Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей

B. M. Osovetsky, Yu. G. Paktovsky, V. A. Chuyko

Аннотация


Рассмотрены вопросы россыпной алмазоносности на территории западного склона Урала. Изучен минеральный состав тяжелой фракции пород такатинского промежуточного коллектора алмазов в Вишерском алмазоносном районе, питающего пространственно связанные с ним алмазоносные отложения кайнозойских депрессий. Дается краткая история минералогических исследований в Вишерском и Чикманском алмазоносных районах по известным месторождениям. Описано геологическое строение, вещественный состав обломочного материала, особенности алмазоносности и предполагаемые источники питания крупнейшей в настоящее время на Урале Сюзёвской россыпи в Чикманском алмазоносном районе, открытой в 2022 г. Предлагаются критерии для поисков аналогичных россыпей в алмазоносных районах Урала и в регионах со сходным геологическим строением. Обозначены перспективы и проблемы минералогического метода в Уральском регионе

Ключевые слова


Западный Урал; такатинская свита; россыпи алмазов; палеодолины; критерии поисков

Полный текст:

PDF

Литература


Akulov N.I. 2022. Oprobovaniye osadochnykh otlozheniy pri almazopoiskovykh rabotakh [Testing of sedimentary deposits during diamond prospecting]. IZK SO RAN. Irkutsk, p. 184. (in Russian)

Anfilogov V.N., Kraynev Yu.D., Korablev G.G. 2007. Geologicheskoye stroyeniye i priroda almazonosnosti Kolchimskogo podnyatiya (Severnyy Ural) [Geological structure and nature of the diamond content of the Kolchim uplift (Northern Urals)]. Litosfera, 5:151–163. (in Russian)

Afanasyev V.P. 2015. Obosnovanie dokembriyskoy almazonosnosti Sibirskoy platformy [Rationale of the Precambrian diamond potential of the Siberian platform]. Rossypi i mestorozhdeniya kor vyvetrivaniya: izucheniye, osvoyeniye, ekologiya. RKV – 2015. Perm, pp. 8–9. (in Russian)

Afanasyev V.P., Zinchuk N.N., Pokhilenko N.P. 2010. Poiskovaya mineralogiya almaza [Exploration mineralogy of diamond]. Geo, Novosibirsk, p. 650. (in Russian)

Bekasova N.B. 1971. K metodike litologomineralogicheskogo izucheniya osadochnykh i osadochno-metamorficheskikh tolshch [On the methodology of lithological and mineralogical study of sedimentary and sedimentary-metamorphic strata]. Apatity. 2: 21–30. (in Russian)

Bekker YU.R., Bekasova N.B., Ishkov A.D. 1970. Almazonosnyye rossypi v devonskikh otlozheniyakh Severnogo Urala [Diamond-bearing placers in the Devonian deposits of the Northern Urals]. Litol. i polezn. iskop., 4:65–75. (in Russian)

Burnevskaya V.A. 2007. Poiski korennykh istochnikov almazov na Visherskom Urale [The search for primary sources of diamonds in the Vishera Urals]. In: Almazniki Urala. Izd. Perm. univ., pp. 54–63. (in Russian)

Chochia N.G. 1955. Geologicheskoye stroyeniye Kolvo-Visherskogo kraya [Geological structure of the Kolvo-Vishera region]. Leningrad, Gostoptekhizdat, p. 406. (in Russian)

Chuyko V.A., Sinkin V.A. 2005. Putevoditel geologicheskoy ekskursii "Rossypnyye mestorozhdeniya almazov Krasnovisherskogo rayona" [Guide of the geological excursion "Alluvial diamond deposits of the Krasnovishersky district"]. Krasnovishersk–Perm, Perm. univ., ZAO Uralalmaz, p. 28. (in Russian)

Fridman A.A., Vecherina O.P. 2017. Fenomeny mirovogo almaznogo rynka i Rossiya [Phenomena of the world diamond market and Russia]. Moskva, Universitetskaya kniga, p. 260. (in Russian)

Golubeva Yu.Yu. 2020. Sostoyaniye i perspektivy razvitiya MSB almazov of RF [Status and prospects for the development of SME diamonds in the Russian Federation]. In: Nauchno-metodicheskie osnovy prognoza, poiskov, otsenki mestorozhdeniy almazov, blagorodnykh i tsvetnykh metallov. Moskva, TSNIGRI. pp. 53–56. (in Russian)

Goryainov S.A. 2021. Kriptoekonomika mirovogo almaznogo rynka [Cryptoeconomics of the global diamond market]. In: De Conspiratione, O Zagovore. Sb. monografiy. A.A. Fursov (Ed.). Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, Moskva, pp. 145–216. (in Russian)

Grazhdankin D.V., Maslov A.V., Krupenin M.T., Ronkin Yu.L. 2010. Osadochnyye sistemy sylvitskoy serii (verkhniy vend Srednego Urala) [Sedimentary systems of the Sylvitsa Series (Upper Vendian of the Middle Urals). Yekaterinburg, p. 280. (in Russian)

Ishkov A.D. 1966. Istochniki almazov Uralskikh rossypey na primere Krasnovisherskogo rayona [Sources of diamonds in the Ural placers on the example of the Krasnovishersky district]. In: Soveshchaniye po geologii almaznykh mestorozhdeniy (tez. dokl.). Zvezda, Perm, pp. 32–35. (in Russian)

Kazymov K.P. 1987. Veshchestvennyy sostav kaynozoyskikh otlozheniy Fadinskoy depressii (zapadnyy sklon Urala) [Material composition of the Cenozoic deposits of the Fadinskaya depression (western slope of the Urals)]. Mineralogiya i geokhimiya poleznykh iskopayemykh Zapadnogo Urala. Sb. № 4275-V87. Lyubertsy, pp. 30–57. (in Russian)

Kirillov V.A., Durnikin V.I. 1994. Mineralogicheskiy sostav takatinskoy svity devona Kolchimskogo podnyatiya [Mineralogical composition of the Takatinskaya suite of the Devonian Kolchim uplift]. Prognozirovaniye i metodika geologogeofizicheskikh issledovaniy mestorozhdeniy poleznykh iskopayemykh na Zapadnom Urale. Perm, p. 29. (in Russian)

Konev P.N., Chalov B.Ya. 1969. Usloviya obrazovaniya i produktivnost takatinskoy svity KolvoVisherskogo kraya [Conditions of formation and productivity of the Takatin Formation of the Kolvo-Vishera Territory]. In: Geologiya i poleznyye iskopayemye Urala, p. 63–65. (in Russian)

Kjarsgaard B.A., Mike de Wit, Heaman L.M., Pearson D.G., Johann Stiefenhofer, Nicole Janusczcak, Steven B. Shirey. 2022. A review of the geology of global diamond mines and deposits. Review in mineralogy and geochemistry. 88:1–118.

Kukharenko A.A. 1955. Almazy Urala [Ural diamonds]. Moskva, Gos. nauch.-tekh. izd. literatury po geologii i okhrane nedr, pp. 515. (in Russian)

Kuznetsov N.B., Romanyuk T.V., Shatsillo A.V., Orlov S.Yu., Gorozhanin V.M., Gorozhanina Ye.N., Seregina Ye.S., Ivanova N.S., Meyert Dzh. 2014. Pervye U/Pb-dannye o vozrastakh detritnykh tsirkonov iz peschanikov verkhneyemsskoy takatinskoy svity Zapadnogo Urala (v svyazi s problemoy korennykh istochnikov uralskikh almazonosnykh rossypey)[First U/Pb data about age of detrital zircons from sandstones of Verkhneevskaya Takatainskaya Suit of Western Urals (related to the problem of primary sources of the Urals diamondiferous placers)]. Doklady Akademii Nauk. 455(4):427–432. (in Russian)

Laiginhas, Fernando A.T.P. 2008. Diamonds from Ural Maintains: their characteristics and the mineralogy and geochemistry of their inclusions. Thesis of Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Glasgow. Department of geographical and Earth Sciences. Glasgow, p. 241.

Lunev B.S., Osovetskiy B.M. 1996. Melkiye almazy Urala [Small diamonds of the Urals]. Perm, p. 128. (in Russian)

Makeyev A.B., Dudar V.A. 2001. Mineralogiya almazov Timana [Mineralogy of the Timan diamonds]. S-Peterburg, Nauka, p. 336. (in Russian)

Makeyev A.B., Lebedev V.A., Bryanchaninov N.I. 2008. Magmatity Srednego Timana [Magmatites of the Middle Timan]. Yekaterinburg, UrO RAN, p. 348. (in Russian)

Makeyev A.B., Osovetskiy B.M., Cherepanov Ye.N., Naumov V.A. 1999. Mineraly-sputniki almaza mestorozhdeniy Rassolninskoye i Volynka [Minerals-satellites of diamond deposits Rassolninskoe and Volynka]. Geol. rud. mestorozh. 41(6):527–545. (in Russian)

Mizens G.A., Svyazhina I.A. 2007. O paleogeografii Urala v devone. [On the paleogeography of the Urals in the Devonian]. Litosfera, 2: 29–44. (in Russian)

Molchanova Ye.V., Yezerskiy V.A. 2002. Terrigennye otlozheniya kolchimskoy svity – drevneyshiy vtorichnyy kollektor almazov na Severnom Urale [Terrigenous deposits of the Kolchim Formation: the oldest secondary diamond collector in the Northern Urals]. Terrigennye osadochnye posledovatelnosti Urala i sopredelnykh territoriy. Yekaterinburg, IGG UrO RAN, pp. 164–165. (in Russian)

Musikhin G.D. 1973. O vozmozhnosti restavratsii takatinskoy gidroseti po almazonosnosti [On the Possibility of Restoration of the Takata hydrographic network in Terms of Diamond Potential]. Geologiya i poleznyye iskopayemyye Permskogo Prikamya. 123:60–64. (in Russian)

Osovetskiy B.M. 1974. O tipe raspredeleniya tyazhelykh mineralov po granulometricheskim fraktsiyam [On the type of distribution of heavy minerals by granulometric fractions]. Uchen. zap. Perm. univ., 283(6): 77–82. (in Russian)

Osovetskiy B.M. 1976. Metodika mineralogicheskogo analiza po neskolkim granulometricheskim fraktsiyam (na primere Prikamya) [Methods of mineralogical analysis for several granulometric fractions (on example of Prikamye)]. Perm, Permskiy Gosudarstvennyy Universitet, pp. 111-120. (in Russian)

Osovetskiy B.M. 2004. Mineralogiya mezokaynozoya Prikamya [Mineralogy of Meso-Cenozoic of Prikamye]. Perm, Permskiy Gosudarstvennyy Universitet, p. 292. (in Russian)

Osovetskiy B.M., Popov A.G., Paktovskiy Yu.G. 2015. Permskiy universitet i programma prognoznopoiskovykh rabot na almazy [Perm University and the program of forecasting and prospecting for diamonds]. Geologiya i poleznyye iskopayemyye Zapadnogo Urala. Perm, pp. 45–51. (in Russian)

Osovetskiy B.M., Paktovskiy Yu.G., Popov A.G. 2018. Perspektivy almazonosnosti Permskogo kraya [Prospects for diamond content in the Perm Territory]. NIGP AK Alrosa. Mirnyy, pp. 144–148. (in Russian)

Osovetskiy B.M., Paktovskiy Yu.G., Popov A.G., Chuyko V.A. 2023. Istochniki pitaniya i istoriya formirovaniya uralskikh rossypey almazov [Sources and the history of the formation of the Ural diamond placers]. Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii. Perm, 26: 196–206. (in Russian)

Paktovskiy Yu.G. 2020. Siluriyskiy emersivnyy rubezh na territorii Yuzhnogo Pritimanya (Permskiy kray) [The Silurian Frontier of Emersion Stage in the Territory of South Cis-Timan (Perm Region)]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 19(3): 210–224. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.19.3.210

Paktovskiy, Yu.G. 2021. Siluriyskiy promezhutochnyy kollektor almazov (Yuzhnoye Pritimanie, Permskiy kray) [Silurian intermediate diamond collector (south Cis-Timan, Perm Region)]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 20(4): 301–319. (in Russian)

Paktovskiy Yu.G. 2022. Obosnovaniye eolovogo tipa almazonosnykh rossypey na Urale [Rationale of the eolian type of diamond placers in the Urals]. XI Mezhdunarodnaya nauch.-prak. konferentsiya. Moskva, TSNIGRI», pp. 181–183. (in Russian)

Paktovskiy Yu.G., Chuyko V.A., Kalinin K.P. 2023. Poiskovoye znacheniye drobnogo granulometricheskogo analiza v izuchenii almazonosnykh rossypey [The prospecting value of the fractional granulometric analysis in the study of diamondbearing placers]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 22(2): 133–144. (in Russian) doi:10.17072/psu.geol.22.2.133

Paktovskiy Yu.G., Tomilina Ye.M. 2023. Novye dannye o bazalnykh otlozheniyakh takatinskoy svity na Yuzhnorassolninskom mestorozhdenii almazov (Permskiy kray) [New data on basal deposits of the Takatinskaya Suit at the Yuzhnorassolninskoe diamond deposit (Perm Krai)]. Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii, Perm, 26:207–214. (in Russian)

Podchasov V.M., Yevseyev N.M., Bogatykh I.Ya., Minorin V.Ye., Cherenkov V.G. 2005. Rossypi almazov Mira [Placers of diamonds of the World]. Moskva, Geoinformmark, pp. 169–213. (in Russian)

Popov A.G. 2021. Almazonosnost Urala – XXI vek [Diamond potential of the Urals – XXI century]. X Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Moscow, «TsNIGRI», pp. 175–176. (in Russian)

Prokopchuk B.I., Sukhodolskaya O.V., Metelkina M.P. 1974. Ispolzovaniye spetsificheskikh svoystv uralskikh almazov dlya otsenki vozrasta i genezisa ikh istochnikov [Using the specific properties of the Ural diamonds to assess the age and genesis of their sources]. Razvedka i okhrana nedr, 5:6–8. (in Russian)

Puchkov, V.N. 2017. General features relating to the occurrence of mineral deposits in the Urals: What, where, when and why. Ore Geology Reviews. 85:4-29 doi: 10.1016/j.oregeorev.2016.01.005

Pyzhova Ye.S., Popova I.S. 2015. Rezultaty izotopnogo datirovaniya oblomochnykh (detritovykh) tsirkonov iz peschanikov almazonosnoy emsskoy (nizhniy devon) takatinskoy svity Zapadnogo Urala [Results of isotopic dating of detrital zircons from sandstones of the diamond-bearing Emsian (Lower Devonian) Takatinskaya Suit of the Western Urals]. Vestnik RUDN. Seriya Inzhenernyye issledovaniya, 1:45–51. (in Russian)

Sarsadskikh N.N. 2007. Aleksandr Aleksandrovich Kukharenko – nachalnik shlikho-mineralogicheskoy laboratorii Uralskoy almaznoy ekspeditsii [Aleksandr Aleksandrovich Kukharenko – Head of the Schlich-Mineralogical Laboratory of the Ural Diamond Expedition]. In: Almazniki Urala. Perm. otd. RMO. Perm, Izd. Perm. univ., pp. 82–84. (in Russian)

Shcherbakov O.A., Durnikin V.I., Sokolov O.V., Galkin V.I., Kirillov V.A. 1994. Takatinskaya svita Vishersko-Chusovskogo Urala i yeyo almazonosnost [Takata Suit of the Vishersko-Chusovskoy Urals and its diamond potential]. Perm, Perm. gos. tekhn. univ., p. 106. (in Russian)

Shcherbakov O.A., Shcherbakova M.V., Kirillov V.A., Durnikin V.I., Fofanova T.V., Kitayev P.M., Sokolov O.V. 1997. Paleostrukturnye osobennosti Visherskogo Urala v svyazi s yego almazonosnostyu [Paleostructural features of the Vishera Urals in connection with its diamond potential]. Perm, Perm. gos. tekhn. univ., p. 101. (in Russian)

Shemanina Ye.I. 1993. Pervoistochniki rossypnykh almazov Urala [Primary sources of Urals placer diamonds]. In: Tr. XI geol. konf. Komi ASSR. Syktyvkar, Komi NTS UrO RAN, pp. 113–118. (in Russian)

Shchukin V.S. 1994. Siluriyskiy promezhutochnyy kollektor na Severnom Timane [Silurian intermediate collector on the Northern Timan]. Geologiya promezhutochnykh kollektorov almazov. Novosibirsk, VO Nauka, p. 136. (in Russian)

Smirnov Yu.D. 1965. Istochniki almazov uralskikh rossypey [Sources of diamonds in the Ural placers]. In: Geologiya rossypey. Moskva, Nauka, pp. 279–282. (in Russian)

Smirnov Yu.D., Borovko N.G., Verbitskaya N.P., Rumyantseva N.A., Bekasova N.B., Gorskiy V.P., Yevdokimov Y.B., Lukyanova L.I. 1977. Geologiya i paleogeografiya zapadnogo sklona Urala [Geology and paleogeography of the western slope of the Urals]. Leningrad, Nedra, p. 199. (in Russian)

Timonin N.I. 1998. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoye [Pechora Plate: history of geological development in Phanerozoic]. Yekaterinburg, UrO RAN, p. 240. (in Russian)

Tokranov Yu.A. V Permskom kraye otkryta unikalnaya rossyp yuvelirnykh almazov bolee 0,5 millionov karat. [A unique placer of more than 0.5 million carat gem-quality diamonds discovered in the Perm Territory]. In: Zvezda. September 21, Friday, 2022. URL: https://zwezda.su/science/2022/11/v-permskom-krae-otkryta-unikalnaya-rossypyuvelirnyh-almazov-bolee-0-5-mln-karat (in Russian)

Vetchaninov V.A. 1974. Usloviya obrazovaniya rossypey almazov Visherskogo rayona Urala i osnovnyye kriterii ikh prognozirovaniya [Conditions for the formation of diamond placers in the Vishera region of the Urals and the main criteria for their prediction]. In: Geologiya i prognozirovaniye almaznykh mestorozhdeniy. Moskva, TSNIGRI, pp. 71–72. (in Russian)

Vetchaninov V.A. 1987. Takatinskaya svita srednego devona – istochnik almazov uralskikh rossypey [The Takatin Suit of the Middle Devonian is a source of diamonds in the Urals placers]. Geologiya i geofizika, 4:137–141. (in Russian)

Vladimirov B.M., Zubarev B.M., Kaminskiy F.V., Minorin V.Ye., Odintsov M.M., Orlov Yu.L., Prokopchuk B.I., Sobolev Ye.V., Sobolev N.V., Kharkiv A.D., Chernyy Ye.D. 1989. Geologiya i genezis almaznykh mestorozhdeniy [Geology and genesis of diamond deposits]. Kn. 2. Almaznyye rossypi. Moskva, TSNIGRI. pp. 361–422. (in Russian)

Vodolazskaya V.P., Ivanov V.N., Petrov G.A., Zarkhidze D.V., Kirillin S.I., Kuzenkov N.A., Kurzanov I.Yu., Storozhenko Ye.V., Berlyand N.G., Zhdanov A.V., Melgunov A.N., Polyanskaya T.L., Polyakova N.F. et al. 2005. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:1 000 000 (tret'ye pokoleniye) [State geological map of the Russian Federation]. Seriya Ura'skaya. Sheet Р-40 (Severouralsk). Obyasnitelnaya zapiska. SPb., VSEGEI, p. 332. (in Russian)

Vodolazhskaya V.P., Teterin I.P., Kirillov V.A., Lukyanova L.I. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:1 000 000 (tret'ye pokoleniye) [State geological map of the Russian Federation]. Seriya Uralskaya. Sheet O-40 (Perm). Obyasnitelnaya zapiska. SPb., VSEGEI, 2015, p. 497. (in Russian)

Yarosh P.Ya. 1955. O vydeleniyakh rutila pri metamorficheskikh izmeneniyakh ilmenita [About allocations of rutile at metamorphic changes of ilmenite]. Zapiski vsesoyuznogo mineralogicheskogo obshchestva. 84(1):434–442. (in Russian)

Yefremov I.A. 1950. Tafonomiya i geologicheskaya letopis [Taphonomy and geological chronicle]. Moskva–Leningrad, Izd. AN SSSR, p. 178. (in Russian)

Zakharchenko O.D., Khachatryan G.K., Grechishnikov D.N. 2006. Almazy Timano-Uralskogo regiona [Diamonds of the Timan-Urals region]. Moskva, TSNIGRI p. 209. (in Russian)

Zilberman A.M., Chernyshova Ye.M. 1974. Magmaticheskiye formatsii zapadnogo sklona Srednego i Severnogo Urala i problemy pervoistochnikov uralskikh almazov [Igneous formations of the western slope of the Middle and Northern Urals and problems of the primary sources of the Urals diamonds]. In: Geologiya i prognozirovaniye almaznykh mestorozhdeniy. Moskva, TSNIGRI, pp. 49–50. (in Russian)

Zilberman A.M., Kachanov A.N., Tsygankov V.A. 1993. Strukturno-tektonicheskiye usloviya razmeshcheniya almaznykh mestorozhdeniy Urala [Structural and tectonic conditions for the allocation of diamond deposits in the Urals]. In: Almazonosnost Yevropeyskogo severa Rossii. Syktyvkar, Komi NTS UrO RAN, pp. 53–57. (in Russian)

Zilberman A.M., Iblaminov R.G., Kurbatskaya F.A., Lebedev G.V., Suntsev A.S. 1999. Geotektonicheskiye etapy i geologicheskiye formatsii zapadnogo sklona Srednego i Severnogo Urala [Geotectonic stages and geological formations of the western slope of the Middle and Northern Urals]. In: Geologiya Zapadnogo Urala na poroge XXI veka. Perm. gos. univ., pp. 4–8. (in Russian)

Zinchuk N.N. 2018. O paleotektonicheskom razvitii i vozmozhnom proyavlenii kimberlitovogo magmatizma na sopredelnykh s Uralom territoriyakh [On the paleotectonic development and the possible manifestation of kimberlite magmatism in the territories adjacent to the Urals]. Geologiya i poleznyye iskopayemyye Zapadnogo Urala, 1(38):43–51. (in Russian)

Zinchuk N.N., Kotelnikov D.D., Boris Ye.I. 1983. Drevniye kory vyvetrivaniya i poiski almaznykh mestorozhdeniy [Ancient weathering crusts and searches for diamond deposits]. Moskva, Nedra, p. 196. (in Russian)

Zinchuk N.N., Savko A.D., Shevyrev L.T. 2005. Istoricheskaya minerageniya [Historical minerageny]. T. 1. Voronezh, Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, p. 590. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.22.3.243

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2023 B. M. Osovetsky, Yu. G. Paktovsky, V. A. Chuyko

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/