Комплексный геолого-геохимический анализ отложений саргаевского горизонта Удмуртской Республики

I. S. Khopta, D. D. Kozhanov

Аннотация


Представлен анализ битумоидов саргаевского горизонта среднефранского подъяруса верхнего девона. Происхождение пород связано с накоплением осадков в относительно глубоководном морском бассейне, в условиях восстановительной и резко восстановительной среды. С целью генетического анализа проведена геохимическая интерпретация. Многочисленные следы перемещения свободных битумоидов свидетельствуют о миграционно-аккумуляционных трансформациях.

Ключевые слова


саргаевский горизонт; доманикиты; органическое вещество; битумоиды; Удмуртская Республика

Полный текст:

PDF

Литература


Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain V.E. 2012. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Geology and geochemistry of oil and gas]. MGU, Moskva, pp.78-79. (in Russian)

Belokon T.V., Frik M.G. 1993. Primenenie biomarkerov v neftegazovoy geologii [The use of biomarkers in oil and gas geology]. Geoinformark, Moskva, p. 47. (in Russian)

Geologiya i neftenosnost Udmurtskoy ASSR [Geology and oil potential of the Udmurt ASSR]. Udmurtiya, Izhevsk, 1976, p.128 (in Russian)

Kozhanov D.D., Khopta I.S. 2017. Analiz raspredeleniya, usloviy nakopleniya i generatsii UV v verkhnedevonskikh otlozheniyakh Udmurtskoy Respubliki [Analysis of the distribution, conditions of accumulation and generation of hydrocarbons in the Upper Devonian sediments of the Udmurt Republic]. In: Geologiya, geoekologiya i resursnyy potentsial Urala i sopredelnykh territoriy, AlfaReklama, Ufa, pp. 292-297. (in Russian)

Mileshina A.G., Kalinko M.K., Safonova G.L. 1983. Izmenenie neftey pri filtratsii cherez porody [Oil change during filtration through rocks]. Nedra, Moskva, p.175. (in Russian)

Nefti, gazy i bitumoidy Permskogo Prikamya i sopredelnykh rayonov. Katalog fizicheskikh svoystv. [Oil, gases and bitumoids of Perm Prikamye and adjacent areas. Physical Property Catalog]. S.A. Vinnikovskiy, A.Z. Koblova (Eds.), Perm, 1977, p. 568. (in Russian)

Nefti, gazy i OV porod severa Uralo-Povolzhya. Katalog fiziko-khimicheskikh svoystv. [Oil, gases and OM of rocks of the north of the Ural-Volga region. Catalog of physicochemical properties]. A.Z. Koblova, Yu.A. Dulepov (Eds.), 1989, KamNIIKIGS, Perm, p. 685. (in Russian)

Pavlenko T.V. 2015. Vliyanie povyshennoy bituminoznosti na petrofizicheskie svoystva i ee svyaz s opredelennymi litologicheskimi tipami (po dannym issledovaniya domanikovykh otlozheniy) [Influence of increased bituminosity on the petrophysical properties and its relationship with specific lithological types according to results of study of Domanik formations]. Vestnik Permskogo Universiteta. Geologiya. 3(28):75-83. (in Russian). doi: 10.17072/ psu.geol.28.75

Khachatryan R.O., Aliev M.M., Batanova G.P. 1978. Devonskie otlozheniya Volgo-Uralskoy neftegazonosnoy provintsii [Devonian sediments of the Volga-Ural oil and gas province]. Nedra, Moskva, p. 216. (in Russian)

Chakhmakhchev V.A. 1983. Geokhimiya protsessa migratsii uglevodorodnykh sistem [Geochemistry of the process of migration of hydrocarbon systems]. Nedra, Moskva, p. 231. (in Russian)

Shekhodanov V.A., Armishev V.M. 1970. Geologicheskoe stroenie i neftenosnost Kamsko-Kinelskikh progibov v Udmurtskoy ASSR [Geological structure and oil potential of the Kama-Kinelskiy troughs in the Udmurt Republic]. In: Geologiya i neftenosnost Kamsko-Kinelskikh progibov, Kazan University, Kazan, pp. 49-57. (in Russian)

Aizenshtat, Z. 2006. The Analysis of Alkanes and Cycloalkanes. The Chemistry of Alkanes and Cycloalkanes. pp. 289-349 doi: 10.1002/0470034378.ch7

Izenshtat Z., Feinstein S., Miloslavski I., Yakubson Z., Yakubson C.I., 1998. Oil-oil correlation and potential source rocks for oils in Paleozoic reservoir rocks in the Tataria and Perm basins, Russia. Organic Geochemistry, 29(1-3):701-712. doi: 10.1016/S0146-6380(98)00065-5
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.18.4.394

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 I. S. Khopta, D. D. Kozhanov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/