Методические основы использования природнотехногенных систем для очистки сточных вод

T. I. Karavaeva, V. P. Tihonov

Аннотация


Рассмотрены возможности использования аллювиально-техногенных отложений, образующихся при разработке россыпных месторождений в долинах рек, в виде фильтрационных полей для очистки вод от взвешенных веществ. Приведены результаты опытно-промышленных испытаний предложенной системы. Результаты внедрения показали ее высокую эффективность в различных геологических, гидрологических и технологических условиях разработки россыпных месторождений.

Ключевые слова


очистка сточных вод от взвешенных веществ; фильтрационные поля; аллювиально-техногенные отложения

Полный текст:

PDF

Литература


Voda i vodopodgotovka. Terminy i opredeleniya [Water and water treatment. Terms and Definitions]. GOST 30813-2002, COMPLEXDOC: Normativnye dokumenty. URL: http://www. complexdoc.ru (Accessed 05.14.2018) (in Russian)

Vodootvedenie naselennyh mest, sanitarnaya okhrana vodnykh obyektov. Gigienicheskie trebovaniya k okhrane poverkhnostnykh vod [Drainage of populated areas, sanitary protection of water bodies. Hygienic requirements for the protection of surface waters]. SanPiN 2.1.5.980-00. Gosty, standarty, normativy. URL: http://www. gostrf.ru. (Accessed 04.24.2018) (in Russian)

Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh obyektov rybokhozyaystvennogo znacheniya, v tom chisle normativov predelno dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh obyektov rybokhozyaystvennogo znacheniya [On the approval of water quality standards for water bodies of fishery importance, including standards for maximum permissible concentrations of harmful substances in the waters of water bodies of fishery importance]. Elektronnyy fond pravovoy i normativno-tekhnicheskoy dokumentacii. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 420389120. (Accessed 04.14.2018) (in Russian)

Nauchno-issledovatelskie raboty dlya razrabotki tekhnologii ochistki drazhnykh stokov do PDS na obyektakh ZAO «Uralalmaz» [Research works for the development of the technology for cleaning the drains to the PDS at the facilities of CJSC "Uralalmaz"]. FGNU ENI, Perm, 2004. p. 75. (in Russian)

Zelinskaya E.V. et al. 2009. Razrabotka rekomendatsyy po prirodookhrannym meropriyatiyam pri drazhnom sposobe pererabotki peskov mestorozhdeniya r. Irelyakh [Development of recommendations on environmental measures in the process of dradging of sand deposits of the Irelyakh river]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten. 15(12):247-256. (in Russian)

Maksimovich N.G. 2005. Sozdanie iskusstvennykh mekhanicheskikh baryerov dlya ochistki stochnykh vod rossypnykh mestorozhdeniy [Creation of artificial mechanical barriers for treatment of placer deposits wastewater]. In Rossypi i mestorozhdeniya kor vyvetrivaniya: fakty, problemy, resheniya. Perm, pp. 149-152. (in Russian)

Talalay A.G. et al. 1996. Osnovy litotekhnogeneza [Fundamentals of lithotechnogenesis]. In Tekhnogenez i ekologiya, NTO Gornoe, Ekaterinburg, pp. 4-17. (in Russian)

Karavaeva T.I. Tikhonov V.P. 2015. Prirodnotekhnogennye sistemy: ekologicheskie perspektivy ispolzovaniya [Natural and technogenic systems: ecological prospects of usage]. PGU, Perm, p. 150. (in Russian)

Sergeev E.M., Kuprina G.A. 1961. Issledovanie kolmatatsii peskov na opytnykh kotlovanakh [Investigation of sand colmatation on experimental excavations]. In Tr. soveshch. po teor. osnovam tekhnich. melior. gruntov. MGU, Moskva. (in Russian)

Sergeev E.M. 1954. Rol khimiko-mineralogicheskogo sostava veshchestva v protsesse kolmatatsii peskov [The role of the chemicalmineralogical composition of the substance in the process of sand colmatization]. Vestn. Mosk. univ., n. 10. (in Russian)

Tikhonov V.P., et al. 2013. Metodicheskoe obosnovanie issledovaniy po ochistke vody v otlozheniyakh gidrootvala obogatitelnoy ustanovki [The methodological rationale of the studies on water purification in the deposits of the concentration plant]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, n. 5. URL: http://www.science-education.ru/111-10391. (Accessed 02.15.2018) (in Russian)

Ciszewski D. 1997. Source of pollution as a factor controlling distribution of heavy metals in bottom sediments of Chechlo River (south Poland). Environ. Geol. 29(1-2):50-57.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.2.187

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 T. I. Karavaeva, V. P. Tihonov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/