К проблеме рудоносности черных сланцев Вишерско-Кутимского антиклинория (Северный Урал)

G. A. Petrov, V. A. Aleksandrov, A. I. Zubkov, A. V. Maslov, Yu. L. Ronkin

Аннотация


В пределах Вишерско-Кутимского антиклинория известны рудопроявления золота, пространственно сопряженные с россыпными месторождениями. Исследование рудных минералов показало наличие большого разнообразия сульфидов, сульфоарсенидов, теллуридов и самородных элементов (в том числе благородных металлов), кристаллизовавшихся в несколько стадий. Выделены две перспективные площади в ранге прогнозируемых золоторудных узлов – Мартайский узел и Верхневагранская зона, расположенные над погребенными гранитными массивами, предполагаемыми по геофизическим данным. Изучение особенностей локализации и состава золоторудной минерализации позволяет предположить возможность присутствия здесь золоторудных месторождений сухоложского типа.

Ключевые слова


Северный Урал; Вишерско-Кутимский антиклинорий; черные сланцы; золото

Полный текст:

PDF

Литература


Аzovskova O.B., Aleksandrov V.V., Guseva N.N. 2010. Proyavleniya uglerodizatsii v severnoy chasti Vostochno-Tagilskogo ultrabasitovogo massiva, vozmozhnaya svyaz s Au-Pt orudeneniem [Occurrences of carbonization in the northern part of the East-Tagil ultrabasic massif, possible connection with Au-Pt mineralization]. In Samorodnoe zoloto. V. II. Moskva, IGEM RAN. pp. 17-19. (in Russian)

Berlyand N.G. 2007. Glubinnoe stroenie i evolutsiya litosfery Urala [Deep structure and evolution of the lithosphere of the Urals]. Sankt-Petersburg, VSEGEI. p. 256. (in Russian)

Vodolazskaya V.P., Ivanov V.N., Petrov G.A., Zarkhidze D.V., Kirillin S.I., Kuzenkov S.I., Kurzanov I.Yu., Storozhenko E.V., Berlyand N.G., Zdanov A.V., Melgunov A.N., Poluanskaya T.L., Polyakova N.F. 2005. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:1 000 000 (tretie pokolenie). Uralskaya seriya. List Р-40 (Severouralsk). Obyasnitelnaya zapiska. [State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1 000 000 (third generation). Urals series. Sheet R-40 (Severouralsk). Explanatory letter]. Sankt-Petersburg: VSEGEI. p. 332. (in Russian)

Goncharov V.I., Voroshin S.V., Sidorov V.A. 2002. Natalkinskoe zolotorudnoe mestorozhdenie [Natalkinskoe gold deposit]. Magadan, SVKNII, Far East Branch of RAS. p. 250. (in Russian)

Guskaya L.I. 2000. Platinometalnoe orudenenie chernoslantsevogo tipa i kriterii ego prognozirovaniya [PGM mineralization of black schist type and criteria of its prediction]. Sankt-Petersburg, VSEGEI, p. 208. (in Russian)

Dodin D.A., Zoloev K.K., Koroteev V.A., Chernyshov N.M. 2007. Uglerodsoderzhashchie formatsii – novyy krupnyy istochnik platinovykh metallov XXI veka [Carbonaceous formations – a major new source of platinum group metals of the XXI century]. Moskva, Geoinformmark Ltd., p. 130. (in Russian)

Ermolaev N.P., Sozinov N.A., Chinenov V.A., Goryachkin N.I., Khoroshilov V.L. 1999. Metallonosnye chernye slantsy – novyy perspektivnyy istochnik platinovykh metallov [Metalliferous black shales - a promising new source of platinum group metals] In Platina Rossii. Problemy razvitiya mineralno-syryevoi bazy platinovykh metallov v XXI v. V. III. Kniga 1. Moskva, Geoinformmark Ltd., pp. 212-215. (in Russian)

Efimova L.P., Zvorskaya S.A., Novak T.M., Shalaginov V.V., Shakhova H.A. 1988. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1:200000. Seria Sredneuralskaya. List P-40-XXXVI. Obyasnitelnaya zapiska [State geological map of the Soviet Union, a scale of 1:200000. Series Sredneuralskaya. Sheet P-40-XXXVI. Explanatory letter]. Sverdlovsk, Uralgeologia, p. 134. (in Russian)

Karta glubinnogo stroeniya zemnoi kory Urala. Masshtab 1:1000000. Obyasnitelnaya zapiska. 1993. [Map of deep crustal structure of the Urals. Scale 1:1000000. Explanatory letter]. Sankt-Petersburg, ROSKOMNEDRA, VSEGEI, p. 121. (in Russian)

Korobeynikov A.F. 2004. Platinometalnye mestorozhdeniya mira. Т. III. Kompleksnye zoloto-platinovye mestorozhdeniya [PGM deposits of the world. V. III. Complex gold-platinum deposits] Moskva, Nauchnyy mir, p. 236. (in Russian)

Kurbatskaya F.A. 1986. О stroenii i razvitii zony sochleneniya zapadnogo Urala i Vostochno-Evropeyskoy platform v pozdnem dokembrii [The structure and development of the junction area between Western Urals and East-European platform in Late Precambrian] In Dokembriyskie vylkanogenno-osadochnye kompleksy Urala. Sverdlovsk, UNTS AN SSSR, pp. 50-59. (in Russian)

Kucherenko I.V., Gavrilov R.Yu., Martynenko V.G., Verkhozin A.V. 2008. Strukturno-dinamicheskaya model zolotorudnykh mestorozhdeniy, obrazovannykh v neslantsevom i chernoslantsevom substrate. Ch. 1. Berikulskoe mestorozhdenie (Kuznetskiy Alatau) [Structural and dynamic model of gold deposits formed in the non-shale and black shale substrate. Part 1. Berikulskaya deposit (Kuznetskiy Alatau)]. In Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 313(1):11-26. (in Russian)

Kucherenko I.V., Gavrilov R.Yu., Martynenko V.G., Verkhozin A.V. 2009. Strukturno-dinamicheskaya model zolotorudnykh mestorozhdeniy, obrazovannykh v neslantsevom i chernoslantsevom substrate. Ch. 2. Mestorozhdenie Chertovo kopyto (Patomskoe nagorye) [Structural and dynamic model of gold deposits formed in the non-shale and black shale substrate. Part 2. Chortovo Kopyto deposit (Patomskoe Highlands)]. In Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 314(1):23-38. (in Russian)

Laverov N.P., Lishnevskiy E.N., Distler V.V., Chernov A.A. 2000. Model rudno-magmaticheskoy sistemy zoloto-platinovogo mestorozhdeniya Sukhoy Log (Vostochnaya Sibir, Rossia) [Model of ore-magmatic system of gold-platinum deposit Sukhoy Log (East Siberia, Russia)]. In Doklady Akademii nauk. 375(5):652-656. (in Russian)

Marakushev A.A. 1999. Chernoslantsevaya formatsiya kak pokazatel periodov katastroficheskogo razvitiya Zemli [Black shale formation as an indicator of periods of catastrophic evolution of the Earth]. In Platina Rossii. Moskva, Geoinformmark Ltd., IV: 183-194. (in Russian)

Martikhaeva D.X., Makrygina V.A. 2001. Uglerodistoe veshchestvo v metamorficheskikh i gidrotermalnykh porodakh [Carbonaceous matter in metamorphic and hydrothermal rocks]. Novosibirsk, Izd. SO RAN, p. 127. (in Russian)

Marchenko L.G. 2011. Genezis i mineralnye assotsiatsii zolota i platinoidov v mestorozhdeniyakh “chernoslantsevogo tipa” Kazakhstana [Genesis and mineral association of gold and platinum in the "black shale" type deposits, Kazakhstan]. Autoref. Dis. Doktora geol.-min. nauk. Sankt-Petersburg, VSEGEI, p. 48. (in Russian)

Novgorodova M.I., Generalov M.E. 1999. Sostav i strukturnoe sostoyanie uglerodistogo veshchestva v mineralizovannykh terrigenno-osadochnykh porodakh [The composition and structural state of the carbonaceous material in the mineralized clastic sedimentary rocks]. In Otechestvennaya geologiya. 1:33-38. (in Russian)

Pak N.T. 2008. Krupnye mestorozhdeniya zolota v cheroslantsevykh tolshchakh Tyan-Shanya [Large gold deposits in black shale strata of the Tien Shan] In Rudogenez. Miass-Yekaterinburg, UrO RAN, pp. 169-171. (in Russian)

Pestretsov S.G., Kurbatskiy A.M., Ulyanova V.P., Popov I.B., Zvorskaya S.A., Alexeev V.Ya. 1989. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1:200000. Seriya Sredneuralskaya. List Р-40-ХХХ. Obyasnitelnaya zapiska [State geological map of the Soviet Union a scale of 1:200000. Series Sredneuralskaya. Sheet P-40-XXX. Explanatory letter]. Sverdlovsk, Uralgeologiya, p. 195. (in Russian)

Petrov G.A. 2014. Prognozirovanie blagorodnometalnogo orudeneniya v dopaleozoyskikh chernoslantsevykh tolshchakh tsentralnoy chasti Uralskogo podvizhnogo poyasa [Forecasting of noble metal mineralization in the Pre-Paleozoic black shale strata of the Central Urals mobile belt] In Litosfera. 6:88-101. (in Russian)

Protsenko B.F. 2012. Gipotezy i factografiya rudogeneza v chernoslantsevykh tolshchakh [Hypotheses and factography of ore genesis in black shale strata]. Tashkent, NII mineralhykh resursov, p. 264. (in Russian)

Puchkov V.N. 2010. Geologiya Urala i Priuralya (aktualnye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of Urals and Pre-Urals (actual problems of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa, DizaynPoligrafServis, p. 280. (in Russian)

Sazonov V.N., Koroteev V.A., Ogorodnikov V.N., Polenov Yu.A., Velikanov A.Ya. 2011. Zoloto v “chernykh slantsakh” Urala [Gold in the "black shales" of the Urals]. In Litosfera. 4:70-92. (in Russian)

Tektonicheskoe rayonirovanie i minerageniya Urala [Tectonic zoning and minerageny of the Urals]. Moskva, GEOKART, GEOS. V. 3. p. 180. (in Russian)

Yanovsky V.M. 2004. Zolotorudnye mestorozhdeniya v uglerodistykh terrigennykh kompleksakh. Modeli gidrotermalno-metasomaticheskogo orudeneniya [Gold deposits in carbonaceous clastic complexes. Models of hydrothermal metasomatic mineralization]. In Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2:87-92. (in Russian)

Large R.R., Maslennikov V.V., Danyushevsky L.R., Scott R.L., Francois R., Chang Z. 2008. Origin of pyrite in the Sukhoi Log gold deposit. In Rudogenez. Miass-Yekaterinburg, UrO RAN, pp. 169-171.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.29.32

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 G. A. Petrov, V. A. Aleksandrov, A. I. Zubkov, A. V. Maslov, Yu. L. Ronkin

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/