Инженерно-геологическое районирование, основанное на многомерной оценке классификационного показателя

V. V. Seredin, P. A. Krasilnikov

Аннотация


Приводятся результаты разработки методики инженерно-геологического районирования на основе многомерной оценки классификационного показателя. В практике районирования существуют, по крайней мере, три группы способов оценки геологических признаков безразмерной величиной: балльный, нормирования и вероятностно-статистический.  По мнению авторов, при разработке методов районирования наиболее перспективна статистическая оценка геологических признаков и классификационного показателя, которая позволяет минимизировать субъективизм на этапах выбора классификационного показателя и обоснования границ таксонов. Поэтому целью исследования является разработка методики районирования территории на основе многомерной статистической оценки классификационного показателя. Процедура районирования сводится к выбору классификационного показателя (Кр), оценке его многомерным статистическим критерием, обоснованию граничных значений, составлению модели районирования и выделению таксонов. Граничные значения классификационного показателя Rо вычисляются по данным дискриминантной функции. Проведена апробация предложенной методики, составлена схема районирования.


Ключевые слова


инженерно-геологическое районирование; классификационный показатель; дискриминантный анализ; статистическая оценка

Полный текст:

PDF

Литература


Bondarik G.K., Pendin V.V. 1982. Metodika kolichestvennoy otsenki inzhenerno-geologicheskikh usloviy i spetsialnogo inzhenerno-geologicheskogo rayonirovaniya [Methodology of quantitative estimation of geological engineering conditions and special geoengineering zonation]. Inzhenernaya geologiya. 4: 82–89. (in Russian)

Kopylov I.S., Konoplev A.V., Goldyrev V.V., Kustov I.V., Krasilnikov P.A. 2014. K voprosu ob obespechenii geologicheskoy bezopasnosti razvitiya gorodov [On the problem of providing the geological safety of urban development]. Fundamentalnye issledovaniya. 9-2: 355-359. (in Russian)

Krasilnikov P.A., Konoplev A.V., Hronusov V.V., Barskiy M.G. 2009. Geoinformatsionnoe obespechenie ekonomicheskoy otsenki prirodno-resursnogo potentsiala territoriy Permskogo kraya [Geoinformation support of the economic assessment of natural resources potential of the Perm kray territory]. Ekonomika regiona. 1: 143-151. (in Russian)

Krasilnikov P.A., Seredin V.V., Leonovich M.F. 2015. Issledovanie raspredeleniya uglevodorodov po razrezu gruntovogo massiva [Study of hydrocarbons distribution within the cross-section of a soil massif]. Fundamentalnye issledovaniya. 2-14: 3100-3104. (in Russian)

Krupoderov V.S., Trofimov V.T., Che-krygina S.N. 2008. Nauchno-metodicheskie podkhody i printsipy sostavleniya sovremennoy inzhenerno-geologicheskoy karty Rossii masshtaba 1:2500000 [Scientific and methodical approach and principals of compilation of modern geological engineering map of Russia of 1:2500000 scale]. Razvedka i okhrana nedr. 6: 24–26. (in Russian)

Mints A.A. 1995. Voprosy kompleksnoy ekonomicheskoy otsenki prirodnykh usloviy i estestvennykh resursov v svete zadach sovremennoy geografii [Problems of integrated economic assessment of natural conditions and resources according the demands of modern geography]. Izv. AN SSSR. Ser. Geograf. 2: 65-76. (in Russian)

Novoposelenskikh L.A., Seredin V.V. 2015. Ekonomicheskoe sostoyanie inzhenerno-izyskatelskoy otrasli [Economic state of the engineering surveying]. Proc. of Conf. Geologiya i poleznye iskopaemye Zapadnogo Urala. 15:168-171. (in Russian)

Ozdoeva L.I. 1981. Ispolzovanie integralnogo pokazatelya inzhenerno-geologicheskikh usloviy pri krupnomasshtabnom inzhenerno-geologicheskom rayonirovanii gorodskikh territoriy [Usage of the integral parameter of geological engineering conditions for the detailed scale zoning of urban territories]. Izv. Vuzov. Geologija i razvedka. 8: 70-74. (in Russian)

Pendin V.V., Ganova S.D. 2009. Geoekologicheskiy monitoring territoriy raspolozheniya obyektov transporta gaza v kriolitozone [Geoecological monitoring of territories of gas transportation facilities in the permafrost zone]. PNIIIS, Moskva, p. 236. (in Russian)

Pushkareva M.V., Seredin V.V., Leybovich L.O., Chirkova A.A., Bakharev A.O. 2013. Inzhenerno–ekologicheskaya otsenka territoriy zapasov podzemnykh vod v svyazi s razrabotkoy neftyanykh mestorozhdeniy [Engineering ecological assessment of territories of the groundwater resources relative to the oil fields development]. Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse. 2: 9 13. (in Russian)

Seredin V.V., Galkin V.I., Rastegaev A.V., Leybovich L.O., Pushkareva M.V. 2012. Prognozirovanie karstovoy opasnosti pri inzhenerno-geologicheskom rayonirovanii territoriy [Karst emergency prediction for the geoengineering zonation of territories]. Inzhenernaya geologiya. 2: 40-45. (in Russian)

Seredin V.V., Galkin V.I., Pushkareva M.V., Lejbovich L.O., Smetanin S.N. 2011. Veroyatnostno-statisticheskaya otsenka inzhenerno-geologicheskikh usloviy dlya spetsialnogo rayonirovaniya [Statistical estimation of the geoengineering conditions for special zonation]. Inzhenernaya geologiya. 4: 42-47. (in Russian)

Seredin V.V., Pushkareva M.V., Leybovich L.O., Bakhareva N.S. 2011. Metodika inzhenerno-geologicheskogo rayonirovaniya na osnove balnoy otsenki klassifikatsionnogo priznaka [Methodology of geoengineering zonation based on the weighted scoring estimation of classification index]. Inzhenernaya geologiya. 3: 20-25. (in Russian)

Tolmachev V.V. 1980. Veroyatnostnyy podkhod pri otsenke ustoychivosti zakarstovannykh territoriy i proektirovanii protivokarstovykh meropriyatiy [Probabilistic approach for the assessment of stability of the karstified areas and karst hazard mitigation planning]. Inzhenernaya geologiya. 3: 98–107. (in Russian)

Trofimov V.T. 1979. Teoreticheskie voprosy inzhenerno-geologicheskogo rayonirovaniya [Theoretical problems of geoengineering zonation]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija Geologija. 1: 94–106. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.31.48

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 V. V. Seredin, P. A. Krasilnikov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/