Исследование динамики геомагнитного поля в районе Черниговской региональной аномалии

M. A. Оrlyuk, A. A. Romenets, M. I. Bakarzhieva, A. V. Marchenko, T. V. Lebed

Аннотация


Исследована временная динамика Черниговской региональной магнитной аномалии на основании магнитометрических наблюдений 2008-2012гг. За эти четыре года модуль индукции геомагнитного поля B увеличился на 140 нТл. На этом фоне выделены незначительные временные изменения аномалий ΔB регионального (ΔΔB<1,0 нТл/год) и локального (ΔΔВ>±1,5 нТл/год) характера. Первые из них хорошо интерпретируются подмагничиванием источника магнитной аномалии, а вторые – предположительно флюидными процессами в геодинамически активных глубинных краевых разломах Днепровско-Донецкого рифта.

Ключевые слова


динамика магнитного поля; региональная магнитная аномалия

Полный текст:

PDF

Литература


Berlyand N.G., Tsirel V.S. 1974. O nalichii v geomagnitnom pole krupnykh regionalnykh anomaliy [About the existence of the large regional anomalies in the geomagnetic field]. Geomagnetizm i aeronomiya. XIV(3):530–537.

Geofizichna osnova tektonichnoy karty Ukrainy. Skhema razlomno-blokovoy tektoniki (dlya Skhidno-Evropeyskoy platformy), epibaykalskogo i epipaleozoyskogo (dlya Zakhidno-Evropeyskoy platform ta Skifskoy plity) fundamentu Ukrainy. Masshtabu 1:1 000 000. [Geophysical basis of the tectonic map of Ukraine. Scheme of fault block tectonics (for East-European platform), epibaykal and epipaleozoic (for West-European platform) basement of Ukraine. Scale 1:1 000 000]. 2002. Minekoresursiv Ukrainy, PDRGP “Pivnichgeologiya”. 2 Sheets.

Zavoyskaya I.N., Mishchenko Yu.P. 1983. Prostranstvenno-vremennaya struktura dlitelnykh geomagnitnykh variatsiy na Krymskom poluostrove [Space-time structure of continuous geomagnetic variations at Crimean Peninsula]. In Issledovaniye geomagnitnogo polya i paleomagnetizma. Nauk. Dumka, Kiev, p. 40–47.

Krutikhovskaya Z.A. 1986. Glubinnye magnitnye neodnorodnosti: mif ili deystvitelnost? [Deep magnetic inhomogeneities: myth or reality?]. Geophizicheskiy zhurnal. 8 (5): 3–23.

Krutikhovskaya Z.A., Slonitskaya S.G., and Orlyuk M.I. 1985. Regionalnye magnitnye anomalii i melkomashtabnoe prognozirovanie poleznykh iskopaemykh [Regional magnetic anomalies and small-scale mineral reserves prospecting]. DAN USSR. 4, Seria B, pp. 37–43.

Krutikhovska Z.O., Pashkevich I.K., Rusakov O.M., and Solovyov V.D. 1973. Nazemna absolyutna magnitna zyomka teritorii Ukarinskoy RSR [Ground-based magnetic mapping of territory of Ukrainian RSR]. Visnik URSR. 9: 101–102.

Maksimchuk V.E., Orlyuk V.E., Gorodiskiy Yu.N., Kuznetsova V.G., and Chobotok I.A. 1996. Korotkoperiodnye variatsii geomagnitnogo polya deltaТ v tsentralnoy chasti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Short-term variations of geomagnetic field deltaТ in central part of Dnieper-Donets basin]. Geofizicheskiy zhurnal. 18 (3): 52–57.

Maksimchuk V., Gorodiskiy Yu., and Kuznetsova V. 2001. Dinamika anomalnogo magnitnogo polya Zemli [Dynamics of anomalous magnetic field of Earth]. Evrosvit, Lviv, p. 308.

Maksimchuk V.E., Gorodiskiy Yu.M., Kuznetsova B.G., Orlyuk M.I., and Pashkevich I.K. 1991. Tektonomagnitnye issledovaniya na yugo-zapadnoy okraine Vostochno-Evropeyskoy platformy [Tectono-magnetic investigation at south-west edge of East-European platform]. DAN URSR, 7: 16.

Maksimchuk V.Yu., Orlyuk M.I., Tregubenko V.I., Gorodiskiy Yu.M., Myasoedov V.P., and Nakalov E.F. 2010. Nazemna absolutna magnitna zyomka na opornoy merezhi punktiv vikovogo khodu v Ukraini dlya epokhi 2005 roku [Ground-based absolute magnetic survey on the reference network of circular variations in Ukraine for 2005 epoch]. Geofizicheskiy zhurnal, 32 (6): 102–116.

Nechaeva T.S., Shimkiv L.M., and Gorkavko V.M. 2002. Karta anomalnogo magnitnogo polya (ΔT)a Ukraini masshtabu 1 : 1 000 000 [Map of anomalous magnetic field (ΔT)a of Ukraine of scale 1 : 1 000 000]. Кiev. 1 Sheet.

Orlyuk M.I. 2000. Prostranstvennye i prostranstvenno-vremennye magnitnye modeli raznorangovykh struktur litosfery kontinentalnogo tipa [Spatial and space-time magnetic models of multi-range structures of continental lithosphere]. Geofizicheskiy zhurnal, 22 (6): 148–165.

Orlyuk M.I., Maksimchuk V.E., Bakarchuk G.I., and Chepil P.M. 1998. Magnitometricheskie issledovaniya pri regionalnom i lokalnom prognoze heftegazonosnosti zemnoy kory Dneprovo-Donetskoy vpadiny [Magnetometry investigations for regional and local prediction of oil-and-gas content of Earth crust of Dnieper-Donets basin]. Geofizicheskiy zhurnal, 20 (3): 92-102.

Orlyuk M.I., Pashkevich I.K. 1994. Otsinka namagnichenosti konsolidovanoy kory Dniprovsko-Donetskogo avlakogenu [Assessment of magnetization of consolidated crust of Dnieper-Donets aulacogen]. DAN Ukrainy, 5: 125–128.

Orlyuk M.I., Romenets A.A. 2011. Struktura i dinamika glavnogo magnitnogo polya Zemli na eyo poverkhnosti i v blizhnem kosmose [Structure and dynamics of general magnetic field of Earth on the surface and in space]. Odessa astronomical publications. 24: 124–129.

Orlyuk M.I., Romenets A.A., Bakarzhieva M.I., Marchenko A.V., and Lebed T.V. 2012. Metodika i pervye resultaty magnitometricheskikh issledovaniy Chernigovskoy regionalnoy magnitnoy anomalii [Methodology and first results of magnetometry investigation of Chernigov regional magnetic anomaly]. Materialy Vtoroy Mezhdunar. Konf. «Aktualnye problem elektromagnitnykh zondiruyushchikh system». October 1–4, 2012. Inst. Geophys. named after S.I. Subbotin NAN Ukrainy, Kiev, CD-ROM, pp. 70–73.

Orlyuk M.I., Romenets A.A. 2005. Noviy kriteriy otsenki prostranstvenno-vremennoy vozmushchennosti magnitnogo polya Zemli i nekotorye aspekty ego ispolzovaniya [New criterion of assessment of space-time disturbance of Earth magnetic field and some aspects of its usage]. Geofizicheskiy zhurnal, 27 (6): 1012–1023.

Orlyuk M.I., Marchenko A.V. 2011. Rozrobka 3D magnitnoy modeli zemnoy kory Skhidno-Europeyskogo kratonu z vrakhuvannyami sferichnosti Zemli [Development of 3D magnetic model of Earth crust of West-European cratoon wih assumption of spherical Earth]. Geodinamika, 2( 11): 224–227.

Pashkevich I.K., Markovskiy V.S., Orlyuk M.I., et al. 1990. Magnitnaya model litosfery Zemli [Magnetic model of the Earth lithosphere]. Ed. G.I. Karataev, Nauk. Dumka, Kiev, p. 168.

Pashkevich I.K., Pecherskiy D.M., Gorodnitskiy A.M., et al. 1994. Petromagnitnaya model litosfery [Petromagnetic model of lithosphere]. Ed. D.M. Pecherskiy Д.М., Nauk. Dumka, Kiev, p. 176.

Rose T.N. 1937. Regionalnye magnitnye anomalii Ukrainy i ikh svyaz s geotektonikoy [Regional magnetic anomalies of Ukraine and their relationship with geotectonics]. Uch. Zap. Leningradskogo Univ., Ser. Fiz. Nauk, 3: 123–133.

Simonenko T.N. 1976. Uslovnaya klassifikatsiya regionalnykh magnitnykh anomaliy [Conditional classification of regional magnetic anomalies]. In Magnitnye anomalii zemnykh glubin, Nauk. Dumka, p. 5–17.

Tektonichna karta Ukrainy: masshtab 1:1 000 000. 2004. Eds. Kruglov S.S., Gurskiy D.S. Derzhavna geologichna sluzhba, Kiev.

Fedorova N.V. 2005. Modelirovanie dinamiki magnitnogo polya pri issledovanii prirody Mnchazhskoy anomalii vekovogo khoda [Modeling of dynamics of magnetic field in case of investigation of nature of Manchazh anomaly of circular variation]. Fizika Zemli 5:18–25.

Shapiro V.A. 1982. Issledovanie vremennoy dinamiki Manchazhskoy regionalnoy magnitnoy anomalii [Investigation of time dynamics of Manchazh regional magnetic anomaly]. Ivestiya AN SSSR. Fizika Zemli, 8:65–77.

Duma G., Leichter B., and MagNet Group (Bayer T., Brkis M., Skontos A., De Santis A., Demetresku C., Dobrica V., Dominici G., Heida P., Horacek J., Korte M., Kultima J., Maksymchuk V., Mandea M., Macmillan S., Orlyuk M., Pajunpaa K., Popeskov D., Shanatan T., Srebrov B., Sugar D., Sulakova L., Thebault E., Vaczyova M., Valach F., Vuyic E., Welker E. 2012. Map of magnetic declination in Europe (2006). CCGM-CGMW. Paris, France www.ccgm. org. 1Sh.

Erwan Thébault, Michael Purucker, Kathryn A. Whaler, Benoit Langlais, Terence J. Sabaka. The Magnetic Field of the Earth’s Lithosphere. Space Sci Rev. DOI 10.1007/s 11214-010-9667-6

Mandea M., Purucker M. 2005. Observing, modeling, and interpreting magnetic fields of the solid Earth. Surveys in Geophysics, 26 (4): 415–459, doi:10.1007/s10712-005-3857-x

Maus S., Rother M., Hemant K., Stolle C., Lühr, Hermannr H., Kuvshinov A., Olsen N. 2006. Earth’s lithospheric magnetic field determined to spherical harmonic degree 90 from CHAMP satellite measurements. Geophysical Journal International, 164: 319–330.

Monika Korte, Martin Fredow. 2001. Magnetic repeat station survey of Germany 1999/2000. GeoForschungs Zentrum Potsdam, Scientific technical report (Т. 20), GeoForschungs Zentrum Potsdam, p. 23.

Olsen N, Hulot G, Sabaca T.J. 2009. Treatise on Geophysics. Volume 5. Geomagnetism. The present Field. Ed. Masaru Kono. Elsevier.

Purucker M. 2011. Planetary magnetic fields of the solar system. Available at: http: //planetary-mag.net/index.html/

Rother G. 1979. Untersuchungen des anomalen geomagnetischen Feldes - eine Methode zur Lokalisirung der Unterkante der magnetisch wirksamen Erdkruste. Potsdam, p. 96.

Teti Zubaidah, Monika Korte, Mioara Mandea, Mohamed Hamoudi. 2014. New insights into regional tectonics of the Sunda–Banda Arcs region from integrated magnetic and gravity modelling. Journal of Asian Earth Sciences. 80: 172–184.

Valentyn Maksymchuk, Mykhailo Orlyuk, Viktor Tregubenko, Yuriy Horodyskiy, Dmytro Marchenko. 2012. Ukrainian geomagnetic repeat station on work and results of the field work reduced to the epoch 2005.5. ANNALS OF GEOPHYSICS, 55(6); doi: 10.4401/ag-5406. pp. 1161-1165, Available at: http: // www.annalsofgeophysics.eu /index.php/annals/article/view/5406/6196

Verbanac G., Luhr H., Rother M., Korte M., Mandea M. 2007. Contributions of the external field to the observatory annual means and a proposal foe their corrections. Earth Planetary Space, 59: 251–257.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.24.48

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 M. A. Оrlyuk, A. A. Romenets, M. I. Bakarzhieva, A. V. Marchenko, T. V. Lebed

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/