Экогеохимическая и биоиндикационная оценка загрязнения малых рек города Березники

E. S. Ushakova, P. A. Belkin, M. A. Baklanov, E. V. Drobinina, A. Yu. Puzik

Аннотация


В данном исследовании представлены результаты оценки состояния рек Толыч, Зырянка и Быгель, протекающих в зоне с высокой техногенной нагрузкой (г. Березники, Пермский край). Проведена оценка качества воды с использованием интегральных геохимических показателей. Характеристики макрозообентоса изучены в качестве биоиндикатора экологического состояния водотоков. Формирование микроэлементного состава и, как следствие, качества вод связано как с естественными, так и с антропогенными факторами. В данном исследовании показана важность выбора подхода к оценке качества вод. Результаты расчета индекса нагрузки металлами (MI) демонстрируют непригодность водных биологических ресурсов рек Толыч, Зырянка и Быгель для использования в питании человека.


Ключевые слова


поверхностные воды; малые реки; интегральные показатели загрязнения; урбанизированные территории; микроэлементы; зообентос

Полный текст:

PDF

Литература


Belkin P.A. 2020. Khimicheskiy sostav rodnikovogo stoka v rayone skladirovaniya othodov razrabotki i obogashcheniya kaliynykh soley [Chemical composition of spring discharge in the area of mining waste storage and potassium salt enrichment]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya, 19(3):232-240. doi: 10.17072/psu.geol.19.3.232 (in Russian)

Govorkova L.K., Anokhina O.K. 2020. Kachestvo vodnoy sredy obitaniya gidrobiontov v zone deystviya teploelektrostantsii [Quality of hydrobiontic aquatic habitat in the territory of the thermal power plant]. Energeticheskie sistemy, 1:153-165. (in Russian)

Zinoviev E.A., Dvinskikh S.A., Kitaev A.B. 2018. Kharakteristika sovremennogo sostoyaniya vodnoy ekosistemy verkhney chasti Kamskogo vodokhranilishcha [Aquatic ecosystem current state characteristics at the upper part of the Kama Reservoir]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle, 28(1):50-63. (in Russian)

Kletskina O.V., Krasilnikov P.A., Tatarkin A.V. 2022. Gidrogeokhimicheskaya otsenka sostoyaniya poverkhnostnykh vod i vydelenie zony vliyaniya obyekta razmeshcheniya otkhodov v predelakh Kirovo-Chepetskogo promyshlennogo kompleksa [Hydrogeochemical assessment of the surface water conditions and delineation of the impact zone of a waste disposal site within the Kirovo-Chepetsk industrial complex]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya, 21(2):180-189. doi: 10.17072//psu.geol.21.2.180. (in Russian)

Kopylov I.S. 2014. Formirovanie mikroelementnogo sostava i gidrogeokhimicheskikh anomalnykh zon v podzemnykh vodakh Kamskogo Priuralya [Formation of microelement composition and hydrogeochemical anomalous zones of groundwater of the Kama PreUrals Region]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya, 3(24):30-47. (in Russian)

Koronkevich N.I., Barabanova E.A., Zaytseva I. S., Melnik K.S. 2020. Otsenka vliyaniya urbanizatsii na godovoy stok i kachestvo vod v mire i na kontinentakh [The assesment of the urbanization impact on annual runoff and water quality in the world and on the continents]. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya, 86(3):470-480. (in Russian)

Lepikhin A.P., Voznyak A.A., Lyubimova T.P., Parshakova Ya.N., Lyakhin YU.S., Bogomolov A.V. 2020. Issledovanie osobennostey formirovaniya i masshtabov diffuznogo zagryazneniya, sformirovannogo krupnymi promyshlennymi kompleksami, na primere Solikamsko-Bereznikovskogo promuzla [The assesment of formation and scale of diffuse pollution formed by large industrial complexes, on the example of Solikamsk-Berezniki industrial area]. Vodnye resursy. 47(5):560-566. (in Russian)

Menshikova E.A. 2016. Transformatsiya allyuvialnykh otlozheniy malykh rek v usloviyakh sbrosa stochnykh vod [Transformation of alluvial sediments of small rivers under conditions of wastewater discharge]. In: Geologiya i poleznye iskopaemye Zapadnogo Urala, 16:66-69. (in Russian)

Rukovodstvo po gidrobiologicheskomu monitoringu presnovodnykh ekosistem [Guidelines for hydrobiological monitoring of freshwater ecosystems]. 1992. Gidrometeoizdat, SPb, p. 318. (in Russian)

Abdel-Satar A.M., Ali M.H. Goher M.E. 2017. Indices of Water Quality and Metal Pollution of Nile River. Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Research. 43:21-29. doi:10.1016/j.ejar.2016.12.006.

Fu C., Guo J., Pan J. et al. 2009. Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in Sediments of the Yangtze River Within the Wanzhou Section, China Biol Trace Elem Res. 129:270-277.

Khayrulina E., Mitrakova N., Poroshina N., Menshikova E., Perminova A. 2022. Formation of Solonchak in the Area of the Discharged Ancient Brine Wells (Perm Krai, Russia). Front. Environ. Sci., 10:858742. doi:10.3389/fenvs.2022.858742.

Kownacki A.; Szarek-Gwiazda E. 2022. The Impact of Pollution on Diversity and Density of Benthic Macroinvertebrates in Mountain and Upland Rivers. Water. 14, 1349. doi:10.3390/w14091349.

Li Y.K., Liu F., Zhou X.J., Wang X., Liu Q.C., Zhu P.F., Zhang L.C., Sun C.Y. 2017. Distribution and ecological risk assessment of heavy metals in sediments in Chinese collapsed lakes. Polish Journal of Environmental Studies, 26:181–189.

Maskooni E.K., Naseri-Rad M., Berndtsson R., Nakagawa K. 2020. Use of Heavy Metal Content and Modified Water Quality Index to Assess Groundwater Quality in a Semiarid Area. Water, 12,1115.

Sharmin S., Mia J., Miah M.S., Zakir H.M. 2020. Hydrogeochemistry and heavy metal contamination in groundwaters of Dhaka metropolitan city, Bangladesh: assessment of human health impact. Hydro-Research, 3:106-117.

Tamasi G., Cini R. 2004. Heavy metals in drinking waters from Mount Amiata. Possible risks from arsenic for public health in the province of Siena. Sci. Total Environ. 327:41-51.

Ushakova E., Menshikova E., Karavaeva T., Puzik A. 2021. Trace element distribution in the snow cover of different functional zones in Berezniki-Solikamsk industrial hub, Russia. Journal of Ecological Engineering. 22(10):28-39.

Yu L., Zhang F., Zang K., He L., Wan F., Liu H., Zhang X., Shi Z. 2021. Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Cultivated Land Based on Soil Geochemical Zoning: Yishui County, North China Case Study. Water. 13:3322.

Zakir H.M., Sharmin S., Akter A., Rahman M.S. 2020. Assessment of health risk of heavy metals and water quality indices for irrigation and drinking suitability of waters: a case study of Jamalpur Sadar area, Bangladesh. Environmental Advances. 2:10000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.21.4.375

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.