Палиностратиграфия и условия формирования майкопской свиты Шамаха-Гобустанской области Азербайджана

Ak. A. Alizade, E. N. Tagieva, Sh. Sh. Bayramova

Аннотация


По разрезам Шамаха-Гобустанской области выделены палинокомплексы для отдельных ярусов майкопской свиты, определяющие условия их формирования. Все палинокомплексы характеризуются сочетанием «полтавской» паратропической эоценовой флоры с элементами вечнозеленой средиземноморской и умеренной листопадной флоры «тургайского» типа, существовавшими в условиях влажного субтропического типа климата со среднезимними температурами в предгорье не ниже 15С. Палинокомплексы среднего слоя хаттского яруса отличаются высоким содержанием пыльцы теплоумеренной и умеренной флоры, по сравнению с остальными олигоценовыми комплексами, что соответствует снижению среднегодовых температур. В начале раннего миоцена (кавказский век) климатические условия стабилизируются с сохранением в составе растительности листопадной умеренной флоры.

Ключевые слова


майкопская серия; спорово-пыльцевые спектры; олигоцен; миоцен; рюппель; хатт; Кавказ

Полный текст:

PDF

Литература


Akhmetyev M.A., Zaporozhets N.I. 1989. Novye nakhodki palm iz oligotsenovykh otlozheniy Darrydaga (Nakhichevanskaya ASSR) [New discovery of palm from Oligocene sediments of Darrydag (Nakhichevanskaya ASSR)]. Bulletin Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Otdel geologiya. 64 (6): 57-67.

Akhmetyev M.A., Zaporozhets N.I., Golovina L.A., Popov S.V., Sychevskaya E.K., Efendieva M.A., Feizullaev A.A., Aliev Ch.S. 2007. Novye dannye po stratigrafii maykopskikh otlozheniy Tsentralnogo Gobustana [New data on the stratigraphy of Maykop sediments of Central Gobustan]. Stratigrafiya i sedimentologiya neftegazonosnykh basseinov. 1: 32-53.

Bayramova Sh.Sh., Tagieva E.N. 2009. Palinostratigrafiya i paleogeografiya maykopa Absheronskogo rayona [Palinostartigraphy and sedimentology of Maykop of Absheron region]. Stratigrafiya i sedimentologiya neftegazonosnykh basseynov. 1: 24–32.

Bayramova Sh.Sh., Tagieva E.N. 2013. Novye dannye o climate i rastitelnosti yugo-vostochnoy chasti Bolshogo Kavkaza (Gobustan) v Oligocene [New data on Oligocene climate and vegetation of south-eastern part of the Greater Caucasus (Gobustan)]. Izvestiya NAN Azerbaydzhana. Seriya nauk o Zemle. 3: 43-49.

Ganzei S.S., 1984. Khronologiya paleogeograficheskikh sobytiy pozdnego kaynozoya Ponto-Kaspiya (po dannym metoda trekov) [Chronology of paleogeographic events of the Late Cenozoic of Ponto-Caspian (using tracking technique data)]. Avtoref. diss kand. geogr. nauk. Moskva, MGU, p. 24.

Grichuk V.P. 1985. Rekonstruktciya skalyarnykh climaticheskikh pokazateley po floristicheskim materialam i otsenka eyo tochnosti [Restoration of scalar climatic indicators using floristic data and assessment of their accuracy]. In: Metody rekonstruktsii paleoklimatov. Moskva, Nauka, pp. 20-29.

Gubkin I. M., 1912. Maykopskiy neftenosnyy rayon. Neftyano-Shirvanskaya neftenosnaya ploshchad [Maykop Petroliferous Province. Neftyano-Shirvanskaya oilfield]. Trudy Geol. kom. Novaya Seriya. SPb., 78, p. 169.

Dzhabarova Kh.S., Kasumova G.M. 1961. Dopolnitelnye materialy ob iskopaemykh rasteniyakh iz maykopskikh otlozheniy Talysha (na osnovanii otpechatkov rasteniy i dannykh sporovo-pyltcevogo analiza) [Complementary materials about fossil plants from Maykop sediments of Talysh (based on plants fingerprints and sporo-pollen analysis data)]. Doclady AN Az.SSR. XVIII (11): 1081-1083.

Zubakov V.A. 1990. Globalnye climaticheskie sobytiya neogena [Global climatic events of Neogene]. Leningrad: Gidrometeoizdat, p. 223.

Kasumova G.M. 1961. O flore nizhnego oligotsena v rayone Darrydag (Nakhichevan) [About the Lower Oligocene in Darrydag region]. Doclady AN Az.SSR., 27 (1): 161-162.

Kasumova G.M. 1966. Flora oligotsenovykh otlozheniy severo-vostochnykh predgoriy Malogo Kavkaza [Flora of Oligocene sediments of northeast piedmont of the Small Caucasus]. Baku, AN Az.SSR, p. 85.

Nevesskaya L.A., Goncharova I.A., Ilina L.B. 1984. Regionalnaya stratigraficheskaya shkala neogena Vostochnogo Paratetisa [Regional stratigraphic scale of Neogene of the Eastern Paratetis]. Sovetskaya geologiya, 9: 37-49.

Mamedov A.V., Rabotina E.N. 1990. Landshaftno-climaticheskie usloviya eotsena i oligotsena na territorii Azerbaydzhana [Landscape and climatic environments of Eocene and Oligocene on the territory of Azerbaijan]. Izvestiya AN SSSR. Seria geograficheskaya. 5: 79-87.

Palibin I.V. 1936. Etapy razvitiya flory prikaspiyskikh stran so vremeni melovogo perioda [Phases of flora development in the precaspian counrties area since the Cretaceous period]. Moskva, AN SSSR, p. 213.

Palibin I.V. 1947. Nizhneoligotsenovaya flora gory Darrydag v basseyne Araksa (Zakavkazie) [The Lower Oligocene flora of the Darrydag Mountain in the Araks River basin]. Trudy Botanicheskogo Instituta AN SSSR, 1 (6): 7-27.

Stratigraficheskiy slovar SSSR. Paleogen. Neogen. Chetvertichnaya Sistema [Stratigraphic glossary of USSR. Paleogene. Neogene. Quaternary System]. Leningrad, Nedra, 1982, p. 616.

Tagieva E.N. 2008. Evoliutsiya prirodnykh usloviy Azerbaydzhana v kaynozoe [Evolution of the Azerbaijan environments in Cenozoic]. Izvestiya NAN Azerbaydzhana. Seriya nauk o Zemle, 2: 106-116.

Hain V.E., Shardanov A.N. 1952. Geologicheskaya istoriya i stroenie Kurinskoy vpadiny [Geological history and structure of the Kura basin]. Baku, Izd. AN Az.SSR, p. 237.

Halilov G.A. 2000. Paleogeomorfologiya Azerbaydzhanskoy chasti Bolshogo Kavkaza v oligotsen-rannemiotsenovoi epokhe neotektonicheskogo etapa [Paleo-geomorphology of Azerbaijan part of the Greater Caucasus during Oligocene-Early Miocene epoch of neotectonic stage]. Vestnik BGU. Seriya estestvennykh nauk. 1: 204-211.

Cheltsov G. 1986. Absolyutnaya geokhronologiya. Stratigrafiya SSSR. Neogenovaia Sistema [Absolute geochronology. Stratigraphy of USSR. Neogene System]. Tom Yu. 2. Moskva, Nedra, pp. 387-390.

Shakhbazova V.G. 2001. Rastitelnost i klimat maykopskogo vremeni Vostochnogo Azerbaydzhana po dannym sporovo-pyltsovogo analiza [Vegetation and climate of Maykop of the Eastern Azerbaijan upon the sporo-pollen analysis data]. Azərbaycan Paleontologiya Cəmiyyətinin 4 saylı toplusu (prof. C.M.Xəlilov 100 illiyinə həsr olunur). Bakı, “Nafta-Press”nəşriyyatı, p.119-123.

Yarmolenko A.V. 1941. Iskopaemye drevesiny maykopskoy svity yugo-vostochnogo Zakavkazia [Fossil wood of Maykop Suite of the southeastern Transcaucasia]. Trudy Botanicheskogo Instituta AN SSSR. 1 (5): 13-35.

Felix J. 1894. Untersuchenuberfossilen Holzerausdem Caucasus. Ztsch. Deutsch. Geol. Gesellsch. Berlin. Bd. 46, Abt. 1, pp. 88-129.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.25.8

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 Ak. A. Alizade, E. N. Tagieva, Sh. Sh. Bayramova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/