Тантало-ниобаты в породах федотовской свиты верхнего рифея (Средний Урал)

B. M. Osovetsky, S. B. Suslov, I. V. Badyanova

Аннотация


Рассмотрены петрографические особенности пород федотовской свиты верхнего рифея на западном склоне Среднего Урала. Описаны минеральные формы нахождения тантало-ниобатов (ильменорутил, танталорутил, иттроколумбит, поликраз) и геохимические закономерности распределения концентраций ниобия в разрезах скважин. Установлена приуроченность высоких концентраций ниобия к прослоям метариолитов и метабазальтов. Выявлена ритмичность в распределении ниобия по разрезу углистосерицит-кварцевых сланцев с чередованием прослоев с высокими и низкими концентрациями. Результаты исследований могут быть использованы для решения теоретических вопросов формирования черносланцевых формаций, а также при прогнозировании поисковых работ на комплексные россыпепроявления.

Ключевые слова


федотовская свита; черные сланцы; тантало-ниобаты; Средний Урал; петрография; минералогия; геохимия; электронная микроскопия; рентгенофлуоресцентный анализ

Полный текст:

PDF

Литература


Ablizin B.D., Klyuzhina M.L., Kurbatskaya F.A., Kurbatskiy A.M. 1982. Verkhniy rifey i vend zapadnogo sklona Srednego Urala [The Upper Riphean and Vendian of the western slope of the Middle Urals]. Moskva, Nauka, p. 140. (in Russian)

Arifulov C.H., Plugin D.V., Chernoyarov V.G. et al. 2006. Zolotorudnye mestorozhdeniya «chernoslantsevogo» tipa na Yuzhnom Urale i zakonomernosti ikh razmeshcheniya [Gold deposits of black shale type in the Southern Urals and the laws of their location]. Otechestvennaya geologiya. 1:13– 22. (in Russian)

Badyanova I.V., Suslov S.B., Osovetskiy B.M. 2016. Tipy mineralizatsii kor vyvetrivaniya chernoslantsevykh tolshch Gornozavodskogo rayona Permskogo kraya [The minerization types of the black shales weathered crust in Gornozavodsk area of Perm Region]. In: Osadochnye kompleksy Urala i prilezhashchikh regionov i ikh minerageniya. Unikalnye litologicheskie obyekty cherez prizmu ikh raznoobraziya. Yekaterinburg, pp. 88–90. (in Russian)

Barannikov A.G. 2006. Zolotonosnost Goginskogo rudno-rossypnogo rayona (Yuzhnyy Ural) [Gold mineralization of Goginskiy ore-placer area (the Southern Urals)]. Yekaterinburg. Izd-vo Ural. gos. gorn. univ., p. 197. (in Russian)

Golubeva I.I., Terenteva E.I., Mayorova T.P., Isaenko S.I. 2018. Veshchestvennyy sostav rifeyskikh chyornykh slantsev Srednego Timana [The substantial composition of the Riphean black shales of the Middle Timan]. In: Regionalnaya geologiya i metallogeniya. 75:79–89. (in Rissian)

Gurskaya L.I. 2000. Platinometallnoe orudenenie chernoslantsevogo tipa i kriterii ego prognozirovaniya [Platinum metals of black shale mineralization type and criteria of their prognosis]. Saint Petersburg, VSEGEI, p. 208. (in Russian)

Dodin D.A., Zoloev K.K., Koroteev V.A., Chernyshov N.M. 2007. Uglerodsoderzhashchie formatsii – novyy krupnyy istochnik platinovykh metallov XXI veka [Carbon-bearing formations as a new large source of platinum metals in XXI century]. Moskva, Geoinformmark, p. 130. (in Russian)

Kurbatskaya F.A. 1986. O stroenii i razvitii zony sochleneniya Zapadnogo Urala i VostochnoEvropeiskoi platform v pozdnem dokembrii [On the structure and development of the zone of the Western Urals and East-European Platform juncture in the Late Precambrian]. In: Dokembriyskie vulkanogenno-osadochnye kompleksy Urala. Sverdlovsk, pp. 50–59. (in Russian)

Maslov A.V. 1988. Rifeyskie uglerodistye otlozheniya Bashkirskogo meganticlinoriya [The Riphean carbonic deposits of Bashkirian meganticlinorium]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 3:101– 109. (in Russian)

Maslov A.V., Petrov G.A., Gareev A.Z. 2017. Nizkouglerodistye chyornye slantsy Yuzhnogo i nekotorykh rayonov Srednego i Severnogo Urala: novye dannye po geochimicheskoy kharakteristike [Low-carbon black shales of the South and some regions of the Middle and the North Urals: new geochemistry data]. Vestnik Perm University, Geologiya. 16(1):48–60. (in Russian) doi: 10.17072/psu. geol.16.1.48

Mazein D.V., Naumov V.A., Petukhov S.N., Smirnov A.A., Suslov S.B. 2010. Perspektivy vyyavleniya mestorozhdeniy zolota i platiny v chernoslantsevykh tolshchakh Permskogo kraya [Perspectives of discovering of gold and platinum deposits in black shales of Perm Region]. In: Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii. Perm, Perm univ., 13:228–233. (in Russian)

Osovetskiy B.M. 2010. Regkozemelnaya i tantalniobievaya mineralizatsiya v mezokaynozoyskikh otlozheniyakh Vyatsko-Kamskoy vpadiny [Rareearth and tantal-niobium mineralization in Mesozoic-Cenozoic deposits of the Vyatka-Kama Depression]. Litosfera, 2:64–76. (in Russian)

Osovetskiy B.M. 2011. Rossypeobrazuyushchie mineraly Vyatsko-Kamskoy vpadiny [Placerforming minerals of the Vyatka-Kama Depression]. Perm, Perm Univ., p. 250. (in Russian)

Petrov G.A. 2014. Prognozirovanie blagorodnometalnogo orudeneniya v dopaleozoiskikh chernoslantsevykh tolshchakh tsentralnoy chasti Uralskogo podvizhnogo poyasa [Prognosis of noblemetal mineralization in pre-Paleozoic black shales of the central part of the Ural spreding zone]. Litosfera, 6:88–101. (in Russian)

Petrov G.A., Aleksandrov V.V., Zubkov A.I., Maslov A.V., Ronkin Y.L. 2015. K probleme rudonosnosti chernykh slantsev VisherskoKutimskogo anticlinoriya (Severnyi Ural) [To the problem of black shales mineraliztion in the Vishera-Kutimskiy anticlinorium]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 4(29):32–43. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.29.32

Sazonov A.V., Koroteev V.A., Ogorodnikov V.N., Polenov Y.A., Velikanov A.Y. 2011. Zoloto v chernykh slantsakh Urala [Gold in black shales of the Urals]. Litosfera, 4:70– 92. (in Russian)

Snachyov A.V., Snachyov V.I., Rykus M.V., Savelyev D.E., Bazhin E.A., Ardislamov F.R. 2012. Geologiya, petrogeokhimiya i rudonosnost uglerodistykh otlozheniy Yuzhnogo Urala [Geology, petrogeochemistry and mineralization of carbonaceous deposits of the South Urals]. Ufa, DizaynPress, p. 208. (in Russian)

Suslov S.B. 2018. Vulkanity fedotovskoy svity v razrezakh po r. Koyva [Volcanites of Fedotovskaya Suite in the sections on the Koiva River]. In: Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii. Perm. Perm. State Univ., pp. 131–144. (in Russian)

Volchenko Y.A., Koroteev V.A., Nesterova S.I., Neustroeva I.I. 2006. Novye platino-palladievye proyavleniya daykovogo poyasa na zapadnom sklone Urala [New platinum-palladium occurrences of dyke belt in the Western Urals]. In: Ezhegodnik – 2005. Ekatherineburg, IGG UrO RAN, pp. 340–347 (in Russian)

Yudovich Y.A., Ketris M.P., Merts A.V. 1990. Geochimiya i rudogenez zolota v chernykh slantsakh [Geochemistry and ore-genesis of gold in black shales]. Syktyvkar, Geonauka, p. 61. (in Russian)

Yudovich Ya.E., Ketris M.P. 1994. Elementyprimesi v chernykh slantsakh [Black Shale Impurity Elements]. Yekaterinburg. UIF Nauka, p. 303. (in Russian)

Zoloev K.K., Volchenko Y.A.,Koroteev V.A. et al. 2001. Platinometalnoe orudenenie v geologicheskikh kompleksakh Urala [Platinum metal mineralization in geological complexes of the Urals]. Ekaterineburg, IGG UrO RAN, p. 199. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.18.4.332

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 B. M. Osovetsky, S. B. Suslov, I. V. Badyanova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/