Проанализированы особенности строения и нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы, охарактеризованы нефтегазоматеринские толщи, катагенетическая зональность органического вещества. Выделены стратиграфические уровни вероятных нефтегазоматеринских толщ. Составлена схема источников нефти и газа юго-западной части шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы

O. V. Grushevskaia, I. V. Uvarova

Аннотация


Проанализированы особенности строения и нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы, охарактеризованы нефтегазоматеринские толщи, катагенетическая зональность органического вещества. Выделены стратиграфические уровни вероятных нефтегазоматеринских толщ. Составлена схема источников нефти и газа юго-западной части шельфа моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы.

Ключевые слова


нефтегазоматеринские толщи; органическое вещество; шельф моря Лаптевых; северная часть Сибирской платформы

Полный текст:

PDF

Литература


Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Zheglova T.P., Mozhegova S.V. 2014. Neftegazomaterinskiye formatsii nefti i gaza dokembriya i nizhnego-srednego kembriya Sibirskoy platformy [Oil and gas source formations of the Precambrian and Lower-Middle Cambrian of the Siberian Platform]. Eds. Varlamov A.I., Afanasenkov A.P. VNIGNI, Moskva, p. 46-61. (in Russian)

Skvortsov M.B., Dzyublo A.D., Grushevskaya O.V., Kravchenko M.N., Uvarova I.V. 2020. Kachestvennaya i kolichestvennaya otsenka perspektiv neftegazonosnosti shelfa morya Laptevykh [Qualitative and quantitative assessment of oil-andgas prospects of the Laptev Sea shelf]. Geologiya nefti i gaza. 1:5-19. doi: 10.31087/0016-7894-20201-5-19 (in Russian)

Dorofeyev V.K., Blagoveshchenskiy M.G., Smirnov A.N., Ushakov V.I. 1999. Novosibirskiye ostrova. Geologicheskoye stroyeniye i minerageniya [Novosibirsk islands. Geological structure and mineralogy]. Ed. Ushakov V.I. VNIIOkeangeologiya. Sankt-Peterburg, р.130. (in Russian)

Malyshev H.A., Obmetko V.V., Borodulin A.A. 2010. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti osadochnykh basseynov Vostochnoy Arktiki [Assessment of oil-and-gas potential prospects of the sedimentary basins of the Eastern Arctic]. Nauchnotekhnicheskiy vestnik OAO NK «Rosneft’». 1:20-28. (in Russian)

Pronkin A.P., Savchenko V.I., Shumskiy B.V. 2013. Perspektivy neftegazonosnosti Khatangskogo zaliva [The prospects of oil-and-gas fields in the Khatanga bay]. OffshoreRussia, pp.18-22. (in Russian)

Parfenova T.M., Kochnev B.B. 2010. Geokhimiya organicheskogo veshchestva khatyspytskoy svity (vend, severo-vostok Sibirskoy platformy) [Geochemistry of the organic matter of the Khatyspyt Formation (Vendian, northeast of the Siberian Platform]. In: Materialy vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Uspekhi organicheskoy geokhimii». pp. 265-268. (in Russian)

Savchenko V.I., Stupakova A.V., Peretolchin K.A. 2017. O perspektivakh nalichiya krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza na vostochnom Taymyre [The prospects of large oil and gas fields in the Eastern Taimyr]. Georesursy. Spetsvypusk.CH.2. pp.186-193. doi:10.18599/grs.19.19 (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.19.2.166

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.