Выявление перспективной площади распространения сульфидных вод в Палванташском нефтегазоносном месторождении

M. R. Zhurayev, R. E. Dzhurayev

Аннотация


Изложена методика выявления перспективной площади сульфидных вод в Палванташском нефтегазоносном месторождении. Уточнены благоприятные условия для формирования сульфидных вод и оконтурены распространения сульфидных вод по концентрации. Выделены относительно водопроницаемые участки и рекомендованы места заложения скважин.

Ключевые слова


водообильные скважины; кажущееся сопротивление; непроницаемый интервал; высокоминерализованные рассольные воды

Полный текст:

PDF

Литература


Dakhnov V.N. Interpretatsiya resultatov geofizicheskikh issledovaniy razrezov skvazhin [Interpretation of results of geophysical investigation of borehole cross section]. Nedra, Moskva, 1982.

Zinchenko V.S. Petrofizicheskiye osnovy gidrogeologicheskoy I inzhenerno-geologicheskoy interpretatsii geofizicheskikh dannykh [Petrophysical basics of hydrogeological and geoengineering interpretation of geophysical data]. Uchebnoye posobiye dlia studentov universiteta, AIS Publ., Moskva-Tver’, 205.

Ivanov V.V., Nevrayev G.A. Klassifikatsiya podzemnykh mineralnykh vod [Classification of mineralized groundwater]. Nedra, Moskva, 1964.

Ibragimov D.S. Gidrogeologiya mestorozhdeniy serovodorodnykh vod yuzhnoy chasti Ferganskogo artezianskogo basseyna [Hydrogeology of hydrogen-sulphide water deposits of Fergana artesian basin]. Dissertatsiya kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk, Moskva, 1964.

Moiseyev V. S. Metod vyzvannoy poliarizatsii pri poiskakh nefteperspektivnykh ploshchadey [Method of induced polarization for prospecting of oil-bearing regions]. Nauka, Novosibirsk, 2002.

Melkanovitskiy I.M. Geofizicheskiye metody izucheniya termalnykh podzemnykh vod [Geophysical methods of investigation of thermal groundwater]. Issue 1, RGASNTI, Moskva, 1998.

Plotnikova G.N. Serovodorodniye vody SSSR [Hydrogen-sulphide waters of USSR]. Nedra, Moskva, 1981.

Rivman A.I. Osnovnyie gidrogeokhimicheskiye tipy sulfidnykh vod Ferganskoy i Afgano-Tadzhikskoy mezhgornykh vpadin [Basic hydrogeochemical types of sulphide waters of Fergana and Afgan-Tadzhik intermountain basins]. Trudy CNIIKiF, Vol. XXX, 1975.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.22.25

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 M. R. Zhurayev, R. E. Dzhurayev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/