Закономерности изменения гранулометрического состава бентонитовой глины Зырянского месторождения активированной давлением

K. A. Alvanian, A. V. Andrianov, Yu. N. Selezneva

Аннотация


Высокие давления, возникающие в грунтовом массиве, формируют особые свойства грунтов, в том числе влияют на гранулометрический состав. Поэтому целью работы является оценка изменения гранулометрического состава бентонитовой глины под влиянием давления. Представлены экспериментальные данные влияния давления (Р = 0-800 МПа) по изменению гранулометрического состава в образцах глины месторождения. В результате эксперимента было выделено два класса, в которых изменение содержания фракций различно. Эти изменения обусловлены агрегацией и диспергацией частиц. Рассчитаны математические модели, позволяющие прогнозировать содержание фракций в зависимости от давления активации глины.


Ключевые слова


бентонит; гранулометрический состав; фракция; агрегация; диспергация; давление

Полный текст:

PDF

Литература


Bondarik G.K., Tsareva A.M., Ponomarev V.V. 1975. Tekstura i deformatsiya glinistykh porod [Texture and deformation of clay rocks]. Moskva, Nedra, p. 168. (in Russian)

Goylo Ye.A. 1997. Kristallokhimiya transformatsiy sloistykh silikatov [Crystal chemistry of transformations of layered silicates]. Dis. Dr. Geol. Sci., Petersburg, p. 70. (in Russian)

Kuksenko V.S., Makhmudov Kh.V., Mansurov V.A., Sultanov U., Rustamova M.Z. 2009. Strukturnyye izmeneniya pri deformatsii prirodnykh geterogennykh materialov [Structural changes during deformation of natural heterogeneous materials]. Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopayemykh. 4:55-59. (in Russian)

Lebedev I.P. 2004. Rekonstruktsiya mineralnogo sostava ranneproterozoyskikh glin Vorontsovskoy serii VKM [Reconstruction of the mineral composition of the Early Proterozoic clays of the Vorontsovskaya series of the VKM]. In: Gliny i glinistyye mineraly. Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, Moskovskiy gosudarstvennyy universitet, Geologicheskiy institut RAN, Voronezhskoye rudoupravleniye. Voronezh, pp 83-85. (in Russian)

Luchitskiy I.V., Gromin V.I., Ushakov G.D. 1967. Eksperimenty po deformatsii gornykh porod v obstanovke vysokikh davleniy i temperatur [Experiments on deformation of rocks in an environment of high pressures and temperatures]. Novosibirsk, Nauka. (in Russian)

Nichiporenko S.P., Panasevich A.A., Minchenko V.V. 1978. Strukturoobrazovanie v dispersiyakh sloistykh silikatov [Structure formation in dispersions of layered silicates]. Kiev, Naukova dumka, p. 202. (in Russian)

Osipov V.I., Sokolov V.N. 1985. Strukturnyye svyazi i protsessy strukturoobrazovaniya v gruntakh [Structural connections and processes of structure formation in soils]. In: Teoreticheskiye osnovy inzhenernoy geologii. Fiziko-khimicheskiye osnovy. Ye.M. Sergeev Ed., . Moskva, Nedra, pp. 104-145. (in Russian)

Osipov V.I., Sokolov V.N. 2013. Gliny i ikh svoystva. Sostav, stroyeniye i formirovaniye svoystv [Clays and their properties. Composition, structure and formation of properties]. Moskva, GEOS, p. 576. (in Russian)

Rebinder P.A. 1966. Fiziko-khimicheskaya mekhanika dispersnykh struktur [Physicochemical mechanics of dispersed structures]. Moskva, Nauka, (in Russian)

Sergeev Ye.M. 1946. Szhimayemost krupnooblomochnykh i peschanykh gruntov [Compressibility of coarse-grained and sandy soils]. Izbrannye glavy obshchego gruntovedeniya. Moskva, Izd. Moskovskogo universiteta, p. 207. (in Russian)

Seredin V.V., Rastegayev A.V., Medvedeva N.A., Parshina T.Yu. 2017. Vliyaniye davleniya na ploshchad aktivnoy poverkhnosti glinistykh gruntov [The effect of pressure on the area of the active surface of clay soil particles]. Inzhenernaya geologiya, 3:18-27. (in Russian)

Seredin V.V., Rastegaev A.V., Galkin V.I., Parshina T.Iu., Isaeva G.A. 2017. Vliianie davleniia i granulometricheskogo sostava na energeticheskuiu aktivnost' glin [The effect of pressure and particle size distribution on the energy activity of clays]. Inzhenernaia geologiia, 2017, no.4, pp. 62-71 (in Russian)

Seredin V.V., Fedorov M.V., Lunegov I.V., Medvedeva N.A 2018. Zakonomernosti izmeneniya sil adgezii na poverkhnosti chastits kaolinitovoy gliny, podverzhennoy szhatiyu [Patterns of changes in the adhesion forces on the surface of particles of kaolinite clay subjected to compression]. Inzhenernaya geologiya, 13(3):8-18. (in Russian)

Trofimov V.T., Korolev V.A., Voznesenskiy V.A., Golodkovskaya G.A., Vasilchuk Yu.K., Ziangirov R.S. 2005. Gruntovedeniye [Soil science]. Moskva, Izd. MGU, p. 1024. (in Russian)

Frank-Kamenetskiy V.A., Kotov N.V., Goylo E.A. 1983. Transformatsionnyye preobrazovaniya sloistykh silikatov pri povyshennykh p–T-parametrakh [Transformational converting of layered silicates at increased р – Т-parameters.]. Leningrad, Nedra, p. 51. (in Russian)

Kulchitsky L.I. 1991. The method of direct determination of the plasticity of clay rocks. Exploration and protection of mineral resources. 3:32-34.

Laser particle sizer “Analysette 22” (Nano-Tec/MicroTec/XT): operating instructions. Idar-Oberstein, Germany: Fritsch GmbH, 2004. URL: http://www.johnmorris.com.au/files/product/attachments/5613/268093_manual_instr.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.19.4.380

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2020 K. A. Alvanian, A. V. Andrianov, Yu. N. Selezneva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/