Строение и позднекайнозойская история формирования долин Северных Увалов

V. Yu. Ukraintsev, I. S. Voskresenskiy

Аннотация


Изучение речных долин Северных Увалов с использованием фондового и литературного материала, а также цифровых моделей местности позволило выявить связь между строением долины и расположением россыпепроявлений золота в ней, а также определить разновидности скоплений последнего. Установлено 4 цикла врезания − выполнения долин в позднем кайнозое возвышенности. Одним из ключевых факторов россыпеформирования здесь является пространственное совпадение тальвегов долин в каждом цикле эрозии. Предварительный анализ продольных и поперечных профилей долин по ЦММ позволяет оценить содержание полезного компонента и его расположение в речной долине.

Ключевые слова


геоморфология россыпей; палеогеография позднего кайнозоя; Северные Увалы

Полный текст:

PDF

Литература


Ananyeva E.G. 1975. Rol litologo-mineralogicheskogo analiza pri izuchenii allyuviya drevnikh terras [The role of lithological and mineralogical analysis in the study of the alluvium of ancient terraces]. In: Voprosy geomorfologii. Moskva, Moskovskiy filial geograficheskogo obshchestva SSSR, pp. 62-64. (in Russian)

Bilibin Yu.A. 1955. Osnovy geologii rossypey [Basics of placers geology]. Moskva, Izdatelstvo Akademii nauk SSSR, p. 476. (in Russian)

Bolysov S.I., Fuzeina Yu.N. 2001. Geologo-geomorfologicheskoye ustroystvo [Geological and geomorphological structure]. In: Kostromskoye Zavolzhye: priroda i chelovek. Moskva, IPEE RAN, pp. 36-60. (in Russian)

Bondarev A.A., Ivanova T.S., Sogrin V.S., Ananyeva E.G., Voskresensky I.S., Golovenko S.S., Smirnova T.I., Yakushevich V.D. 1997. Pervaya allyuvialnaya rossyp zolota lednikovoy oblasti tsentra Russkoy ravniny [The first alluvial gold placer in the postglacial area of the center of the Russian Plain]. Moskva, p. 16. (in Russian)

Buslovich A.L., Garkusha V.I., Avdoshenko N.D. et. al. 2001. Geologicheskoye stroyeniye i poleznye iskopayemye Vologodskoy oblasti [Geological structure and minerals of the Vologda region]. Vologda, p. 171. (in Russian)

Vlasov V.K., Kulikov O.A. 1988. Radiotermolyuminestsentnyy metod datirovaniya rykhlykh otlozheniy [Radiothermoluminescent method of loose sediments dating]. Moskva, Izd-vo Moskovskogo universiteta, p. 72. (in Russian)

Vinogradova O.V. 1980. Vliyaniye ruslovogo protsessa na stroyeniye allyuvialnykh rossypey [Influence of the channel process on the structure of alluvial placers]. Geomorfologiya, pp. 25-33. (in Russian)

Voskresenskiy I.S., Ananyeva E.G., Voskresenskiiy K.I., Fedoseyev I.I. 2002. Otsenka allyuvialnykh rossypey tsentra Russkoy ravniny [Evaluation of alluvial placers of the center of the Russian Plain]. In: Problemy osvoyeniya i ispolzovaniya prirodnykh resursov Severo-Zapada Rossii. Vologda, pp. 66-69. (in Russian)

Voskresenskiy I.S., Ananyeva E.G., Kulikov O.A. et. al. 2005. Regionalnyy paleogeomorfologicheskiy analiz allokhtonnoy rossypnoy zolotonosnosti Russkoy ravniny [Regional paleo-geomorphological analysis of the allochthonous placer gold mineralisation of the Russian Plain]. In: Tezisy XIII soveshchaniya po geologii rossypey i kor vyvetrivaniya. Perm, Permskiy universi-tet, pp. 37-40. (in Russian)

Voskresenskiy I S. 2007. Relyef, noveyshiye otlozheniya rossypeproyavleniy zolota i almazov yugo-vostochnogo Prionezh'ya i Severnykh Uvalov [Landscapes, recent sediments of placer-like gold and diamonds occurences of the southeastern Prionezhie and Severnye Uvaly]. In: Geologiya i geografiya Vologodskoy oblasti. Vologda, VGPU izd. Rus, pp. 81-91. (in Russian)

Voskresenskiy S.S. 1985. Geomorfologiya rossypey [Placer geomorphology]. Moskva, Izd. Moskovskogo universiteta, p. 210. (in Russian)

Voskresenskiy S.S. 1968. Geomorfologiya SSSR [Geomorphology of the USSR]. Moskva, Izd. Vysshaya shkola, p. 368. (in Russian)

Geomorfologicheskoye rayonirovaniye SSSR i prilegayushchikh morey [Geomorphological zoning of the USSR and adjacent seas]. Moskva, Vysshaya shkola, p. 343. (in Russian)

Dementyev G.E. 2000. Nekotorye aspekty genezisa Severnykh Uvalov [Some aspects of the genesis of the Severnye Uvaly]. In: Geologiya i mineralnye resursy Vologodskoy oblasti. Vologda, Rus, pp. 92-95. (in Russian)

Kazakevich Yu.P. 1972. Usloviya obrazovaniya i sokhraneniya slozhnykh pogrebennykh rossypey zolota [Conditions for the formation and preservation of complex buried placer gold]. Moskva, Nedra, p. 214. (in Russian)

Milkov F.N., Gvozdetskiy N.A. 1976. Fizicheskaya geografiya SSSR. Obshchiy obzor. Yevropeyskaya chast SSSR [Physical geography of the USSR. General review. European part of the USSR]. Moskva, Vysshaya shkola, p. 376. (in Russian)

Naumov V.A., Goldyrev V.V., Bryukhov V.N. 2009. Osobennosti zolotonosnosti osadochnogo chekhla Vostochno-Yevropeyskoy platformy [Features of the gold mineralization in the sedimentary cover of the East European Platform]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. 11(25):8-15. (in Russian)

Naumov V.A., Ilaltdinov I.Ya., Osovetskiy B.M., Goldyrev V.V., Makeyev A.B. 2003. Zoloto Verkhnekamskoy vpadiny [Gold of Verkhnekamskaya depression]. Perm, Perm Univ., p. 218. (in Russian)

Olferyev A.G., Anokhina Yu.T., Bondar N.K. 1987. GGK masshtaba 1:200 000, pervoye pokoleniye (GGK-200/1). Seriya Mezenskaya. List O-38-XI (Vokhma) Obyasnitelnaya zapiska [SGM, scale 1: 200 000, first generation (SGM-200/1). Mezen series. Sheet O-38-XI (Vokhma). Explanatory letter]. Moskva, Mingeo SSSR, p. 125. (in Russian)

Paleogeomorfologicheskiy atlas SSSR: Karty paleorelyefa i korrelyatnykh otlozheniy [Paleo-geomorphological Atlas of the USSR: Maps of paleolandscapes and correlated sediments]. Leningrad, Mingeo SSSR, VSEGEI, p. 80. (in Russian)

Parmuzin N.M., Yakobson K.E., Vovshina A.Yu., Voinova O.A. et. al. 2016. GGK RF. Masshtab 1: 1 000 000 (tretye pokoleniye). Seriya Mezenskaya. List P-39-Syktyvkar. Obyasnitelnaya zapiska [SGM RF. Scale 1: 1,000,000 (third generation). Mezen series. Sheet P-39 (Syktyvkar). Explanatory note]. Sankt-Peterburg: VSEGEI, p. 384. (in Russian)

Pochvenno-geologicheskiye usloviya Nechernozemya [Soil and geological conditions of the Black Earth territory]. Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, p. 608. (in Russian)

Sidnev A.V. 1985. Istoriya razvitiya gidrograficheskoy seti pliotsena v Preduralye [The history of the Pliocene hydrographic network in the Cis-Urals]. Moskva, Nauka, p. 224. (in Russian)

Spiridonov A.I. 1978. Geomorfologiya Yevropeyskoy chasti SSSR [Geomorphology of the European part of the USSR]. Moskva, Vysshaya shkola, p. 335. (in Russian)

Ukraintsev V.Yu., Voskresenskiy I.S. 2020. Denudatsionnyy srez Severnykh Uvalov [Denudation Sheet of the Severnye Uvaly Downs]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 19(3):119-210 (in Russian). doi:10.17072/psu.geol.19.3.195

Fiziko-geograficheskoye rayonirovaniye SSSR [Physical-geographical zoning of the USSR]. Moskva, Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1968, p. 576. (in Russian)

Chernysheva Z.S. 1971. Nekotorye voprosy formirovaniya relyefa vostochnoy chasti glavnogo vodorazdela Russkoy ravniny [Some issues of the landscapes formation at the eastern part of the main watershed of the Russian Plain]. Geomorfologiya. 3:80-87. (in Russian)

Chochia N.G., Yevdokimov S.P. 1993. Paleogeografiya pozdnego kaynozoya Vostochnoy Yevropy i Zapadnoy Sibiri [Paleogeography of the Late Cenozoic of Eastern Europe and Western Siberia]. Saransk, Izd. Mordovskogo universiteta, p. 248. (in Russian)

Sheynkman V.S. 2011. Absolyutnoye datirovanie chetvertichnykh otlozheniy – sovremennoye sostoyaniye i perspektivy [Absolute dating of Quaternary sediments - current state and prospects]. Byulleten Komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda, 71:5-46. (in Russian)

Shumilov Yu.V. 1981. Fizikokhimicheskiye i litogeneticheskie faktory rossypeobrazovaniya [Physical-chemical and lithogenetic factors of placer formation]. Moskva, Nauka, p. 272. (in Russian)

Patyk-Kara, N.G., Bykhovsky, L.Z., Spasskaya, I.I. 2001. Economic deposits: geological history, demand today and environmental aspects. Quaternary International, 82(1):117-127. doi: 10.1016/S1040-6182(01)00013-1

Geokhronologicheskiy atlas-spravochnik. VSEGEI [Geochronological atlas] (in Russian). Access Mode: http://geochron-atlas.vsegei.ru/

Karta chetvertichnykh obrazovaniy territorii Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:2 500 000 [Quaternary map of the territory of the Russian Federation. Scale 1: 2,500,000]. ROSNEDRA. VSEGEI, VNIIOKEANGEOLOGIYA. (in Russian). Access Mode: http://www.vsegei.ru/ru/info/quaternary-2500/

Regionalnaya skhema Severa i Severo-Zapada [Regional scheme of the North and North-West]. Stratigraficheskaya skhema kvartera (in Russian). Access Mode: http://www.vsegei.ru/ru/info/ qua-ternary-2500/ sch-korr14.pdf

ALOS Global Digital Surface Model «ALOS World 3D - 30m (AW3D30)». Access Mode: https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm

U. S. Geological Survey. Access Mode: https://earthexplorer.usgs.gov/
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.19.4.303

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 V. Yu. Ukraintsev, I. S. Voskresenskiy

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/