Денудационный срез Северных Увалов

V. Yu. Ukraintsev, I. S. Voskresenskiy

Аннотация


Изучение геологического и геоморфологического строения Северных Увалов с использованием фондового и литературного материала, а также цифровых моделей местности позволило установить соотношение параметров денудационного среза и расположения россыпепроявлений золота, а также прогнозировать поиски последних. Для большой территории Русской равнины определены величина современного эрозионно-денудационного выреза, закономерности его распространения и роль в формировании скоплений золота. Для формирования россыпепроявлений благоприятны части возвышенности с низкой мощностью четвертичного чехла (или его отсутствием), на которых водотоки вскрывают терригенные дочетвертичные промежуточные коллекторы золота.

Ключевые слова


геоморфология россыпей; денудационный срез; Северные Увалы

Полный текст:

PDF

Литература


Ananyev G.S. 1976. Dinamicheskaya geomorfologiya. Formirovaniye vershinnykh poverkhnostey [Dynamic geomorphology. The formation of the vertex surfaces]. MGU, Moskva, p. 174. (in Russian)

Bondarev A.A., Ivanova T.S., Sogrin V.S., Ananyeva E.G., Voskresensky I.S., Golovenko S.S., Smirnova T.I., Yakushevich V.D. 1997. Pervaya

allyuvialnaya rossyp zolota lednikovoy oblasti tsentra Russkoy ravniny [The first alluvial gold placer in the postglacial area of the center of the Russian Plain]. Moskva, p. 16. (in Russian)

Buslovich A.L., Garkusha V.I., Avdoshenko N.D. et al. 2001. Geologicheskoye stroyeniye i poleznye iskopayemye Vologodskoy oblasti [Geological structure and minerals of the Vologda region]. Vologda, p. 171. (in Russian)

Bronguleyev B.M., Muratov V.M. 1976. Opyt opredeleniya obyema denudatsii v gorakh morfologicheskim sposobom [Experience in determining the amount of denudation in the mountains by a morphological method]. Geomorfologiya. 1:44-50. (in Russian)

Voskresenskiy I.S., Ananyeva E.G., Kulikov O.A. et al. 2005. Regionalnyy paleogeo-morfologicheskiy analiz allokhtonnoy rossypnoy zolotonosnosti Russkoy ravniny [Regional paleogeomorphological analysis of the allochthonous placer gold mineralisation of the Russian Plain]. In: Tezisy XIII soveshchaniyapo geologii rossypey i kor vyvetrivaniya. PGU, Perm, pp. 37-40. (in Russian)

Voskresenskiy I.S., Karevskaya I.A., Kovalev S.N. 2001. Pozdnekaynozoyskiy erozionno-denudatsionnyy vyrez i prognoznaya otsenka rossypey Dalnego Vostoka [Late Cenozoic erosion-denudation

cut and predictive assessment of alluvial deposits of the Far East]. In: Problemy geologii i metallogenii Severo-Vostoka Azii, T. 3, pp. 60-62. (in Russian)

Voskresenskiy I.S. 2007. Relyef, noveyshiye otlozheniya rossypeproyavleniy zolota i almazov yugo-vostochnogo Prionezhya i Severnykh Uvalov [Landscapes, recent sediments of placer gold and

diamonds occurrences of the southeastern Prionezhie and Severnye Uvaly]. In: Geologiya i geografiya Vologodskoy oblasti. VGPU, Rus Publ., Vologda, pp. 81-91. (in Russian)

Voskresenskiy S.S. 1985. Geomorfologiya rossypey [Placer geomorphology]. MGU, Moskva, p. 210. (in Russian)

Voskresenskiy S.S. 1968. Geomorfologiya SSSR [Geomorphology of the USSR]. Vysshaya shkola, Moskva, p. 368. (in Russian)

Gey V.P., Buslovich A.L., Delyusin V.N., Bakhvalova M.P. 1978. GGK masshtaba 1:200 000, pervoye pokoleniye (GGK-200/1). Seriya Mezenskaya. List O-38-III (Roslyatino). Obyasnitelnaya zapiska

[GGK, scale 1: 200,000, first generation (GGK200/1). Mezen series. Sheet O-38-III (Roslyatino). Explanatory note]. Mingeo SSSR, Moskva, p. 91. (in Russian)

Geologiya SSSR. Tom II. Arkhangelskaya, Vologodskaya oblasti i Komi ASSR. Chast 1 — Geologicheskoye opisaniye [Geology of the USSR.

Volume II - Arkhangelsk, Vologda regions and Komi ASSR. Part 1 - Geological characteristics]. Nedra, Moskva, p. 1080. (in Russian)

Geomorfologicheskoye rayonirovaniye SSSR i prilegayushchikh morey [Geomorphological zoning of the USSR and adjacent seas]. Vysshaya shkola, Moskva, p. 343. (in Russian)

Geomorfologiya Amuro-Zeyskoy ravniny i nizkogorya Malogo Khingana. Chast' 2. [The geomorphology of the Amur-Zeya Plain and the lowlands of

the Little Khingan. Part 2]. MGU, Moskva, p. 98. (in Russian)

Glazov Ye.A. 2000. Perspektivy almazonosnosti Vologodskoy oblasti [Prospects for diamondiferousness of the Vologda region]. In: Geologiya i mineralnye resursy Vologodskoy oblasti. VGPU, Vologda, pp. 96-102. (in Russian)

Glukhov Yu.V., Filippov V.N., Isayenko S.I., Makeyev B.A. 2007. Redkoye zoloto paleorossypi Bezdubovo s priznakami nedavnego vysvobozhdeniya [Bezdubovo’s rare gold paleoplacer with signs of recent release]. ZRMO, 136(4):51–62. (in Russian)

Dedkov A.P., Butakov G.G. 1996. Sredneyurskiye otlozheniya na vostoke Russkoy ravniny i ikh vozmozhnaya rossypnaya zolotonosnost [Middle

Jurassic deposits in the east of the Russian Plain and their potential of placer gold mineralization]. Izvestiya vyssh. uch. zav. Geologiya i razvedka. 5:24-37. (in Russian)

Dubeykovskiy S.G. 1981. GGK masshtaba 1:200 000, pervoye pokoleniye (GGK-200/1). Seriya Permskaya. List P-39-XXXV (Kirsanovo). Obyasnitel'naya zapiska [GGK, scale 1: 200,000, first generation (GGK-200/1). Series Perm. Sheet P-39-XXXV (Kirsanovo). Explanatory note]. MingeoSSSR, Moskva, p. 73. (in Russian)

Klenov V.I., Patyk-Kara N.G. 1982. Modelirovaniye na EVM erozionnogo sreza rudnorossypnykh ploshchadey [Computer-aided modeling

of erosion cut of ore-placer fields]. In: Tezisy dokladov VI Vsesoyuznogo soveshchaniya po geologii rossypey. Chast 1. Blagoveshchensk, pp. 244-245. (in Russian)

Klink B.Ye., Chumakov O.Ye. et al. 1999. GGK RF. Masshtab 1: 1 000 000 (vtoroye pokoleniye). Seriya Uralskaya. List O-(38), 39-Kirov. Obyasnitel'naya zapiska [GGK RF. Scale 1: 1,000,000 (second generation). Ural series. Sheet O- (38), 39 (Kirov). Explanatory letter]. VSEGEI, Sankt-Peterburg, p. 331. (in Russian)

Makkaveev N.I., Kalinin A.M., Samoylova A.A. 1980. Opredeleniye velichiny denudatsionnogo sreza pri izuchenii rossypey [Determination of the denudation value when studying placers]. In: Formirovaniye rossypey v rechnykh dolinakh. MGU, Moskva, pp. 113-120. (in Russian)

Makkaveev N.I., Khmelova N.V., Kalinin A.M., Grigoryev N.P. 1973. Osnovy metodiki poiska korennykh istochnikov po dannym analiza sostava rossypey [Fundamentals of the methodology for the

search for indigenous sources using the analysis of placer composition]. In: Tezisy dokladov IV soveshchaniya po geologii. Kiev, pp. 140-141. (in Russian)

Makunina A.A. 1985. Fizicheskaya geografiya SSSR [Physical Geography of the USSR]. MGU, Moskva, p. 296. (in Russian)

Milkov F.N., Gvozdetskiy N.A. 1976. Fizicheskaya geografiya SSSR. Obshchiy obzor. Yevropeyskaya chast SSSR [Physical geography of

the USSR. General review. European part of the USSR]. Vysshaya shkola, Moskva, p. 376. (in Russian)

Mineev A.L., Kutinov Yu.G., Chistova Z.B., Polyakova, Ye.V. 2015. Podgotovka tsifrovoy modeli relyefa dlya issledovaniya ekzogennykh protsessov severnykh territoriy Rossiyskoy Federatsii [Preparation of a DEM for the study of exogenous processes in the northern territories of the Russian Federation]. Prostranstvo i Vremya. 3:278-286. (in Russian)

Mityakov S.N., Aliev N.L., Teselkin V.S. et al. 2013. GGK RF. Masshtab 1: 200 000 (vtoroye pokoleniye). Seriya Mezenskaya. List P-39-XXXII

(Obyachevo). Obyasnitel'naya zapiska [GGK RF. Scale 1: 200,000 (second generation). Mezen series. Sheet P-39-XXXII (Obyachevo). Explanatory note]. MF VSEGEI, Moskva, p. 89. (in Russian)

Naumov V.A., Goldyrev V.V., Bryukhov V.N. 2009. Osobennosti zolotonosnosti osadochnogo chekhla Vostochno-Yevropeyskoy platformy [Features of the gold mineralization in the sedimentary cover of the East European Platform]. In: Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Univ. after. V. I. Vernadskiy. 11(25):8-15. (in Russian)

Naumov V.A., Ilaltdinov I.Ya., Osovetskiy B.M., Goldyrev V.V., Makeyev A.B. 2003. Zoloto Verkhnekamskoy vpadiny [Gold of Verkhnekamskaya

depression]. PGU, Perm, p. 218. (in Russian)

Patyk-Kara N.G. 2008. Minerageniya rossypey: tipy rossypnykh provintsiy [Placer mineragenia: types of placer provinces]. IGEM RAN, Moskva, p.

(in Russian)

Postolenko G.A. 2015. Stanovleniye sovremennykh dolin i yego znacheniye dlya geologii rossypey [The formation of contemporary valleys and its importance to geology of placers]. Geomorfologiya. 3:11-23. (in Russian)

Pochvenno-geologicheskiye usloviya Nechernozemya [Soil and geological conditions of the Nechernozemie]. MGU, Moskva, p. 608. (in Russian)

Sidnev A.V. 1985. Istoriya razvitiya gidrograficheskoy seti pliotsena v Preduralye [The history of the Pliocene hydrographic networ in the Cis-Urals]. Nauka, Moskva, p. 224. (in Russian)

Sinyugina Ye.Ya. 1965. K voprosu o svyazi allyuvialnykh rossypey s korennymi istochnikami (na primere Yuzhno-Yeniseyskogo zolotonosnogo

rayona) [To the problem of the relationship of alluvial placers with the lode sources (on the example of the South Yenisey gold-bearing region)]. In: Geologiya rossypey. Nauka, Moskva, pp. 199-206. (in Russian)

Spiridonov A.I. 1978. Geomorfologiya Yevropeyskoy chasti SSSR [Geomorphology of the European part of the USSR]. Vysshaya shkola, Moskva, p. 335. (in Russian)

Stolyarov I.O. 2019. Erozionno-denudatsionnyy vyrez rossypnykh provintsiy Dalnego Vostoka [The erosion-denudation cut of the Far East placer provinces]. In: Tezisy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Molodyye issledovateli – regionam”. Vologda, pp. 593-595. (in Russian)

Ukraintsev V.Yu., Voskresenskiy I.S. 2020. Stroeniye i pozdnekaynozoyskaya istoriya formirovaniya dolin Severnykh Uvalov [Structure and Late Cenozoic development of valleys at the Severnye

Uvaly Downs]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. (in press). (in Russian)

Utochnyonnaya subregionalnaya stratigraficheskaya skhema triasovykh otlozheniy zapada, tsentra i severa Vostochno-Yevropeyskoy platformy [The refined sub-regional stratigraphic scheme of the Triassic deposits of the west, center and north of the East European Platform]. PIN RAN, Moskva, p. 36. (in Russian)

Fiziko-geograficheskoye rayonirovaniye SSSR [Physical-geographical zoning of the USSR]. MGU, Moskva, p. 576. (in Russian)

ALOS Global Digital Surface Model “ALOS World 3D-30m (AW3D30)”. URL: https:// www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm

Overview of Global DEM - Assessment of the current global DEMs and requirements for an updated global DEM – May 2017. Copernicus In Situ.

URL: insitu.copernicus.eu/library/reports/OverviewofGlobalDEM_i0r7.pdf

USGS (United States Geological Survey) URL: earthexplorer.usgs.gov/
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.19.3.195

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2020 V. Yu. Ukraintsev, I. S. Voskresenskiy

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/