К проблеме практического использования вкрапленных хромовых руд Саксей-Ключевской площади массива Средний Крака (Южный Урал)

D. E. Saveliev, I. Ya. Ilaltdinov, E. A. Bazhin

Аннотация


Представлены результаты исследования текстурно-структурных особенностей и лабораторных экспериментов по обогащению вкрапленных хромовых руд. Несмотря на низкое содержание оксида хрома в среднем по месторождениям (5-10%), довольно высокая контрастность оруденения позволяет применить на начальной стадии обогащения рентгенорадиометрическую сепарацию с получением кускового (-100 +50 мм) промежуточного продукта со средневзвешенным содержанием 18% Cr2O3. После его измельчения и глубокого гравитационного обогащения на винтовых сепараторах возможно получение концентрата с содержанием оксида хрома выше 40%.

Ключевые слова


хромовые руды; обогащение; рентгенорадиометрическая сепарация; Крака; Южный Урал

Полный текст:

PDF

Литература


Grishin N.N., Rakaev A.I., Belogurova O.A., Morozova T.A. 2004. Pervichnaya obrabotka khromitovykh rud i rudopodgotovka otkhodov dlya proizvodstva ogneupornykh materialov [Primary processing of the chromite ore and preparation of wastes for production if the firebrick]. Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh. 4: 98-106. (in Russian)

Entaltsev E.V., Tsypin E.F., Fedorov A.Yu. 2006. O predposylkakh rentgeno-radiometricheskogo obogashcheniya khromitovykh rud [About feasibility of X-Ray-radiometric benefication of chromite ores]. Materialy Uralskoy gorno-promyshlennoy dekady, Yekaterinburg, pp. 134-135. (in Russian)

Kameneva E.E., Rukhlenko E.D., Andronov G.P. 2014. Osobennosti sostava i flotiruemos-ti forsterita Kovdorskogo mestorozhdeniya [Particularities of composition and flotation capability of forsterite of the Kovdor deposit]. Obogashchenie rud. 3: 42-47. (in Russian)

Kobzev A.S. 2013. Napravleniya razvitiya i problemy radiometricheskikh metodov obogashcheniya [Perspectives of development and problems of radiometric methods of benefication]. Obogashchenie rud. 1: 13-17. (in Russian)

Krapivskiy E.I. 2014. Oblasti primeneniya radiometricheskikh metodov predvaritelnogo obogashcheniya rud [Application areas of radiometric methods of ore benefication]. Obogashchenie rud. 1: 16-19. (in Russian)

Mashkovtsev G.A. 2007. Sovremennoe sostoyanie mineralno-syryevoy basy otechestvennoy metallurgii [Nowadays state of mineral resources for domestic metallurgy]. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 5: 16-25. (in Russian)

Novikov V.V., Rudakov V.V. 2014. Radiometricheskie tekhnologii na styke gornogo i obogatitelnogo peredelov [Radiometric technologies at the boundary between mining and processing]. Obogashchenie rud. 4: 8-13. (in Russian)

Reestr khromitovykh mestorozhdeniy v alpinotipnykh giperbazitakh Urala [Registry of deposits in the alpinotype hyperbasic rocks of Urals]. Ed. Perevozchikov B.V., Perm, 2000, p. 474. (in Russian)

Saveliev D.E., Bazhin E.A. 2015. Sostav i teksturnye osobennosti vkraplennykh khromovykh rud Saksey-Klyuchevskoy ploshchadi (massiv Sredniy Kraka, Yuzhnyy Ural) [Composition and textural features of disseminated chrome ores of Saksey-Klyuchevskaya field (Sredniy Kraka massif, Southern Urals)]. Izvestiya AN RB. Geologiya. 21: 83-95. (in Russian)

Saveliev D.E., Snachev V.I. 2012. Bedno-vkraplennye khromovye rudy Yuzhnogo Urala i perspektivy ikh prakticheskogo ispolzovaniya [Poorly disseminated chrome ores of Southern Urals and perspectives of their practical use]. Rudy i metally. 2: 36-40. (in Russian)

Saveliev D.E., Ilaltdinov I.Ya., Bazhin E.A. 2014. Perspektivy osvoeniya vkraplennykh khromovykh rud Sakseyskogo uchastka (massiv Sredniy Kraka, Yuzhnyy Ural) [Perspectives of development of disseminated chrome ores of Sakseyskiy area (Sredniy Kraka massif, Southern Urals)]. Geologicheskiy sbornik. 11: 215 - 224. (in Russian)

Saveliev D.E., Snachev V.I., Savelieva E.N., Bazhin E.A. 2008. Geologiya, petrogeokhimiya i khromitonosnost gabbro-giperbasitovykh massivov Yuzhnogo Urala [Geology, petro-geochemistry and chromitiferousness of gabbro-hyperbasic massifs of the Southern Urals]. DisignPoligrafService, Ufa, p. 320. (in Russian)

Selivanov R.A. 2011. Usloviya lokalizatsii khromovogo orudeneniya v ultramafitovykh massivakh Ray-Iz i Voykaro-Syninskiy [Conditions of allocation of the chrome mineralization in Ray-Iz and Voykaro-Syninskiy ultramafic massifs]. Disser. kand. geol.-min. nauk, Yekaterinburg, p. 166. (in Russian)

Sostoyanie i ispolzovanie mineralnosyryevykh resursov Rossiyskoy Federatsii [State and usage of mineral resources of Russian Federation]. Khromovye rudy. URL: http://www.mineral.ru/Facts/russia/156/519/3_06_cr.pdf (last access 02.24.2016)

Fedorov Yu.O., Korenev O.V., Korotkevich V.A., Tsoy V.P., Fedorov M.Yu., Kovalev P.I. 2007. Problemy i perspektivy rentgeno-radiometricheskoy separatsii (RRS) [Problems and perspectives of the X-Ray radio-metric separation]. In Rentgeno-radiometricheskaya separatsiya mineralnogo syrya i tekhnogennykh otkhodov. Materialy III Int. nauchno-tekhnicheskoy conferentsii. Yekaterinburg, pp. 8-12. (in Russian)

Elсi B., Malazgirt A. 2013. Turkish progress and recent trends in chrome beneficiation. Mining Turkey Magazine. 5:46-50.

Murthy Y.R., Tripathy S.K., Kumar C.R. 2011. Chrome ore beneficiation challenges and opportunities – A review. Minerals Engineering. 24(5): 375-380. doi: 10.1016/ j.mineng.2010.12.001

Nafziger R.H. 1982. A review of the deposits and benefication of lower-grade chromite. Journal of the South African Institute of mining and metallurgy. 82(8):205-226.

Yorukoğlu A., Delibaş O. 2012. Mineral potential of Turkey. Mining Turkey Magazine. 2(2):18-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.30.88

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 D. E. Saveliev, I. Ya. Ilaltdinov, E. A. Bazhin

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/