Влияние динамики пластового давления на текущее состояние разработки залежи Гремихинского месторождения

E. M. Dautova, O. E. Kochneva

Аннотация


Проанализировано изменение пластового давления на Гремихинском месторождении с начала промышленной разработки до конца 2015 г. На карте изобар 2013 и 2015 гг., выделены зоны с максимальными, средними и минимальными значениями пластового давления. Рассмотрены зависимости дебита жидкости, дебита нефти, обводненности по 30 скважинам. Построены графики зависимостей и даны рекомендации для дальнейшей разработки залежи башкирского яруса Гремихинского месторождения.

Ключевые слова


Гремихинское месторождение; башкирский ярус; динамика пластового давления; дебит нефти; дебит жидкости; обводненность

Полный текст:

PDF

Литература


Abasov M.T, Abbasov Z.Ya., Fataliyev V.M., etc. 2011. O parametere davleniya nachala kondensatsii gazokondensatnoy sistemy i metode ego opredeleniya [About the pressure value at the beginning of condensation of gascondensate system and its determination method]. Neftyanoe khozyaystvo. 2:97–98. (in Russian)

Erofeyev A.A., Ponomareva I.N., Mordvinov V.A. 2011. K opredeleniyu plastovogo davleniya pri gidrodinamicheskikh issledovaniyakh skvazhin v karbonatnykh kollektorakh [Hydrodynamic wells studies for determination of formation pressure in carbonate reservoirs]. Neftyanoe khozyaystvo. 4:98–100. (in Russian)

Erofeyev A.A., Ponomareva I.N., Turbakov M.S. 2011. Otsenka usloviy primeneniya metodov obrabotki krivykh vosstanovleniya davleniya v karbonatnykh kollektorakh [Assessment of the application conditions of the processing methods for recovery pressure graphs in carbonate reservoirs]. Neftyanoe khozyaystvo. 3:12–15. (in Russian)

Ozhgibesov V.P. 2015. Obshchaya stratigrafiya. Izbrannye stratigraficheskie skhemy [General stratigraphy. Selected stratigraphic schemes]. URL: https://elis.psu.ru/node/470008 (accessed 03.03.2018) (in Russian)

Martyushev D.A., Mordvinov V.A. 2014. Izmenenie debita skvazhin neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya pri snizhenii plastovykh i zaboinykh davleniy [Change of oilgas condensate field well rate due to reducing the bottomhole and formation pressure]. Neftyanoe khozyaystvo. 1:67–69. (in Russian)

Mordvinov V.A., Polygon V.V. 2011. Izmenenie produktivnosti dobyvayushchykh skvazhin pri snizhenii plastovykh i zaboynykh davleniy [A change in the productivity of exploitation wells due to reducing the bottomhole and formation pressure]. Neftyanoe khozyaystvo. 8:120-122. (in Russian)

Mordvinov V.A., Polygоn V.V. Erofeev, A.A. 2012. Vliyanie gaza i deformatsiy kollektora na pokazateli raboti skvazhin posle gidrorazryva plasta [Effect of gas and deformation of the reservoir on the wells production after hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaystvo. 10:102-103. (in Russian)

Polygon V.V., Galkin V.I. 2011. Prognoznaya ekspress otsenka pokazateley razrabotki neftyanykh zalezhey [The predicting express assessment of development indicators for oil reservoirs]. Neftyanoe khozyaystvo. 3:112115. (in Russian)

Sannikov, V.A., Kurochkin, D.A. 2010. Analiz korrektnosti primeneniya metoda kasatelnoy pri interpretatsii krivoy vosstanovleniya davleniya [Analysis of the application correctness of the tangent method for interpreting the pressure recovery curve]. Neftyanoe khozyaystvo. 4:82-85. (in Russian)

Yushkov I.R., Khizhnyak G.P., Ilyushin P.Yu. 2013. Razrabotka i ekspluatatsiya neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Development and exploitation of the oil and gas fields]. PNIPU, Perm, p.177. (in Russian)

Spilsbury-Schakel, J.A. 2006. Quality control of static reservoir models. SPE 101875-MS. doi: 10.2118/101875-MS
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.1.75

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 E. M. Dautova, O. E. Kochneva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/