Катагенетическая характеристика органического вещества пород Гыданской параметрической скважины

G. L. Belyaeva

Аннотация


Исследование рассеянного органического вещества мезозойских отложений Гыданской параметрической скважины 130 (север Западной Сибири) позволило изучить его генезис, мацеральный состав и вторичные изменения, реконструировать и проанализировать катагенетическую зональность разреза, определить положение в разрезе нижней границы существования нефти, главных зон нефте- и газообразования.

Ключевые слова


рассеянное органическое вещество; мацералы; показатель отражения витринита; пиролиз; катагенез

Полный текст:

PDF

Литература


Belyayeva G.L. 2005. Zakonomernosti izmeneniya stepeni katageneza OV porod bolshikh glubin v svyazi s prognozom neftegazonosnosti (na primere glubokikh i sverkhglubokikh skvazhin) [Regularities of changes in the degree of OM catagenesis in rocks at the great depths in connection

with the forecast of oil and gas potential (by the example of deep and superdeep wells)]. Diss. kand. geol.-min. nauk. Perm, p.19. (in Russian)

Belyayeva G.L., Galkin V.I., Karaseva T.V. 2008. Spetsifika izucheniya otrazhatelnoy sposobnosti vitrinita na bolshikh glubinakh [Specifics of

studying the reflectivity of vitrinite at great depths]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 6:23–26. (in Russian)

Vassoyevich N.B., Neruchev S.G., Lopatin N.V. 1976. O shkale katageneza v svyazi s nefteobrazovaniyem [On the scale of catagenesis in connection with oil formation]. Goryuchiye iskopayemyye: Problemy geologii i geokhimii naftidov i bituminoznykh porod. Moskva, Nauka, pp. 47–62.

(in Russian)

Kontorovich A.E., Fomin A.N., Dochkin D.A. 2001. Glubinnaya zonalnost katageneza organicheskogo veshchestva i perspektivy neftegazonosnosti glubokopogruzhennykh tolshch yury i triasa v severnykh rayonakh Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Deep zoning of organic matter catagenesis and prospects for oil and gas potential of deep Jurassic and Triassic strata in the northern regions of the West Siberian megabasin]. In: Kriterii otsenki neftegazonosnosti nizhe promyshlenno osvoyennykh glubin i opredeleniye prioritetnykh napravleniy geologorazvedochnykh rabot. Kn. 1. Perm, pp.41–56 (in Russian)

Lodzhevskaya M.I. 1990. Neftegazonosnost glubokozalegayushchikh gorizontov [Oil and gas content of deep horizons]. Geologiya nefti i gaza.

:8–11. (in Russian)

Lopatin N.V, Yemets T.P. 1987. Piroliz v neftegazovoy geokhimii [Pyrolysis in oil and gas geochemistry]. Moskva, Nauka, p.145 (in Russian)

Shtakh’s Textbook of Coal Petrology. Eds. E. Shtakh, M.T. Makovsky, M. Teykhmyuller et al. 1982. Stuttgart, Schweizerbart Science Publishers,

p 535.

Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. 2006. Gydan: geologicheskoye stroyeniye, resursy uglevodorodov, budushchee [Gydan region: geological structure, hydrocarbon resources, future] Moskva, NedraBiznestsentr, p. 261. (in Russian)

Fomin A.N. 1987. Uglepetrograficheskiye issledovaniya v neftyanoy geologii [Coal petrographic studies in petroleum geology]. SO AN SSSR. Novosibirsk, p. 166. (in Russian)

Fomin A.N. 2011. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum potential of Mesozoic and Paleozoic deposits of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk, INGG SO RAN, p. 331. (in Russian)

Espitalie J., Deroo G., Marquis F. 1985. La pyrolise Rock-Eval et ses applications. Oil & Gas Science and Techology. 40(5): 563–579.

Teichmuller M., Durand В. 1983. Fluorescence microscopical rank studies on liptinites and vitrinites in peat and coals, and comparison with results of the Rock-Eval pyrolysis. Intern. J. Coal Geol. 2(3):197–230
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.%2020.3.267

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 G. L. Belyaeva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/