Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки

E. I. Gordeev, V. I. Silaev, G. A. Karpov, L. P. Anikin, E. A. Vasiliev, A. E. Sukharev

Аннотация


Кратко описана история открытия алмазов в продуктах извержений вулканов Камчатки и обобщены результаты комплексных исследований толбачинских алмазов – кристалломорфологии, гранной скульптуры, ксеноминеральных примазок и пленок на поверхности, наномикровключений, элементов-примесей, спектроскопических свойств, изотопного состава углерода и азота. Сделан вывод о природном происхождении толбачинских алмазов, образовавшихся непосредственно в среде вулканического пеплогазового облака путем кристаллизации из газов, стимулированной атмосферными электрическими разрядами.

Ключевые слова


Камчатка; вулканизм; алмазы; эксплозивно-атмоэлектрогенное минералообразование

Полный текст:

PDF

Литература


Anikin L. P., Delemen I. F., Rashidov V. A., Chubarov V. M. 2018a. Aktsessornyye mineraly v produktakh izverzheniy vulkana Alaid (Kurilskaya ostrovnaya duga) [Accessory minerals in products of Alaid volcanic eruptions (Kuril Island arc)]. In: Vulkanizm i svyazannyye s nimi protsessy. Petropavlovsk. IViS DVO RAN, pp. 157–160. (in Russian)

Anikin L. P., Silaev V. I., Chubarov V. M., Petrovsky V. A., Vergasova L. P., Karpov G. A., Sokorenko A. V., Ovsyannikov A. A., Maksimov A. P. 2018b. Almaz i drugiye aktsessornyye mineraly v produktakh izverzheniya 2008–2009 gg Koryakskogo vulkana (Kamchatka) [Diamond and other accessory minerals in the products of eruption in 2008–2009. Koryaksky volcano (Kamchatka)]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN, 32:18–27. (in Russian)

Anikin L. P., Sokorenko A. V., Ovsyannikov A. A., Sidorov Ye. G., Dunin-Barkovskiy R. A., Antonov A. V., Chubarov V. M. Nakhodka almazov v lavakh Tolbachinskogo izverzheniya 2012–2013gg. [Diamond discovery in lavas of Tolbachinsky eruptions in 2012–2013]. In: Vulkanizm i svyazan-nyye s nim protsessy. Petropavlovsk-Kamchatskiy, IViS DVO RAN, pp. 20–23. (in Russian)

Afanasyev V. P., Agashev A. M. 2007. Nano- i submikronnye vklyucheniya v almazakh [Nano- and submicron inclusions in diamonds]. In: Kristallogenezis i mineralogiya. SPb, pp. 383–385. (in Russian)

Afanasyev V.P., Yefimova E.S., Zinchuk N.N., Koptil V.I. 2000. Atlas morfologii almazov Rossii [Atlas of morphology of diamonds in Russia]. Novosibirsk. Izd. SO RAN NITS OIGGM, p. 293. (in Russian)

Baykov V.A., Anikin L.P., Dunin-Barkovskiy R.L. 1995. Nakhodka karbonado v vulkanitakh Kamchatki [Finding of carbonado in Kamchatka volcanic rocks]. Doklady AN. 343(3):72–74. (in Russian)

Baykov A.I., Anikin L.P., Stefanov Yu.M., Dunin-Barkovskiy R.L. 1993. Almazy v vulkanitakh Kamchatki [Diamonds in Kamchatka volcanites]. In: Sovremennyy vulkanizm i svyazannyye s nim protsessy. Petropavlovsk-Kamchatskiy. IViS DVO RAN, pp. 50–53. (in Russian)

Bannykh O.A., Budberg P.B., Alisova S.P. 1986. Diagrammy sostoyaniya dvoynykh i mnogokomponentnykh sistem na osnove zheleza [State diagrams of binary and multicomponent systems based on iron]. Moskva, Metallurgiya, p. 440. (in Russian)

Bardukhinov L.D., Antonova T.A. 2012. Optikospektroskopicheskiye kharakteristiki almazov II i IV raznovidnosti [Optical-spectroscopic characteristics of diamonds of the second and fourth varieties]. In: Kristallicheskoye i tvyordoye nekristallicheskoye sostoyaniye mineralnogo veshchestva. Syktyvkar. Geoprint, pp. 167–169. (in Russian)

Baturin G.N., Dubinchuk V.T., Zaytseva L.V. 2014. Grafit, almazy i blagorodnye metally v vulkanicheskikh peplakh [Graphite, diamonds and noble metals in volcanic ash]. In: Geokhimiya litogeneza. Syktyvkar. Geoprint, pp. 76–79. (in Russian)

Baturin G.N., Dubinchuk V.T., Manevich T.M. 2013. Formy nakhozhdeniya ugleroda, fosfora i nekotorykh tyazhelykh metallov v vulkanicheskikh peplakh [Occurrences forms of carbon, phosphorus and some heavy metals in volcanic ash]. DAN. 451(3):318–322. (in Russian)

Baturin G.N., Zaytseva L.V., Manevich T.M. 2012. Geokhimiya vulkanicheskikh peplov islandskogo i kamchatskikh vulkanov [Geochemistry of volcanic ash of the Iceland and Kamchatka volcanoes]. Doklady AN. 443(3):342–346. (in Russian)

Beskrovanov V.V. 1992. Ontogeniya almaza [Ontogeny of diamond]. Moskva, Nauka, p. 165. (in Russian)

Bogush I.N., Rotman A.Ya., Koval'chuk O.Ye., Ashchepkov I.V., Sofroneyev S.V., Pomazanskiy B.S., Vasilyev Ye.A. 2005. Fizicheskiye svoystva i primesnyy sostav almazov: novye vozmozhnosti uglublennogo izucheniya [Physical properties and impurity composition of diamonds: new possibilities in-depth study]. In: Geologiya almazov – nastoyashcheye i budushcheye (geologi k 50-letnemu yubileyu g. Mirnyy i almazodobyvayushchey promyshlennosti Rossii). Voronezh. Voronezhskiy gosuniversitet, pp. 1499–1520. (in Russian)

Сartignyv P. 2005. Stable isotopes and the Origin of Diamond. Element. 1:79–84.

Chaplygin I.V., Lavrushin V.V., Dubinina E.O., Bychkova Y.V., Inguaggiato S., Yudovskaya M.A. 2016. Geochemistry of volcanic gas at the 2012– 2013 New Tolbachik. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 323:186–193.

Chepurov A.I., Zhimulev Ye I., Sonin V.M., Fodorov I.I., Solntsev V.P. 2007. Opredeleniye soderzhaniya vklyucheniy minerala-rastvoritelya v sinteticheskikh almazakh na osnove ikh magnitnykh svoystv [Determination of the content of mineralsolvent inclusions in synthetic diamonds based on their magnetic properties]. Rudy i metally. 4:50–52. (in Russian)

Dobrzhinetskaya L.F., Wirth R., Yang J., Green H.W., Hutcheon I.D., Weber P.K., Grew E.S. 2013. Qingsongite IMA 2013–030. CNMNC Newsletter, 16:2708. Mineralogical Magazine. 77:2695–2709.

Dobrzhinetskaya L.F.R. Wirth R., Yang J., Green H.W., Hutcheon I.D., Weber P.K., Grew E.S. 2014. Qingsongite, natural cubic boron nitride: The first boron mineral from the Earth's mantle. American Mineralogist. 99(4):764–772.

Fedoseyev D.V., Galimov E.M., Varnin V.P., Prokhorov V.S., Deryagin B.V. 1971a. O formirovanii izotopov ugleroda pri sinteze almaza iz gaza [On the formation of carbon isotopes in the synthesis of diamond from gas]. Pisma v ZHETF. 14:80. (in Russian)

Fedoseyev D.V., Galimov E.M., Varnin V.P., Prokhorov V.S., Deryagin B.V. 1971b. Fraktsionirovanie izotopov ugleroda pri fiziko-khimicheskom sinteze almaza iz gaza [Fractionation of carbon isotopes in the physical-chemical synthesis of diamond from gas]. DAN SSSR. 201(5):1149–1150. (in Russian)

Futergendler S.I. 1964. Rentgenograficheskiye issledovaniya otechestvennykh almazov i vklyuchonnykh v nikh mineralov [Radiographic studies of domestic diamonds and included minerals]. Diss. kand. nauk. Leningrad. VSEGEI. (in Russian)

Futergendler S.I., Frank-Kamenetskiy V.A. 194. O epitaksicheskoy prirode nekotorykh vklyucheniy v almazakh [On the epitactic nature of some diamonds inclusions]. Rentgenografiya mineralnogo syrya. 4: 97–107. (in Russian)

Galimov E.M. 1988. Problemy geokhimii ugleroda [Problems of carbon geochemistry]. Geokhimiya. 2:258–279. (in Russian)

Galimov E.M. 1984. 13C/12C almazov. Vertikalnaya zonalnost almazoobrazovaniya v litosfere [13C / 12C in diamonds. Vertical zonation of diamond formation in the lithosphere]. In: Geokhimiya i kosmokhimiya. T. 11. Moskva, Nauka, pp. 110–123. (in Russian)

Galimov E.M., Kaminsky F.V, Shilobreeva S.N., Sevastyanov V.S., Voropaev S.A., Wirth R., Schreiber A., Saraykin V.V., Karpov G.A., Anikin L.P. 2019. Enigmatic diamonds from the Tolbachik volcano, Kamchatka. American Mineralogist. (in print)

Galimov E.M., Karpov G.A., Sevastyanov V.S., Shilobreyeva S.N., Maksimov A.P. 2016a. Almazy v produktakh izverzheniya vulkana Tolbachik (Kamchatka, 2012–2012) i mekhanizm ikh obrazovaniya [Diamonds in the eruption products of the Tolbachik volcano (Kamchatka, 2012–2012) and the mechanism of their formation]. Geokhimiya. 10:868–872. (in Russian)

Galimov E.M., Sevastyanov V.S., Karpov G.A., Shilobreyeva S.N., Maksimov A.P. 2016b. Mikrokristallichenskiye almazy v okeanicheskoy litosfere i ikh vozmozhnaya priroda [Microcrystalline diamonds in the oceanic lithosphere and their possible nature]. Doklady AN. 469(1):61–64. (in Russian)

Garanin V.K. 2017. Poligennost i diskretnost – fundamentalnye osnovy genezisa prirodnogo almaza [Polygenicity and discreteness are the fundamentals of the genesis of natural diamond]. In: Problemy mineragenii, ekonomicheskoy geologii i mineralnykh resursov. Smirnovskiy sbornik-2017. Moskva. Maks-Pross, pp. 88–129. (in Russian)

Gevorkyan R.G., Kaminskiy F.V., Lunev V.S. 1976. Novye nakhodki almazov v ultramafitakh Armenii [New discoveries of diamonds in ultramafic rocks of Armenia]. Doklady AN. 63(3):176–181. (in Russian)

Gordeyev Ye.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Krivovichev S.V., Filatov S.K., Ovsyannikov A.A. 2014. Almazy v lavakh Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya na Kamchatke [Diamonds in the lavas of the Tolbachinskiy fissure eruption in Kamchatka]. Doklady AN SSSR. 454(2):204–206. (in Russian)

Gorshkov A.I. Vinokurov S.F., Solodov D.I., Bershov L.V., Mokhov A.V., Solodov Yu.P., Sivtsov A.V. 1998. Polikristallicheskiy almaz iz trubki Udachnaya (Yakutiya): mineralogo-geokhimicheskiye i geneticheskiye osobennosti [Polycrystalline diamond from Udachnaya pipe (Yakutia): mineral geochemical and genetic features]. Litologiya i poleznye iskopayemye, pp. 588–603. (in Russian)

Gorshkov A.I., Selivostrov V.A., Baykov A.I., Anikin L.P., Sivtsov A.V., Dunin-Barkovskiy R.L. 1995. Kristallokhimiya i genezis of karbonado iz melanokratovykh bazaltoidov vulkana Avacha na Kamchatke [Crystal chemistry and genesis of carbonado from melanocratic basaltoids of Avacha volcano in Kamchatka]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 37(1):54–66. (in Russian)

Gorshkov A.I., Titkov S.V., Sivtsov A.V., Bershov A.V., Marfunin A.S. 1995. Pervye nakhodki samorodnykh metallov Cr, Ni i Fe v karbonado iz almaznykh mestorozhdeniy Yakutii (The first findings of native metals Cr, Ni and Fe in carbonado from diamond deposits of Yakutia]. Geokhimiya. 4:588–591. (in Russian)

Griffin W.L., Cousens D.R., Ryan C.G., Sie S.H., Sulter G.F. 1989. Ni in chrome-pyrope garnets: a new geothermometer. Contr. Miner. Petrol., 103:199–202.

Griffin W.L., Gain S.E.M., Adams D.T., Huang J.X., Saunders M., Toledo V., Pearson N.J., O’Reilly S. 2016. First terrestrial occurrence of tistarite (Ti2O3) Ultra-low oxygen fugacity in the upper mantle beneath Mount Carmel, Israel. Geology. 44:815–818.

Griffin W.L., Toledo V., Bindi L., O'Reilly S.Y. 2019. Discussion of «Enigmatic super-reduced phases in corundum from natural rocks: Possible contamination from artificial abrasive materials or metallurgical slags» by Litasov et al. Lithos, (in print).

Dyomin A.G. 2015. Ozernovskoye mestorozhdeniye kak novyy perspektivnyy rudnyy obyekt Tsentralnoy Kamchatki s kompleksnymi rudami na zoloto, volfram, serebro i med (svoyeobraziye geo

logicheskogo stroyeniya, rudnyy potentsial, strategiya i metodika izucheniya) [Ozernovskoye deposit as a new promising ore object of Central Kamchatka with complex ores for gold, tungsten, silver and copper (a peculiarity of the geological structure, ore potential, strategy and methodology of study)]. Zoloto i tekhnologii. 1:100–106. (in Russian)

Dyomin A.G. 2018. Osobennosti rudoobrazovaniya s aktivnym uchastiyem vulkanicheskogo (pervichnogo) i regenerirovannogo gazov i raznoobraziye mineralno-syryevogo potentsiala ryada molodykh vulkanogenno-gidrotermalnykh mestorozhdeniy aktivnykh vulkanicheskikh poyasov (na primere Ozernovskogo zolotorudnogo mestorozhdeniya) [Features of ore formation with active participation of volcanic (primary) and regenerated gases, and the diversity of mineral and raw material potential of a number of young volcanic-hydrothermal deposits of active volcanic belts (by the example of the Ozernovskiy gold ore deposits)]. Regionalnoye osvoyeniye nedr. 6:20–42. (in Russian)

Deryagin B.V., Fedoseyev D.V. 1977. Rost almaza i grafita iz gazovoy fazy [Growth of diamond and graphite from the gas phase]. Moskva, Nauka, p. 116. (in Russian)

Dobretsov N.L., Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A. 2001. Glubinnaya geodinamika [Deep geodynamics]. Novoisbirsk, Izd-vo SO RAN, p. 409. (in Russian)

Dunin-Barkovskiy R.L., Anikin L.P., Vasilyev G. F. 2013. Almazy Kamchatki [Diamonds of Kamchatka]. Gornyy vestnik Kamchatki. 26:57–61. (in Russian)

Zhimulev Ye.I. 2008. Vliyaniye TiO2 na genezis almazov (IIa) [Influence of TiO2 on the genesis of diamonds (IIa)]. In: Struktura i raznoobraziye mineralnogo mira. Syktyvkar. Geoprint, pp. 244–245. (in Russian)

Zinchuk N.N., Koptil V.I. 2003. Tipomorfizm almazov Sibirskoy platformy [Typomorphism of diamonds of the Siberian Platform]. Moskva, Nedra, p. 603. (in Russian)

Ivanovskaya I.N., Shterenberg L.Ye., Musina S.F., Filonenko V.P. 1981. Ob izotopnom fraktsionirovanii ugleroda pri tverdofaznom sinteze almazov [On isotopic fractionation of carbon during solid-phase synthesis of diamonds]. Geokhimiya. 9:1415–1417. (in Russian)

Haggerty S.E. 1999. A Diamond Trilogy: Superplumes, Supercontinets and Supernovae. Sciences. 285:851–860.

Howell D., Griffin W.L., Yang J., Gain S., Stern R.A., Huang J.X., Pearson N.J. 2015. Diamond in ophiolites: Contamination or a new diamond growth enviroments? Earth and Planetary Science Letters. 430:284–295.

Kaminskiy F.V. Almazonosnost nekimberlitovykh izverzhennykh porod [Diamondiferousness of non-kimberlite igneous rocks]. Moskva, Nedra, p. 173. (in Russian)

Kaminsky F.V. 2007. Non-kimberlitic diamondiferous igneous rocks: 25 years after. In: Kimberlite and Related Rocks of India. Fareeduddin and Rao, M.S. (Eds), Special Issue of Journal Geological Society of India. 69(3):557–575.

Kaminskiy F.V., Patoka M.G., Sheymovich V.S. 1979. O geologo-tektonicheskom polozhenii almazonosnykh bazaltov Kamchatki [On the geological and tectonic position of the diamondiferous basalts of Kamchatka]. Doklady AN. 246(3):679–682. (in Russian)

Kaminsky F.V., Wirth R., Anikin L.P., Schreiber A. 2019. «Kamchatite» diamond aggregate from northern Kamchatka, Russia: New find of diamond formed by gas phase condensation or chemical vapor deposition. American Mineralogist. 104(1):140–149. doi: 10.2138/am-2018-6708.

Karpov G.A., Silayev V.I., Anikin L.P., Vasilyev Ye.A., Vergasova L.P. 2017a. Vulkanogennyy uglerodnyy paragenezis na Kamchatke [Volcanogenic carbon paragenesis in Kamchatka]. Istoriya nauki i tekhniki. 7:66–77. (in Russian)

Karpov G.A., Silayev V.I., Anikin L.P., Mokhov A.V., Gornostayeva T.A., Sukharev A.Ye. 2017b. Eksplozivnaya mineralizatsiya [Explosive mineralization]. In: Tolbachinskoye Treshchinnoye izverzheniye 2012–2013 gg. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, pp. 241–255. (in Russian)

Karpov G.A., Silayev V.I., Anikin L.P., Rakin V.I., Vasilyev Ye.A., Filatov S.K. 2014. Almazy i soputstvuyushchiye mineraly v produktakh Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya 2012–2013 gg. [Diamonds and related minerals in the products of the Tolbachinskiy Fissure eruption 2012–2013]. Vulkanologiya i seysmologiya. 6:3–20. (in Russian)

Khokhryakov A.F., Palyanov Yu.N., Sobolev N.V. 2001. Kristallomorfologicheskaya evolyutsiya prirodnogo almaza v protsessakh rastvoreniya: eksperimental'nyye dannyye [Crystal-morphological evolution of natural diamond in dissolution processes: experimental data]. Doklady AN. 380(5):656–660. (in Russian)

Khokhryakov A.F., Palyanov Yu.N. 2002. Morfologicheskoye znacheniye figur travleniya na granyakh {111} prirodnogo almaza [Morphological significance of etching figures on the {111} faces of natural diamond]. In: Novyye idei i kontseptsii v mineralogii. Syktyvkar. Geoprint, p. 170–171. (in Russian)

Kvasnitsa V.N. 1998. Prostye formy kristallov prirodnogo almaza [Simple forms of natural diamond crystals]. In: Teoreticheskaya, mineralo

gicheskaya i tekhnologicheskaya kristallografiya. Materialy II Uralskogo kristallograficheskogo soveshchaniya. Syktyvkar. Geoprint, pp. 70–71. (in Russian)

Kvasnitsa V.N., Koptil V.I., Zinchuk N.N. 1998. Morfologicheskiye i konstitutsionnye osobennosti mikrokristallov almaza iz kimberlitov [Morphological and constitutional features of diamond microcrystals from kimberlites]. In: Teoreticheskaya, mineralogicheskaya i tekhnologicheskaya kristallografiya. Materialy II Uralskogo kristallograficheskogo soveshchaniya. Syktyvkar. Geoprint, pp. 125–126. (in Russian)

Kvasnitsa V.N., Smoleva I.V., Silayev V.I. 2012. Ob izotopnom sostave ugleroda, forme i okraske mikroalmazov iz Samotkanskoy rossypi (Ukrainskiy shchit) [On the isotopic composition of carbon, the shape and color of microdiamonds from the Samotkanskaya placer (Ukrainian Shield)]. In: Kristallicheskoye i tverdoye nekristallicheskoye sostoyaniya mineralnogo veshchestva. Syktyvkar. Geoprint, pp. 167–169. (in Russian)

Kvasnitsa V.N., Silayev V.I., Smoleva I.V. 2016. Ob izotopnom sostave ugleroda v almazakh Ukrainy i ikh veroyatnom poligeneze [On the isotopic composition of carbon in diamonds of Ukraine and their probable polygenesis]. Geokhimiya. 11:984–999. (in Russian)

Kovalchuk O.Ye., Lipashova A.N., Bogush I.N. 2008. K voprosu o pervoistochnikakh almazov iz rossypey Leno-Anabarskogo mezhdurechya [On the problem of primary sources of diamonds from the placers of the Lena-Anabar interfluve]. In: Problemy prognozirovaniya i poiskov mestorozhdeniy almazov na zakrytykh territoriyakh. Yakutsk. Izd-vo YANTS SO RAN, pp. 169–176. (in Russian)

Kropotova O.I., Grinenko V.A., Bezrukov G.N. 1967. K voprosu o vozmozhnykh izotopnykh effektakh pri obrazovanii almazov [On the problem of possible isotope effects in the formation of diamonds]. Geokhimiya. 8:1003–1004. (in Russian)

Kutyev F.Sh., Ivanov B.V., Ovsyannikov A.A., Anikin L.P., Simonova L.S. 1980. Ekzoticheskiye lavy Avachinskogo vulkana (avachity) [Exotic lavas of the Avachinskiy volcano (avachites)]. Doklady AN SSSR. 335(5):1240–1243. (in Russian)

Kutyev F.Sh., Kutyeva G.V. 1975. Almazy v bazaltoidakh Kamchatki [Diamonds in the basaltoids of Kamchatka]. DAN SSSR. 221(1):183–186. (in Russian)

Litasov K.D., Kagi H., Voropaev S.A., Hirata T., Ohfuji H., Ishibashi H., Makino Y., Bekker T.B., Sevastyanov V.S., Afanasiev V.P., Pokhilenko N.P. 2019a. Comparison of enigmatic diamonds from the Tolbachik arc volcano (Kamchatka) and Tibetan ophiolites: Assessing the role of contamination by synthetic materials. Gondwana Research. doi: 10.1016/j.gr.2019а.04.007.

Litasov K.D., Kagi H., Bekker T.B., Hirata T., Makino Y. 2019б. Cuboctahedral type Ib diamonds in ophiolitic chromitites and peridotites: the evidence for anthropogenic contamination. High Pressure Research. doi: 10.1080/08957959.2019б. 1616183.

Litasov K.D., Kagi H., Bekker T.B. 2019в. Enigmatic super-reduced phases in corundum from natural rocks: Possible contamination from artificial abrasive materials or metallurgical slags. Lithos. doi: 10.1016/j.lithos.2019в.05.013.

Logvinova A.M., Virt R., Tomilenko A.A., Bulbak T.A., Teylor L.A., Sobolev N.V. 2016. Rol protsessov subduktsii v obrazovanii almazov peridototovogo paragenezisa iz kimberlitov Yakutii [The role of subduction processes in the formation of diamonds of peridotite paragenesis from kimberlites of Yakutiya]. In: Sovremennye problemy teoreticheskoy, eksperimentalnoy i prikladnoy mineralogii (Yushkinskiye chteniya-2016). Syktyvkar. IG Komi NTS UrO RAN, pp. 46–77. (in Russian)

Logvinova A.M., Wirth R., Fedorova E.N., Soboleva N.V. 2008. Nanometre-sized mineral and fluid inclusions in cloudy Sibirian diamonds: new insights on diamond formation. Eur. J. Mineral., 20:317–331.

Lonsdale K., Milledge H.J. 1959. X-ray Studies of synthetic diamonds. Mineral. Mag., 32 (246): 185–201.

Makeyev A.B., Kriulina G.Yu. 2012. Metallicheskiye plonki na poverkhnosti i v obyeme kristallov almaza [Metallic films on the surface and inside of diamond crystals]. Zapiski VMO. 1:101–114. (in Russian)

Mineyeva R.M., Speranskiy A.V., Titkov S.V., Bershov L.V. 1994. Novyy paramagnitnyy tsentr nikelya v almaze [New paramagnetic center of nickel in diamond]. Doklady AN SSSR. 334(6):755–758. (in Russian)

Nadolinny V.A., Yeliseev A.P. 1993. New paramagnetic nickel-containing centres in diamond. Diamond Related Materials. 3(1–2):17–21.

Nadolinnyy V.A., Yeliseev A.P. 1994. Fotokhromnye tsenty v almaze [Photochromic centers in diamond]. Zhurnal strukturnoy khimii. 35(6): 74–81. (in Russian)

Nemilova A.V. 1956. Sintez almazov [Synthesis of diamonds]. Zapiski VMO. 85(2):202–204. (in Russian)

Nemilova A.V. 1960. O sinteze almazov [On the synthesis of diamonds]. Zapiski VMO. 89(4):453– 455. (in Russian)

Oleynikov O.B., Barashkov Yu.P. 2005. Osobennosti khimicheskogo sostava silikatnykh plyonok na kristallakh almaza iz rossypnogo mestorozhdeniya Ebelyakh i ikh genezis [Features of the chemical composition of silicate films on diamond crystals from the Ebelyakh placer deposit and their genesis]. Otechestvennaya geologiya. 5:42–47. (in Russian)

Petrovsky V.A. 2001. Opyt proizvodstva sinteticheskikh kristallov almazov i izdeliy na ikh osnove [Experience of production of diamonds synthetic crystals and workpieces based on them]. In: Almazy i almazonosnost Timano-Uralskogo regiona. Materialy Vserossiyskogo soveshchaniya. Syktyvkar. Geoprint, pp. 228–230. (in Russian)

Petrovsky V.A., Samoylovich M.I. 2001. Genezis almazov v eksperimentalnykh i prirodnykh sistemakh [Genesis of diamonds in experimental and natural systems]. In: Almazy i almazonosnost Timano-Uralskogo regiona. Materialy Vserossiyskogo soveshchaniya. Syktyvkar. Geoprint, pp. 206–207. (in Russian)

Petrovsky V.A., Samoylovich M.I., Sanzharlinskiy N.G., Khryapenkov S.Ye. 1996. Tekhnologicheskiye osobennosti legirovaniya sinteticheskogo poluprovodnikovogo almaza [Technological features of synthetic semiconductor diamond alloying]. Syktyvkarskiy mineralogicheskiy sbornik. 25:140–148. (in Russian)

Petrovsky V.A., Samoylovich M.I., Filippov V.N., Shilov Yu.A. 2001. Pogranichnyy sloy v sisteme almaz-grafit i yego rol v protsesse almazoobrazovaniya [The bounding layer in the diamond-graphite system and its role in the process of diamond formation]. Syktyvkarskiy mineralogicheskiy sbornik. 30:50–65. (in Russian)

Petrovsky V.A., Sukharev A.S., Vasilyev Ye.A. 2018. Spektroskopicheskiye osobennosti impaktnykh almazov [Spectroscopic features of impact diamonds]. In: Sovremennye problemy teoreticheskoy, eksperimentalnoy i prikladnoy mineralogii (Yushkinskiye chteniya-2018). Syktyvkar. Geoprint, pp. 102–103. (in Russian)

Pokhilenko N.P., Sobolev N.V., Zinchuk N.N. 2001. Anomalnyye kimberlity Sibirskoy platformy i kratona Sleyv, Kanada, ikh vazhneyshiye osobennosti v svyazi s problemoy prognozirovaniya i poiskov [Anomalous kimberlites of the Siberian Platform and craton Slave, Canada, their most important features in connection with the problem of forecasting and prospecting]. In: Almazy i almazonosnost v Timano-Uralskom regione. Syktyvkar. Geoprint, pp. 19–21. (in Russian)

Pokhilenko N.P., Shumilova T.G., Afanasyev V.P., Litasov K.D. 2019. Nakhodki almazov na Kamchatke (vulkany Tolbachik i Avachinskiy): prirodnyy fenomen ili kontaminatsiya sinteticheskim materialom? [Diamond findings in Kamchatka (Tolbachik and Avachinskiy volcanoes): a natural phenomenon or contamination with synthetic material?]. Geologiya i geofizika. 60(5):605–618. (in Russian)

Ragozin A.L., Shatskiy V.S., Zedgezinov D.A. 2009. Novye dannye o sostave sredy kristallizatsii almazov V raznovidnosti iz rossypey SeveroVostoka Sibirskoy platformy [New data on the composition of the crystallization medium of diamonds of the V variety from placers of the North-East of the Siberian Platform]. Doklady AN. 425(4):527– 531. (in Russian)

Ryan C.G., Griffin W.L. 1996. Garnet geotherms: pressure-temperature data from Cr-pyrope garnet xenocrysts in volcanic rocks. J. Geophys. Res., 101:5611–5625.

Selivorstov V.A. 2009. Termobarofilnye mineralnye paragenezisy almazonosnogo shchelo-chnoultoraosnovnogo vulkanicheskogo kompleksa Vostochnoy Kamchatki [Thermobarophilic mineral paragenesis of diamondiferous alkaline ultramafic volcanic complex of East Kamchatka]. Vestnik KRAUNTS. Nauki o Zemle. 1:10–30. (in Russian)

Seliverstov V.A., Kaminsky F.V. 1994. Highpressure mineral associations in alkaline ultramafic volcanics of Kamchatka Peninsula, Russia. International Volcanological Congress, Ankara, 1994. Volume of Abstracts, Ankara, Turkey, pp. 160.

Sergeyeva O.S. 2000. Morfologicheskiye osobennosti almazov iz trubki imeni V. P. Griba [Morphological features of diamonds from a pipe named after V.P. Grib]. In: Ocherki po geologii i poleznym iskopayemym Arkhangelskoy oblasti. Arkhangelsk. Izd-vo Pomorskogo gosuniversiteta, pp. 97–102. (in Russian)

Shatskiy V.S., Zedgenizov D.A., Ragozin A.L., Reutskiy V.N. 1981. Variatsii izotopnogo sostava ugleroda v almazakh iz rossypey Severo-Vostoka Sibirskoy platformy [Variations of the carbon isotopic composition in diamonds from placers of the North-East of the Siberian Platform]. In: Mater. XIX Simpoziuma po geokhimii izotopov im. A. P. Vinogradova. Moskva, GEOKHI, pp. 395–397. (in Russian)

Shcheka S.A., Ignatyev A.V., Nechayev V.P., Zvereva V.P. 2006. Pervye almazy iz rossypey Primorya [The first diamonds from placers of Primorye]. Petrologiya. 14:1–19. (in Russian)

Shilo N.A., Kaminskiy F.V., Palandzhyan S.A., Tilman S.M., Tkachenko L.A., Lavrova L.D., Shepeleva K.A. 1978. First diamond finding in Alpine-type Ultramafic rocks of the Northeastern USSR. Doklady Earth Science. 241:179–182.

Shilo N.A., Kaminskiy F.V., Palandzhyan S.A., Tilman S.M., Tkachenko L.A., Lavrova L.D., Shepeleva K.A. 1978. Pervyye nakhodki almazov v ultramafitakh Severo-Vostoka SSSR [The first findings of diamonds in ultramafic rocks of the North East of the USSR]. DAN SSSR. 241(4):933–936. (in Russian)

Silaev V.I. 2006. Zlatokudraya khozyayka almaznoy reki [The golden-haired hostess of the diamond river]. Vestnik Instituta geologii Komi NTS UrO RAN. 8:46–50. (in Russian)

Silaev V.I., Anikin L.P., Shanina S N., Karpov G.A., Vasil'yev Ye.A., Shuyskiy A.S., Smoleva I.V., Kisilova D.V., Martirosyan O.V., Vergasova L.P. 2018. Abiogennye kondensirovannye organicheskiye polimery v produktakh sovremennogo vulkanizma v svyazi s problemoy vozniknoveniya zhizni na Zemle [Abiogenic condensed organic polymers in the products of modern volcanism in connection with the problem of the origin of life on the Earth]. Syktyvkar. Geoprint, p. 128. (in Russian)

Silaev V.I., Vergasova L.P., Vasilyev Ye.A., Karpov G.A., Sukharev A.Ye., Filatov S.K. 2016. Mikroparagenezis almaza i samorodnogo alyuminiya v produktakh sovremennogo vulkanizma [Microparagenesis of diamond and native aluminum in products of modern volcanism]. Vulkanololgiya i seysmologiya. 6:71–77. (in Russian)

Silaev V.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Vasilyev Ye.A., Vergasova L.P., Smoleva I.V. 2019a. Mineralno-fazovyy paragenezis v eksplozivnykh produktakh sovremennykh izverzheniy vulkanov Kamchatki i Kuril. Chast 1. Almazy, uglerodnyye fazy, kondensirovannye organoidy [Mineral-phase paragenesis in explosive products of modern eruptions of Kamchatka and Kuril volcanoes. Part 1. Diamonds, carbon phases, condensed organoids]. Vulkanologiya i seysmologiya. 5:54–67. (in Russian)

Silaev V.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Vergasova L.P., Filippov V.N., Tarasov K.V. 2019b. Mineralnofazovyy paragenezis v eksplozivnykh produktakh sovremennykh izverzheniy vulkanov Kamchatki Kuril. Chast 2. Mineraly-sputniki almazov tolbachinskogo tipa [Mineral-phase paragenesis in explosive products of modern eruptions of Kamchatka Kuril volcanoes. Part 2. Associated minerals of diamond of the Tolbachik type]. Vulkanologiya i seysmologiya. 5:36–49. (in Russian)

Silaev V.I., Karpov G.A., Rakin V.I., Anikin L.P., Vasilyev V.A., Petrovsky V.A. 2015. Almazy v produktakh Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya 2012–2013, Kamchatka [Diamonds in the products of Tolbachik fissure eruption 2012–2013, Kamchatka]. Vestnik Permskogo Universiteta. Geologiya. 1(26):6–27. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.26.6

Silaev V.I., Kuzmin I.A., Kolyamkin V.M., Vasilyev Ye.A., Sukharev A.Ye., Smoleva I.V., Filippov V.N., Kurbatova N.S., Khazov A.F., Petrovsky V.A. 2017. Tuffizitovye almazy na Yeniseyskom Kryazhe [Tuffisite diamonds on the Yenisei Ridge]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 16(4):304–32. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.16.4.304

Silaev V.I., Petrovsky V.A., Sukharev A.Ye. 2006. Izotopnaya neodnorodnost ugleroda v mantiynykh proizvodnykh, vklyuchaya karbonado [Isotopic heterogeneity of carbon in mantle derivatives, including carbonado]. Syktyvkar. Geoprint, p. 40. (in Russian)

Silaev V.I., Petrovsky V.A., Sukharev A.Ye., Martins M. 2005. Novyy vklad v mineralogiyu karbonado: rezyume itogov issledovaniy [New contribution to carbonado mineralogy: summary of research results]. In: Geologiya almaza – nastoyashchee i budushchee. Voronezh. Izd-vo Voronezhskogo gos. univ., pp. 695–705. (in Russian)

Sitnikova Ye.S., Shatskiy V.S. 2009. Novyye dannye kristallizatsii almazov v metamorficheskikh porodakh Kokchetavskogo massiva po rezultatam IK-Furye spektroskopii [New data on diamond crystallization in metamorphic rocks of the Kokchetav massif according to the results of IR Fourier spectroscopy]. Geologiya i geofizika. 10:1095–1103. (in Russian)

Skuzovatov S.Yu., Zadgenizov D.A., Rakevich A.L., Shatskiy V.S., Martynovich Ye.F. 2015. Polistadiynyy rost almazov s oblakopodobnymi mikrovklyucheniyami iz kimberlitovoy trubki Mir: po dannym izucheniya opticheski-aktivnykh defektov (Polystage growth of diamonds with cloudlike microinclusions from a kimberlite pipe Mir: according to the study of optically active defects]. Geologiya i Geofizika. 56(1–2):426–441. (in Russian)

Smit K.V., D'Haenens-Johannsson, U.F.S., Howell D., Loudin L.C., Wang W. 2018. Deformation related spectroscopic features in natural Type 1b-1aA diamonds from Zimmi (West African Craton). Mineralogy and Petrology. doi: 10.1007/s00710-0180587-6.

Sobolev Ye.V. 1978. Azotnye tsentry i rost kristallov prirodnogo almaza [Nitrogen centers and crystal growth of natural diamond]. In: Problemy petrologii zemnoy kory i verkhney mantii. Novosibirsk. Nauka, pp. 245–255. (in Russian)

Titkov S.V., Gorshkov A.I., Solodova Yu.P., Ryabchikov I.D., Magazina L.O., Sivtsov A.V. 2006. Mineralnyye vklyucheniya v almazakh kubicheskogo gabitusa iz mestorozhdeniy Yakutii po dannym analiticheskoy elektronnoy mikroskopii [Mineral inclusions in cubic habit diamonds from Yakutia deposits according to analytical electron microscopy]. Doklady AN. 410(2):255–258. (in Russian)

Tolansky S., Suganawa J. 1960. Some growth characteristics of syntetic diamonds. Ind. Diamond Rev., 20(230):1526–1527.

Ukhanov A.V., Nikolskaya N.Ye., Galimov E.M., Koptil V.I., Zinchuk N.N. 2005. Izotopnyy sostav ugleroda almazov korennykh i rossypnykh mestorozhdeniy Yakutskoy almazonosnoy provintsii [Carbon isotope composition of diamonds of primary and placer deposits of the Yakutsk diamondiferous province]. In: Geologiya almaza – nastoyashchee i budushchee. Voronezh. Izd-vo Voronezhskogo univ., pp. 1095–1110. (in Russian)

Wirth R., Rocholl A. 2003. Nano Сrystalline diamond from the Earth’s mantle under neath Hawaii. Earth and Planetary Science Letters. 211(3):357– 369.

Yang J., Bai W., Fang Q, Meng F., Chen S., Zhang Z., Rong H. 2007. Dyscovery of diamond and an Unusual miner al group from the podiform chromite Ore. Polar Ural. Geology in China. 34(5):950– 953.

Zelenski M., Taran Yu. 2011. Geochemistry of volcanic and hydrothermal gases of Mutnovsky volcano, Kamchatka: Evidence for mantle, slab and atmosphere contributions to fluids of a typical arc volcano. Bulletin of Volcanology. 73(4):373–394. doi: 10.1007/s
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.18.4.307

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 E. I. Gordeev, V. I. Silaev, G. A. Karpov, L. P. Anikin, E. A. Vasiliev, A. E. Sukharev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/