Новые находки археоциат из олдындинской свиты (Западное Забайкалье)

M. S. Skripnikov, L. I. Vetluzhskikh

Аннотация


В ходе полевых исследований, в известняках, относимых к нижнекембрийской олдындинской свите (Западное Забайкалье), впервые обнаружены археоциаты Sajanolynthus desideratus, Nochoroicyathus arteintervallum, Sibirecyathus abacanicus, Stapicyathus abakanensis, Leptosocyathellus mirandus, Cyclocyathella jakovlevi,  Plicocyathus admirabilis, Sanarkocyathus sp., Annulocyathella lavrenovae, Clathricoscinus vassilievi, Usloncyathus sp. indet., которые позволяют дополнить палеонтологическую характеристику олдындинской свиты и установить более тесную связь палеобассейнов в раннем кембрии.


Ключевые слова


Западное Забайкалье; олдындинская свита; нижний кембрий; археоциаты

Полный текст:

PDF

Литература


Debrenne, F., Zhuravlev A.Y., Kruse P.D. 2012. Part E (revised), vol. 4, chap. 18: General features of the Archaeocyatha. Treatise Online 38:1–102

Debrenne, F., Zhuravlev A.Yu. Rozanov A.Yu. 1989. Pravilnye arkheotsiaty [Regular archaeocyaths]. Paleontologicheskiy Institut AN SSSR, Trudy 233:199. (in Russian)

Gordienko I.V., Bulgatov A.N., Ruzhencev S.V. et al. 2010. Istoriya razvitiya Udino-Vitimskoy ostrovoduzhnoy sistemy Zabaykalskogo sektora Paleoaziatskogo okeana v pozdnem rifee – paleozoe. [Development history of the Udino-Vitimskaya island-arc system of the Transbaikal sector of the Paleo-Asian Ocean in the Late Riphean – Paleozoic]. Geologiya i geofizika. 51(5):589-614. (in Russian)

Jazmir M.M., Dalmatov B.A., Jazmir I.K.. 1975. Atlas Fauny i Flory Paleozoya i Mezozoya Buryatskoy ASSR. Paleozoy [Atlas of Fauna and Flora of the Paleozoic and Mesozoic of the Buryatskaya ASSR. Paleozoic]. Nedra, Moskva, p. 181. (in Russian)

Jazmir M.M., Dalmatov B.A.. 1975. Biostratigraphiya rannego i srednego kembriya v predelakh Buryatii [Biostratigraphy of the early and middle Cambrian within Buryatiya]. Geologiya i geofizika. 2:55-63. (in Russian)

Luchinina V.A. Korovnikov I.V., Novozhilova N.V., Tokarev D.A. 2013. Biofatsii rannego kembriya Sibirskoy platformy po bentosu (khiolity, melkorakovinnaya problematika, arkheotsiaty, trilobity i izvestkovye vodorosli) [Biofacies of the Early Cambrian of the Siberian Platform by benthos (chiolites, SSF, archaeocyaths, trilobites and calcareous algae)]. Stratigrafiya i geologicheskaya korrelyatsiya. 21(2):67-78. (in Russian)

Okulitc, V J., de Laubenfels M.W. 1953. The systematic position of Archaeocyatha (Pleosponges). Journal of Paleontology. 27:481–485.

Postnikov A.A., Zhuravleva I.T., Terleev A.A. 1997. Stratigrafiya kembriyskikh otlozheniy Ozerninskogo rudnogo uzla (Zapadnoye Zabaykalye) [Stratigraphy of Cambrian deposits of the Ozerninskiy ore cluster (Western Transbaikalia)]. Geologiya i geofizika. 38(3):608–619. (in Russian)

Rozanov A. Yu. 1973. Zakonomernosti morfologicheskoy evolyutsii arkheotsiat i voprosy yarusnogo raschleneniya nizhnego kembriya [Regularities in the morphological evolution of archaeocyaths and problems of Lower Cambrian Stage]. Geologicheskiy Institut AN SSSR, Trudy 241:164. (in Russian)

Sundukov V.M., Zhuravlev A. Yu. 1989. Pervaya nakhodka kribritsiat v nizhnem kembrii Sibirskoy platformy [First findings of cribricyaths in the Lower Cambrian of Siberian Platform]. Paleontologicheskiy Zhurnal. 3:101–102. (in Russian)

Varlamov A.I. 2013. Proyekt kembriyskoy chasti Obshchey

stratigraficheskoy shkaly Rossii [Proposal of Cambrian Stage Subdivision for the General Stratigraphic Scale of Russia]. In: Obshchaya stratigraficheskaya shkala Rossii: sostoyaniye i perspektivy obustroystva. Moskva, Geologicheskiy Institut RAN., pp. 79-87. (in Russian)

Vologdin, A.G. 1956. K klassifikatsii tipa Archaeocyatha [On the classification of the phylum Archaeocyatha]. Doklady AN SSSR. 111:877–880. (in Russian)

Zhuravlev A.Yu. 1986. Evolution of archaeocyaths and palaeobiogeography of the Early Cambrian. Geological Magazine. 123:377– 385.

Zhuravlev A., Kruse P. 2012. Cribricyaths and Microfossils of Uncertain Affinity Resembling Cribricyaths. Treatise online. N. 55. Part E. Vol. 4. Chapter 20B.

Zhuravleva I.T. 1960. Arkheotsiaty Sibirskoy Platformy [Archaeocyaths of the Siberian Platform]. AN SSSR, Moscow, p. 344. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.20.1.1

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 M. S. Skripnikov, L. I. Vetluzhskikh

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/