocharov E.P., and Emelyanov V.A., 1969. Analys raboty deystvuyushchikh ventilyatsionnykh ustanovok shakht [Analysis of functioning of the operating ventilation systems of mines]. Bezopasnost truda v promyshlennosti. 11:17-18.

Lugovskiy S.I. et al., 1968. Sovershenstvovanie razrabotki i ventilyatsii rudnikov [Im-provement of design and ventilation of mines]. Moscow, Nedra, p. 303.

Mokhirev N.N., Radko V.V., 2007. Inzhenernye raschoty ventilyatsii shakht. Stroitelstvo. Rekonstruktsiya. Ekspluatatsiya. [Engineering computation of mine ventilation. Construction. Reconstruction. Exploitation.]. Moscow, Nedra-Bisnestsentr, p. 324.

Rashchety pri proektirovanii ventilyatsii shakht [Computation for mine ventilation design]. Mokhirev N.N., Popov A.S., 2006. Perm, Perm State Techn. Univ. Publ., p. 317.

Skochinskiy A.A., Komarov V.B., 1959. Rud-nichnaya ventilyatsiya [Mine ventilation]. Moscow, Ugletekhizdat, p. 632.

Shpak G.V. et al., 1969. Sostoyanie provetrivaniya Severouralskikh rudnikov [Condotion of ventilation of the North Ural’s mines]. Voprosy gornoy elektromekhaniki. 1:74-83.

Ushakov K.Z., Burchakov A.S., Puchkov L.A., and Medvedev I.I., 1987. Aerologiya gornykh predpriyatiy [Aerology of mining enterprise]. Мoscow, Nedra, p. 421.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.23.95

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 A. I. Petrov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/